Boekies at i-Learn

 • Boekies is gratis beschikbaar via i-Learn
 • Voor basis- en middelbare scholen
 • Voor een leesleertraject op maat van elke leerling

Maak nu kennis met Boekies 

Vind hier de eerstvolgende data voor een korte online kennismaking met Boekies!

Boekies @ i-Learn

Wat is Boekies

Het digitale leesbevorderingsplatform Boekies is dé aanpak waarmee leesbevordering vanaf de 2de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar op unieke wijze wordt geïntegreerd in het onderwijs. Op de Boekies webpagina lees je er alles over.

“Boekies is niet alleen breed inzetbaar, maar sluit ook uitstekend aan bij de i-Learn didactische focuspunten leesvaardigheid, begrijpend lezen en Nederlands voor nieuwkomers. Ook bij de focus hoogbegaafdheid sluit Boekies mooi aan gezien het ruime aanbod (van o.a. informatieve boeken) de snellere en betere lezers tegemoet komt. Zwakkere lezers krijgen dan weer gepaste ondersteuning via de audiovisuele ondersteuning.”, aldus Imec-i-learn.

 

Wat is Boekies @i-Learn

Het i-Learn project stelt kosteloos een open portaal voor digitaal gepersonaliseerd leren ter beschikking aan basis- en secundaire scholen en wil zo de drempel voor het gebruik van educatieve technologie in het onderwijs verlagen. Het leesbevorderingsplatform Boekies is één van de applicaties die via i-Learn wordt aangeboden. Scholen die deelnemen aan i-Learn kunnen  gratis gebruik maken van Boekies. Het i-Learn project, gesteund door de Vlaamse overheid, ging in september 2019 van start en ondertussen hebben reeds meer dan 300 scholen zich voor i-Learn aangemeld.  Dat zijn al meer dan 300 scholen die gratis de tools en ondersteuning krijgen om eenvoudig leertrajecten op maat van elke leerling te creëren!

  • i-Learn My Way is het online portaal dat je met één enkele login toegang biedt tot alle deelnemende applicaties
  • via i-Learn Academy  voorziet i-Learn ook in coaching & ondersteuning: instructievideo’s, e-learning modules, documentatie, online & fysieke vormingssessies en de online community
  • deelname kan op voorwaarde dat je als school een goede basis hebt om gepersonaliseerd leren te kunnen / willen toepassen in je school
   • Aanmelden gebeurt via een deelnameformulier
   • Vervolgens wordt je gecontacteerd voor een intakegesprek
   • Vanuit je rol in het onderzoeksluik van dit project wordt je van tijd tot tijd bevraagd
Boekies@i-LearnBoekies schoolbreed
Boeken kiezen op basis van selectiecriteria en klaarzetten in i-LearnBoeken kiezen op basis van selectiecriteria en klaarzetten op de leerlingenomgeving
Leerlingen gaan in Boekies om erin te lezen & maken gebruik van de hulptoolsLeerlingen gaan in Boekies om erin te lezen & maken gebruik van de hulptools
/Themalijsten en leeslijsten maken en delen
/Inzicht in leesgedrag van de leerlingen
/Persoonlijke leerlingomgeving (voor eigen gekozen en klaargezette boeken)
/Toegang tot Boekies-plein met artikelen, lesprogramma’s, tips, enz.
/Leerlingadministratie op Lexipoort

De i-Learn infopagina voor scholen vind je hier.

 

Geen i-Learn school

Je bent geen i-Learn school, maar wilt toch inzetten op het stimuleren van de leesmotivatie en het leesplezier bij jouw leerlingen? Neem een schoolbrede licentie op Boekies en krijg exclusieve toegang tot Boekies Plein met onder meer artikelen en publicaties, uitgewerkte lesprogramma’s en tips voor een verrijkende leesomgeving en lessuggesties om aandacht te besteden aan leesbevordering.

 

Ik wil graag op de hoogte blijven over Boekies @ i-Learn d.m.v. onderstaand formulier:

Leertraject of leerspoor

i-Learn biedt digitale tools & ondersteuning om eenvoudig en gratis leertrajecten op maat van elke leerling te creëren. De personalisatie van een leertraject zit enerzijds in de tool (bijv. de adaptiviteit van Boekies) en anderzijds ook in de opbouw van het leertraject zelf.

Een leerspoorkaartje is de uitleg bij een leerspoor. In de bibliotheek vinkten we de zoekfilter Boekies aan.

i-Learn leertrajecten worden “leersporen” genoemd en bestaan uit een reeks van activiteiten die steeds naar één van de tools uit het i-Learn portfolio toeleiden. Dat kan een filmpje, interactieve oefening of bijv. in geval van Boekies “een boek” zijn.

 

 

 

 

 

Een leerspoorschema: eenzelfde start, maar het sleutelmoment zorgt voor vertakking.

 

Tussenin kunnen leerkrachten sleutelmomenten voorzien waarin gepeild wordt naar de actuele leernood van de leerling. Sleutelmomenten kunnen cognitief (Beschikt de leerling over voorkennis?, Heeft de leerling de leerstof verworden?), metacognitief (Hoe schat de leerling zijn of haar leerproces in?) of motivationeel (Waar ligt de interesse van de leerling?) zijn.

Een voorbeeld met Boekies:

Stel dat er in een leesles een boek van een bepaald AVI-niveau moet worden gelezen. Beter dan een bepaalde tekst met een vast topic op te leggen, is om de leerlingen de keuze te geven tussen een drietal boeken van hetzelfde leesniveau, met een zelfgekozen topic. Het sleutelmoment kan dan als volgt luiden: “Wil je graag een tekst lezen over eenhoorns, over ruimtevaart of over basketbal?” Zulke keuzemomenten verhogen de motivatie en dus het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling aanzienlijk.