Maand

Product


Voor wie


Locatie
Gratis kennismakingssessies per software

Op regelmatige basis organiseren we kennismakingssessies in Jabbeke, Hasselt of Hoevenen. In deze gratis sessie van ongeveer een uur belichten we diepgaander één programma. Je kan kiezen voor Alinea (met WoDy) of Kurzweil 3000. Zowel de software als de apps komen aan bod. Deze sessies zijn bedoeld voor ouders, begeleiders, leerkrachten, therapeuten, werkgevers, … Kortom iedereen die te maken heeft met dyslexie, dysorthografie of andere lees-, schrijf- en taalproblemen.

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit