Aanbieding!

Boekies

 • Nu tijdelijk gratis abonnement
 • Web-based digitaal leesplatform voor de ganse basisschool & 1ste graad middelbaar
 • Dé online schoolbib bij uitstek
 • Nu reeds bijna 2000 lees- en informatieve boeken. Het aanbod groeit nog tot 2500!
 • Met voor-en nabeschouwingsvragen & leeshulp
 • Leesbevorderend: zorgt voor meer leesmotivatie & leesplezier
 • Voor Chromebook, laptop of pc, ipad of tablet

0,00 incl. BTW

Wissen

Actie: tijdelijk gratis introductie-actie Vlaanderen

Om scholen de kans te bieden leesbevordering een goede plek te geven in deze tijden van gedeeltelijk thuisonderwijs wordt Boekies versneld gelanceerd. Je kunt Boekies met bijna 2000 boeken nu al prima gebruiken, maar de komende maanden wordt het boekenaanbod verder uitgebreid en zullen er ook nog nieuwe functies bij komen. Met je tijdelijk gratis abonnement kun je Boekies tot eind september onbeperkt inzetten voor de hele school. Ook als particulier of therapeut gebruik je Boekies tijdelijk gratis tot 31/08. Zo zijn je kinderen een zomer lang van gratis leesplezier verzekerd! Lees alles over deze tijdelijke actie onder voorwaarden.

*Actievoorwaarden: Het aanbod voor gratis gebruik van Boekies hangt af van het type abonnement. Als je hier gebruik van maakt, teken je in voor een jaarabonnement met een proefperiode (tot 30/08 of 31/09). In de proefperiode kun je op elk moment het contract schriftelijk opzeggen. Je stuurt daarvoor een e-mail naar consulenten@sensotec.be. Wil je daarna verder met Boekies, dan hoef je niets te doen. Het wordt automatisch omgezet in een abonnement tegen de kosten die in de webshop vermeld staan. Hiervoor ontvang je na de proefperiode een factuur waarop jouw gegevens staan die je opgaf tijdens de bestelling voor de gratis periode.

Opgelet: Aparte aanpak voor de zomerscholen!

Om ook de zomerscholen (tijdelijke initiatieven om de “Covid-19” leerachterstand aan te pakken bij leerlingen door middel van zomerlessen) toegang te geven tot Boekies werkten we voor hen een aparte aanpak uit. Zomerscholen kunnen een gratis pakket educatieve software aanvragen, bestaande uit Boekies, Lezergame & Alinea Online. Er is geen voorkennis nodig of bestelling. Sensotec bezorgt logingegevens en de nodige uitleg om snel van start te gaan. Als zomerschoolinitiatief lees je er best hier alles even op na. Je aanvraag doe je via een eenvoudig mailtje naar consulenten@sensotec.be.


demofilmpje Boekies online leesplatform

Digitaal adaptief leesplatform

Verschillende studies toonden aan dat leesmotivatie een goede voorspeller is van leesgedrag- en prestaties. Het web-based leesplatform Boekies dat in 2020 gelanceerd wordt, is bedoeld om het vrij lezen te stimuleren met als doel het leesplezier te behouden en te verhogen.

Boekies is een digitaal adaptief leesplatform dat specifiek ontwikkeld is om de leesmotivatie bij alle basisschoolleerlingen te verbeteren door:

 • hen een uitdagend en uitgebreid leesaanbod te bieden
 • aan te sluiten bij hun leeftijd, leesniveau, persoonlijke interesses en specifieke onderwijsbehoefte (vb. dyslexie, anderstalig, hoogbegaafd, enz.)

 

Interesse in de wetenschappelijke achtergrond?

Lees meer via het tabblad STUDIES.

Meer dan zomaar een klasbib

Eigenlijk is Boekies een leesbevorderingsplatform. Dit platform biedt een ruim aanbod aan digitale boeken waaronder lees-en prentenboeken, informatieve & anderstalige boeken, strips, plusboeken, enz… Doordat het web-based is, zijn de boeken altijd beschikbaar en eenvoudig te vinden, voor alle leerlingen met internettoegang.

Je kan de boeken selecteren op basis van leeftijd en AVI niveau. Bij de informatieve boeken zijn voor- en nabeschouwing beschikbaar. Zo activeer je de voorkennis (vb. door informatieve filmpjes of het stellen van vragen) en kan je verwerkingsopdrachten laten maken (vb. opdrachtjes met meerkeuzevragen).

De boeken bevatten unieke leesondersteuning waaronder verschillende lettertypes, woorduitleg, voorleesfunctie (met Vlaamse stem) en leesliniaal voor de zwakkere lezers, begripsvragen en verwerkingsopdrachten.

In het leesdossier kan de leerling zien welke boeken hij of zij heeft gelezen. De leerkracht heeft met het leesdossier een compleet overzicht per leerling.

Dit platform is geschikt voor alle leerlingen, maar zeker ook voor leerlingen met een concentratie- of leesprobleem (zoals dyslexie), anderstaligen of kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

Meer leesplezier en beter leesbegrip


Om een boek vlot te kunnen lezen moet 80% van de moeilijke woorden gekend zijn. De informatieve boeken bieden op dat vlak een meerwaarde want moeilijke woorden worden uitgelegd. Een klassikale boekbespreking wordt met Boekies een plezier. De juf of meester kan de voorbeschouwing en / of moeilijke woorden klassikaal aan bod laten komen. Het kind leest op school en thuis het boek, met of zonder de extra leesondersteuning. De nabeschouwing kan dan opnieuw klassikaal ingevuld worden. Deze actieve werkvorm zorgt ervoor dat leerinhouden maximaal verankerd worden.

Binnenkort tot 2500 boeken, met Vlaamse stem “Ellen”

Momenteel zijn er 1900 boeken beschikbaar waarvan een 500-tal informatief zijn. We voorzien te groeien tot ruim 2500 boeken die op elk moment snel en eenvoudig op te vragen zijn door de leerlingen. In het dashboard scherm kan de leerling het leesdossier opvragen, kiezen om verder te lezen of een nieuw boek kiezen. De leesplank toont de gekozen boeken.

Nog twijfels? Bekijk dan hier de gratis kennismakingssessie

STUDIES

PISA

PISA (Programme for International Student Assesment) is een driejaarlijkse internationale studie die de leesvaardigheid en de wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid test van 15-jarigen in geïndustrialiseerde landen. In 2018 namen ongeveer 600.000 leerlingen deel uit 79 landen/regio’s. In Vlaanderen werden 4.822 leerlingen uit 172 scholen bevraagd. In 2018 was leesvaardigheid het hoofddomein van de test, net als in 2009.

Leesvaardigheid wordt omschreven als “het begrijpen, gebruiken en evalueren van teksten, het reflecteren over teksten en het zich ermee inlaten om een doel te bereiken, om kennis en mogelijkheden te ontwikkelen en om deel te nemen aan de maatschappij.”

De belangrijkste conclusies van het PISA2018 rapport – bron: UGent, het volledige rapport lees je hier:

 • Vlaanderen bekleedt tussen de 11de en 22ste plaats in de rangschikking volgens gemiddelde prestatie voor leesvaardigheid. Binnen de EU bekleedt Vlaanderen tussen de 5de en 10de plaats.
 • Het percentage Vlaamse leerlingen dat voor lezen het referentieniveau (niveau 2) niet haalt, is in 2018 significant hoger dan wanneer lezen voor de laatste keer als hoofddomein getest werd (2009).
 • Vlaanderen behoort tot de groep landen met een hoge gemiddelde leesprestatie, maar met een groter dan gemiddeld verschil tussen de sterkste en zwakste leerlingen.
 • De gemiddelde leesprestatie en de gemiddelde Vlaamse leesscore van Vlaamse 15-jarigen daalt significant t.o.v. 2009.
 • Terwijl de 10% sterkst presterende Vlaamse leerlingen voor leesvaardigheid op hetzelfde niveau blijven presteren als 2000, daalt de gemiddelde score van de zwakst presterende Vlaamse 15-jarigen (percentiel 10) significant.
 • Van zodra leerlingen thuis een andere taal spreken dan Nederlands heeft dit een invloed op hun gemiddelde score voor leesvaardigheid.
 • Vlaamse 15-jarigen laten zich heel negatief uit over leesplezier: 60% zegt enkel te lezen om informatie te krijgen en als het moet, 50% vindt lezen tijdverlies en slechts 17% geeft aan dat lezen één van hun favoriete hobby’s is. Jongens laten zich nog negatiever uit dan meisjes. De Vlaamse score op de PISA-index voor plezier in lezen is het laagst van alle deelnemende landen.

PIRLS

PIRLS is een 5-jaarlijkse studie die de leerlingprestaties voor begrijpend lezen internationaal in kaart brengt. Leerlingen worden na vier jaar formele scholing getoetst, dus in het 4de leerjaar lager onderwijs.

Een aantal opvallende punten uit het PIRLS onderzoek 2016, bron KUL – het volledige rapport lees je hier:

 • Vlaanderen telt, samen met Wallonië (en Frankrijk) in vergelijking met andere West-Europese landen het kleinste percentage ouders met een heel positieve houding tegenover lezen. Bovendien heeft Vlaanderen het grootste percentage ouders in West-Europa met een eerder negatieve houding tegenover lezen.
 • Vlaamse leerlingen van ouders met een heel positieve houding scoren significant hoger dan het algemeen Vlaams gemiddelde.
 • Vlaamse leerlingen met ouders met een eerder negatieve houding scoren significant lager dan het algemeen Vlaams gemiddelde.
 • Zelfs de groep significant beter scorende Vlaamse leerlingen met ouders met een heel positieve houding tegenover lezen doen ze het in vergelijking met de andere West-Europese landen nog steeds slecht.
 • Minstens 70% van de leerlingen zit in een school waar het onderwijs minstens in enige mate gehinderd wordt door een tekort aan middelen en materialen (waaronder software, applicaties voor leesonderwijs en computers).
 • Een tekort aan hulpmiddelen hangt samen met de prestaties voor begrijpend lezen: zo scoren Vlaamse leerlingen in scholen met weinig hinder door tekort aan middelen en materialen, significant hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

Leesmotivatie voorspelt leesgedrag en leerprestaties

Nederlandse studie “Effecten van leesmotivatie-interventies”, door de Erasmus universiteit Rotterdam (Prof. Dr. R. van Steensel, L. van der Sande, W. Bramer & Prof. Dr. Lidia Arends, 2015). Het afgeleid artikel “Aandacht voor leesmotivatie loont” in Didactief maart 2017 lees je hier. De volledige studie lees je hier.

Een aantal conclusies:

 • de leesmotivatie van leerlingen kan effectief wel gestimuleerd worden met behulp van (onderwijs)interventies
 • leesmotivatieinterventies sorteren positieve effecten op de leesmotivatie en leesvaardigheid van leerlingen
 • leesmotivatie draagt bij aan de leesontwikkeling van leerlingen
 • interesse, autonomie, sociale motivatie, bevordering van (ervaren) competentie en het stellen van doelen leiden gemiddeld tot grotere effecten
 • voor de setting van begrijpend lezen is er een duidelijk moderatoreffect (met name de begeleiding door leraren)
 • de effecten op leesmotivatie waren significant groter voor zwakke dan voor gemiddelde lezers
 •  leesproblemen zijn van invloed op het schoolsucces

Andere studies

TIPS

Hoe selecteer ik vlot het juiste boek?

Voor kinderen: “Hoe selecteer ik vlot het juiste boek?”

Hoe maak je een Boekies account aan?

Voor ouders / leerkrachten / therapeuten: “Hoe functioneert Lexipoort? Hoe maak ik een “leerling/kind” account aan?”