Lexima gastcollege

Ook over de aanpak van lees- en leerproblemen goed geïnformeerd afstuderen?

Het biedt een grote meerwaarde om logopedisten en leerkrachten in spe kennis te laten maken met de educatieve digitale hulpmiddelen die leerlingen ondersteunen bij lees- en leerproblemen. Zo zijn deze jonge professionelen straks beter geïnformeerd en maken ze sneller de juiste keuzes. Daar hebben alle partijen baat bij: de begeleiders, de leerlingen/patiënten en de ouders. Lexima wil geletterdheid bevorderen zodat iedereen optimaal kan functioneren in onze informatiemaatschappij. We doen dat vanuit een integrale benadering waarbij alles start vanuit een goede preventie (het voorkomen van), doorloopt naar remediëren en eindigt bij het compenseren bij lees- en leerproblemen.

Hoe ziet zo’n gastcollege eruit?

  • Een mooi gevuld programma over de integrale aanpak van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie
  • Verzorgd door inhoudsdeskundigen (orthopedagogen, psychologen, logopedisten, enz.)
  • Die relevante ervaring hebben in de onderwijswereld (de meesten hebben ook zelf voor de klas gestaan)
  • Interactief en aangenaam gebracht
  • Aansluitend op actuele thema’s zoals bijv. de Koala-test, het Leesoffensief,…
  • Waar logopedisten en leerkrachten in spe de nodige handvatten aangereikt krijgen om bij hun professionele start op terug te vallen

Zo waren Kim van Lexima België & Margot en Suk Sum van Lexima Nederland te gast in de opleiding Logopedie aan de Artevelde Hogeschool, campus Kantienberg voor een 3 uur durend interactief gastcollege dat inzichten bood in preventie, remediëren, compenseren en leesbevordering. Een fijne namiddag die gesmaakt werd door de 25 studentes die heel wat praktische info oppikten in aanvulling op hun keuzevak “Leerstoornissen”. 

gastcollega Lexima @ Artevelde hogeschool, opleiding logopedie

 

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit