Lees-en leersoftware: preventie, remediëren & compenseren

Lezen als belangrijkste middel om te leren

Tegenwoordig leren we ons leven lang. Vlot kunnen lezen is een noodzaak om aansluiting te vinden bij onze maatschappij. Dat het niet zo goed gaat met het lezen, blijkt meer dan ooit uit de tegenvallende resultaten van het 4-jaarlijkse PISA onderzoek PISA2018. Bijna 1 op 5 Vlaamse 15-jarigen haalt het referentieniveau voor leesvaardigheid niet. En wat nog frappanter is: de Vlaamse score op de PISA-index voor plezier in lezen is het laagst van de in totaal 79 deelnemende landen.

Vanuit een gedeelde visie met Lexima, Nederlandse marktleider in dyslexiehulpmiddelen, zijn we ervan overtuigd dat preventie en remediëren de sleutel is om onnodige leesproblemen te voorkomen. Bovendien zet je met de juiste ondersteuning op elke leeftijd een positieve spiraal in gang: meer leesplezier leidt tot een hogere leesmotivatie en bijgevolg tot een sterkere leesvaardigheid waarbij zowel het technisch als begrijpend lezen aanzienlijk groeien. Blijken de lees- en leerproblemen hardnekkig? Dan is het belangrijk om tijdig te compenseren. Compenserende software? DAt moet je zien als “de bril voor de bijziende leerling”. En je ontzegt een leerling toch zijn of haar bril niet? Deze digitale tools maken leerlingen niet lui, integendeel, het geeft hen net weer moed en zin om ervoor te gaan!

Beter lezen, schrijven en leren met…

De preventieve en remediërende producten zitten in het voortraject van de compenserende software Alinea en K3000. Het inzetten van preventieve en remediërende software kadert in een integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.

3 extra tools om beter te lezen & schrijven

Bouw!: Dit computergestuurde interventieprogramma helpt leesproblemen bij risicoleerlingen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar voorkomen. Bouw! wordt hoofdzakelijk preventief ingezet. Het verdiende reeds zijn strepen in Nederland waar het leesproblemen met 60% tot 65% deed afnemen. Sinds de lancering in 2014 werken nu ruim 70.000 leerlingen in meer dan 5000 scholen met Bouw!.

Meer info over Bouw!

Vraag hier je gratis demo-account Bouw!

 

bloon imageBLOON: Deze remediërende spellingsoftware is een methode-onafhankelijke oefenprogramma voor spelling dat gebruik maakt van bestaande of eigen woordenlijsten. Dankzij dit digitaal “BLOONen” (Bekijken, Lezen, Omdraaien, Opschrijven en Nakijken) oefenen leerlingen de spellingmethode die in de klas gebruikt wordt extra in.

Meer info over BLOON

vraag hier je gratis demo-account BLOON

 

 

 

 

Boekies.be

boekies.nl

Boekies: Het leesbevorderingsplatform Boekies biedt een basis om het leesplezier, de leesmotivatie en het leesbegrip te verhogen door een attractief en uitdagend leesaanbod waarbij  de nodige ondersteunende tools zijn voorzien: verschillende lettertypes, woorduitleg, begripsvragen, audio-ondersteuning, meeleesbalkje en verwerkingsopdrachten. Bovendien kan de leerkracht de leesontwikkeling van de leerling volgen en inspelen op zijn of haar persoonlijke interesses en vaardigheden. Reeds meer dan 2000 boeken beschikbaar!

Meer info over Boekies

 

 

Sterkmaker Lezergame

De nieuwe preventieve & remediërende softwarepakketten zijn een mooie aanvulling op de bestaande remediërende software Lezergame.

Screenshot van LezergameLezergame: Deze succesvolle educatieve leesgame zit reeds enige tijd in ons gamma. Al heel wat beginnende en vastgelopen lezertjes maakten mooie sprongen vooruit dankzij deze speelse extra leestraining. Het educatieve concept werd uitgewerkt door Martine Ceyssens. Je kan de game zowel thuis, op school als in therapie inzetten, als verrijking, maar ook als extra oefening of remediëring. Je kan de game zo of in combinatie met de Abimo boekjes en oefenmappen gebruiken. De verschillende onderdelen versterken elkaar als je ze combineert.
Meer info over Lezergame

vraag hier je gratis demo-account Lezergame

 

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit