Maand

Product


Voor wie


Locatie


edu - Kennismaking per programma

Wie één bepaald programma meer in detail wil leren kennen, doet dit best via een kennismakingssessie. We belichten kort één programma. Je krijgt een overzicht van de mogelijkheden en functionaliteiten van het programma, wie er mee gebaat is en hoe je het kunt inzetten. Daarna volgt een demo met praktische voorbeelden.

Voor wie?

De kennismakingssessies zijn bedoeld voor ouders, leerkrachten, ondersteuners, therapeuten, … die binnenkort van start willen gaan met de software en de mogelijkheden ervan beter willen leren kennen.

De sessie is informatief bedoeld en is dus geen opleiding. Wens je een praktische opleiding waarin je zelf op de computer aan de slag gaat? Schrijf je dan in voor een gebruikerstraining. We bieden deze trainingen aan voor de compenserende software Alinea en Kurzweil 3000, Preventieve software Bouw! en Boekies.

Compenserende software (20min):

Remediërende software:

Preventieve software:

Software voor leesplezier en leesmotivatie:

 

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit