Onze inhoudsdeskundigen en prof. Maaike Vandermosten (KUL) bieden je tijdens deze online inspiratiesessie nieuwe inzichten rond de preventie van leesproblemen. Reserveer jouw plaatsje voor deze gratis online Lexima-inspiratiesessie, want ze zijn beperkt. Schrijf je in via onderstaand formulier

Gastlezing door prof. Maaike Vandermosten (KUL)

Hersenplasticiteit tijdens het leren lezen: Is dit verschillend bij dyslexie?

Prof. Maaike Vandermosten overloopt tijdens de gastlezing de methode en de resultaten van hun studie rond hersenplasticiteit bij jonge kinderen tijdens het leren lezen. We beschikken niet over een aangeboren vaardigheid om te lezen, maar we leren dit gaandeweg via directe leesinstructie. Dit impliceert dat onze hersenen waarschijnlijk niet voorbestemd zijn om te lezen, maar dat ze zich moeten herorganiseren om een complexe vaardigheid als lezen te kunnen ondersteunen. We bespreken onze bevindingen in het kader van de dyslexieparadox, die stelt dat er een discrepantie is tussen het moment dat een dyslexie-diagnose gewoonlijk gegeven wordt, namelijk rond het derde leerjaar, en de meest optimale periode voor interventie, namelijk tijdens de kleuterklas of eerste leerjaar, wanneer het brein mogelijks meer plastisch is.
Daarna gaat onze inhoudsdeskundige verder in op hoe je hierop kan inspelen in de klaspraktijk en hoe je met ons programma Bouw! preventief leesproblemen kan aanpakken.

Het programma dat daarbij onderteunt

Bouw! is een online programma dat leerlingen met een risico op lees- en spellingproblemen inzicht helpt krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn en het lezen van steeds langere woorden.

Bouw! is gericht op het voorkomen van leesproblemen en daarmee effectiever dan remediëren wanneer achterstanden al zijn ontstaan. Scholen die ermee werken zien een blijvende afname van ruim 60% in het aantal leerlingen met leesproblemen en dyslexie. De behaalde resultaten zijn zelfs in het 6de leerjaar nog zichtbaar.

Door de Universiteit van Amsterdam zijn onder leiding van prof. dr. Aryan van der Leij twee wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd. De uitkomst was dat leerlingen die het programma Bouw! volgden een significant betere leesontwikkeling doormaakten dan de controlegroepen en dat hun zelfvertrouwen toenam.

Programma:

  • 13u30: start programma
    • Inleiding, door account manager Kim Rammant
    • Het belang van preventie & remediëring, door inhoudsdeskundigen Stefanie Keirse & Tessa Garrein
    • Prof. Maaike Vandermosten (KUL): “Het plastische jonge brein is ontvankelijk voor het vroegtijdig aanpakken van leesproblemen”
    • Hoe Bouw! inzetten op jouw school, door account manager Kim Rammant
  • 15u30: einde

 

 

Wil je ook meer achtergrondinformatie over het belang van preventie? In ons tweede Lexima Magazine kun je wetenschappelijke artikelen terugvinden alsook getuigenissen van scholen die reeds aan de slag zijn met Bouw!. Vraag via deze link je gratis Lexima Magazine aan.

Schrijf je in voor de maandelijkse inhoudelijke nieuwsbrief en volg ons op onze facebook pagina. Zo maak je deel uit van een community die vrijblijvend verrijkende inzichten en tips met elkaar deelt.