M-decreet: een haalbare uitdaging

23/06/2015

Redelijke aanpassingen voor gelijke onderwijskansen

Samen op weg naar gelijke onderwijskansen

Vanaf september 2015 wordt het M-decreet van kracht. Deze belangrijke onderwijshervorming bepaalt dat elke leerling in de eerste plaats recht heeft op gewoon onderwijs, ook met een handicap of met leermoeilijkheden.

Recht op gewoon onderwijs

Dit betekent dat er meer ‘inclusief onderwijs’ komt: leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften mogen deelnemen aan het gewone onderwijs en krijgen zo meer kans op integratie.
Om dit te doen slagen, heeft de leerling het recht op ‘redelijke aanpassingen ‘. De school krijgt extra ondersteuning van de kant van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), GON of ION (begeleiders voor Geïntegreerd of Inclusief Onderwijs), competentiebegeleiders,…

Kansen voor de leerling en voor de school

Het M-decreet biedt heel wat kansen voor zowel leerlingen als scholen. Sensotec heeft de passende programma’s in huis om dit te realiseren.

Door deel te nemen aan het gewone onderwijs krijgen kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen en worden ze zelfstandige leerlingen.

De school kan gebruik maken van meer aanpassingen en kan die tegelijkertijd ook breder inzetten: zo kan het zorgbeleid beter uitgebouwd worden, met meer slaagkansen voor alle leerlingen!

Redelijke aanpassingen in samenwerking met Sensotec

Sensotec biedt verschillende programma’s die erkend worden als redelijke aanpassingen.

Wil jij als leerling weten wat je op school kunt gebruiken? Wil je als school weten voor welke leerlingen je deze programma’s kunt inzetten?

In ons overzicht met redelijke aanpassingen zie je welke programma’s voor welke specifieke onderwijsbehoeften ingezet worden.

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit