Maand

Product


Voor wie


Locatie


edu - Bijscholingen

Directie- ZOCO-dagen, lezingen en inspirerende sessies

Heb je regelmatig een bijeenkomst van directieleden of zorgcoördinatoren binnen jullie scholengroep en ben je nog op zoek naar interessante topics? Lexima voorziet een gratis lezing rond de preventie van leesproblemen.

De focus tijdens deze lezing ligt op de wetenschappelijke onderzoeken rond een preventieve aanpak en het belang ervan. Aanvullend tonen we aan hoe Bouw! een belangrijk hulpmiddel is in de preventieve aanpak van leesproblemen.

We bespreken de resultaten van wetenschappelijke studies rond Bouw! en de effectiviteit van dit leesinterventieprogramma. Bouw! wordt (sinds 2014) ondertussen in duizenden Nederlandse scholen ingezet en zorgde er voor een daling in leesproblemen tot 60%.

Een interessante inspirerende sessie over hoe je een taalintegratietraject kan vormgeven vanaf de derde kleuterklas met preventieve hulpmiddelen.

Voor bijkomende vragen contacteer consulenten@lexima.be  

Nascholing op maat

Geen aankoop zonder vorming, dat is ons stokpaardje. 

Naast ons vast aanbod aan terugkerende trainingen (link), kan je bij ons ook terecht voor nascholingen op maat van jouw school. 

Tijdens deze vormingen helpen we scholen bij het implementeren van de educatieve software. 

Enerzijds leren we onderwijsprofessionals werken met onze programma’s. Dit betreft uiteraard het leren kennen van de functionaliteiten, maar we kijken ook samen naar het beheren van de licenties. Bij vorming over onze compenserende software staan we ook stil bij het voorbereiden en delen van lesmateriaal, het afnemen van toetsen en examens,… 

Anderzijds adviseren wij over de ondersteuning van leerlingen met lees-en/of spellingproblematiek  

Tijdens onze vormingen houden we het Vier-in-Balans model van Kennisnet in gedachten. We adviseren een juiste inzet van ICT in het primaire onderwijsproces wat ervoor zorgt dat:

 • de motivatie toeneemt
 • de leerprestaties verbeteren
 • het leerproces efficiënter wordt

voorwaarden, 4 in balans model

Stel jezelf de volgende kritische vragen: 

 • Visie: wie is je doelgroep? Met welke leerlingen ga je aan de slag met onze programma’s? 
 • Deskundigheid: welke vorming heb je nog nodig om goed aan de slag te gaan met onze programma’s? En hoe ga je de kennis over onze programma’s overbrengen naar alle betrokkenen (collega’s, leerlingen, ouders)?  
 • Inhoud en toepassingen: als school dien je zelf de digitale handboeken en de andere nodige documenten te faciliteren, hoe ga je dit organiseren? 
 • Infrastructuur: ga je alleen aan de slag met Windows-versie of ga je webbased werken? Is de huidige ICT-infrastructuur toereikend? 

Bovenstaande vragen integreren we in onze trainingen en we gaan graag in dialoog met jou om de specifieke situatie binnen jouw school/scholengroep te bespreken. 

Nascholing op maat : praktisch 

Nascholingen vinden ofwel online ofwel op eigen locatie van de school/organisatie plaats. Er worden maximaal 12 deelnemers toegestaan en de nascholing duurt 2 uur. Zodra wij jouw bestelling ontvangen hebben nemen wij contact op om de datum van de nascholing in te plannen. Indien je een nascholing ter plaatse wenst, wordt er een aanvullende factuur bezorgd voor de verplaatsingskosten. 

In de prijs o.a. inbegrepen: 

 • voorbereidingstijd 
 • professionele opleiding 
 • hand-outs (digitaal) 
 • administratieve verwerking 
 • support doorheen het jaar 

Korting

Schaf je een nascholing aan, dan krijg je €50 korting op het LeesVoor! gratis voorleessoftware begeleiderspakket van 5 licenties in dat kalenderjaar. Plaats je beide onderdelen in het winkelmandje, dan wordt de korting automatisch toegekend. Schaf je enkel een nascholing aan, dan ontvang je een kortingsbon van €50 die gedurende het kalenderjaar geldig blijft.

Voor bijkomende vragen of een offerte, contacteer consulenten@lexima.be  

Omdat bijscholingen in onderling overleg ingepland worden na het ontvangen van de bestelling, worden hieronder nooit data getoond. Gelieve geen acht te slaan op de boodschap (en link) hieronder.

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit