OKAN

kinderenWat is OKAN?

OKAN staat voor Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers. Dit is onderwijs voor leerlingen die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands niet of onvoldoende beheersen. In het basisonderwijs bestaat dit uit 1 of 2 “onthaaljaren”, eventueel met een vervolgjaar. In het middelbaar krijgen anderstalige leerlingen 1 jaar Nederlandse taallessen, met daarna begeleiding in het vervolgonderwijs. De scholen die dit aanbieden hebben grote autonomie in de manier waarop ze dit doen.

To read this info in English, hit the EN button in the right upper corner of your screen or click here.  You can also copy the content of this page (ctrl+a) and paste it in Google Translate (ctrl+v) where you can select translation from Dutch to your mother tongue. 

Wist je dat…

 • Taalbeheersing bepaalt mee of een “ex-OKAN’er” slaagt op school.
 • De handboeken van de eerste graad secundair bevatten ongeveer 16.000 woorden. Maar in 1 jaar OKAN kan je maximaal 2000 woorden aanleren.
 • Als anderstalige nieuwkomer kun je via je sociale contacten (bijv. terechtkomen in een Nederlandstalig gezin, naar een sportclub of jeugdbeweging gaan) maximaal 3000 woorden opbouwen. Goed voor het dagelijkse leven, te weinig als schooltaal.
 • Het duurt 7 jaar eer je een taal beheerst zoals een native speaker.
  (Bron: Klasse sept 2016, artikel “Wat na OKAN”, interview met Ann Devos, pedagogisch begeleider anderstalige nieuwkomers.)

Compenserende software als betrouwbare taalhulp

Het inzetten van compenserende software zoals Alinea of Kurzweil 3000, tijdens maar vooral ook in het vervolgtraject na OKAN, kan hier een oplossing bieden:

 • Leerlingen beluisteren teksten met een correcte uitspraak.
 • Door de dubbele markering (zinsdeel en woord) kan de leerling “meelezen”. Stem en snelheid kunnen aangepast worden.
 • Zijn niet alle woorden gekend? Geen probleem, de woordenboeken (verklarend, beeldend en vertalend) bieden de oplossing. De woordenboeken kunnen volgens “niveau” opengezet worden. Het tekstbegrip zal aanzienlijk verbeteren, wat de leerwinst verhoogt. Via de vertaalfunctie kunnen leerlingen, wanneer nodig, even terugvallen op hun moedertaal. 
 • Spelling en grammatica zijn meestal nog moeilijker dan woordenschat. Via Alinea of K3000 krijgen deze leerlingen schrijfondersteuning: woordvoorspelling en spellingcorrectie, hulp bij werkwoordvervoegingen. De nieuwe cloud-toepassing biedt ook een dicteerfunctie.

Daarnaast komt de algemene ondersteuning elke leerling ten goede :

 • Markeren en samenvatten om het tekstbegrip en de retentie te versterken
 • Audiofiles maken zorgt ervoor dat teksten meerder keren beluisterd kunnen worden, bijv. ook op de trein onderweg naar school.
 • In je hand- en werkboek naast elkaar kunnen werken, en in beide toegang hebben tot woorden opzoeken, laten voorlezen, notities toevoegen, enz.

De alinea scan-en leesapp zal deze leerlingen trouwens in hun sociale contacten in het dagelijkse leven ook sterk ondersteunen. Zien ze ergens gedrukte informatie (in de winkel, in de bib, … ); dan kunnen ze hun leesondersteuning inschakelen in 1,2,3. Ze nemen er een foto van, de app scant en leest voor.

Kan dit ook voor OKAN leerlingen gratis? Ja, dankzij het ADIBib-attest.

Dankzij het LeesVoor Vlaanderen project van de Vlaamse overheid is deze software gratis voor leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs met een attest (dyslexie, dysorthografie, …) of gemotiveerd verslag buitengewoon onderwijs.

OKAN leerlingen hebben meestal geen attest of gemotiveerd verslag, maar hebben wel degelijk een nood aan voorleessoftware (en de digitale versie van hun schoolboeken zodat deze vlot voorgelezen kunnen worden). Zonder die hulpmiddelen hebben ze namelijk ernstige problemen met het lezen en/of schrijven. Alle leerlingen hebben recht op redelijke aanpassingen om aansluiting te vinden op hun onderwijsbehoeften. De Vlaamse overheid zorgde hier dus voor een oplossing: Gezien deze hulpmiddelen passen binnen het zorgtraject van de school, ligt het initiatief bij de school die overlegt met ouders en CLB om een ADIBib-attest aan te vragen. Het attest zelf wordt uitgeschreven door het CLB. Zo kan de software ook aan deze leerlingen gratis aangeboden worden. Toch zolang de nood aan hulpmiddelen gevoeld wordt. Vaak is dat een ganse schoolcarrière, zeker als je er rekening mee houdt dat het gemiddeld 7 jaar duurt om op het taalniveau van een native speaker te geraken.

Heb je een ADIBib-attest? Doe dan meteen je aanvraag voor Alinea of Kurzweil 3000 op: www.adibib.be/register. Als anderstalige ouder vraag je best begeleiding van de (OKAN-)leerkracht van je zoon of dochter.

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit