fbpx

Dyslexie op het werk

Mensen met dyslexie zijn dikwijls heel creatief en hebben vaak een groot doorzettingsvermogen. Desondanks kampen zij dikwijls met problemen op het werk. Een taalcursus lijkt de oplossing, maar dyslexie is meer dan alleen een probleem met taal.

Verloopt dit moeilijker?

  • het aanmaken van een presentatie
  • een brief schrijven of vlot notities nemen
  • een mening of idee helder formuleren in een vergadering
  • een stuk voorlezen tijdens een vergadering
  • de bureau of werkplek opgeruimd houden

Dit kunnen kernmerken van dyslexie zijn. Dyslexie of een ander leerprobleem ligt namelijk bij vijf tot tien procent van de bevolking aan de basis van problemen met lezen en schrijven. Het probleem speelt nog meer wanneer naast de moedertaal vreemde talen worden aangeleerd of gebruikt. Coaching en technologische hulpmiddelen kunnen een groot verschil maken. Ze verhogen zowel het zelfvertrouwen als de efficiëntie.

business office

Dyslexie bij volwassenen

Dyslexie bij volwassenen heeft zowel op persoonlijk als op professioneel vlak gevolgen voor het communiceren, het organiseren van je werk, het presenteren van jezelf, je zelfvertrouwen. Hoewel bij de omgeving vaak alleen de fouten in wat je schrijft opvallen, gaat dyslexie verder dan moeite hebben met lezen en schrijven.

Daarom is het belangrijk om de gevolgen van dyslexie op de werkvloer beter bekend te maken en ook meer erkenning te geven. Zowel werknemer als werkgever moeten zich meer bewust zijn van de invloed van dyslexie op het werk.

Hulp inschakelen voor volwassenen met dyslexie is echter nog al te vaak een grote stap. Men schaamt zich of denkt dat hulp bij dyslexie voorbehouden is voor kinderen. Iedereen is verschillend, ook iedere vorm van dyslexie is verschillend. Met veel doorzettingsvermogen doorlopen mensen met dyslexie meerdere niveaus van onderwijs en vinden ze nadien op het werk eigen creatieve oplossingen. Volwassenen met dyslexie hebben meestal al een bepaalde routine gevonden om met hun dyslexie om te gaan. Toch kan de juiste ondersteuning een echte meerwaarde bieden en een aanzienlijk verschil maken. Dankzij het gebruik van compenserende software zal zowel het welbevinden van de werknemer als de efficiëntie waarmee lees- en schrijfgerelateerde taken worden uitgevoerd aanzienlijk verbeteren.

 

Als werkgever

Als werkgever draag je bij aan de motivatie van je medewerkers. Je voorziet jouw mensen van de juiste tools zodat zij efficiënt en vlot kunnen werken. Stel je anderstaligen te werk of merk je lees-en schrijfproblemen op bij een werknemer? Maak de problemen bespreekbaar en reik de juiste hulpmiddelen aan ter ondersteuning. Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

 

Tussenkomst bij hulpmiddelen

In veel gevallen kan er een aanvraag tot tussenkomst gedaan worden bij de VDAB. Dit kan op initiatief van de werkgever als arbeidspostaanpassing (een werkplekgebonden aanpassing) of op initiatief van de werknemer als arbeidsgereedschap tegemoetkoming (een persoonsgebonden tussenkomst). In beide gevallen moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn, te consulteren op de VDAB site. Je kan de aanvraag online doen of bellen naar 0800 30 700 voor meer informatie.

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit