Boekies

  • Adaptief digitaal leesplatform
  • Voor leerlingen van 6 tot 12 jaar
  • Lees-en prentenboeken, informatieve & anderstalige boeken, strips, plusboeken
  • Al dan niet met leesondersteuning
  • Vaak met voor- en nabeschouwingen
  • Verhoogt de leesmotivatie
  • Binnenkort beschikbaar

Offerte aanvragen

Digitaal adaptief leesplatform

Verschillende studies toonden aan dat leesmotivatie een goede voorspeller is van leesgedrag- en prestaties. Het web-based leesplatform Boekies dat in 2020 gelanceerd wordt, is bedoeld om het vrij lezen te stimuleren met als doel het leesplezier te behouden en te verhogen.

Boekies is een digitaal adaptief leesplatform dat specifiek ontwikkeld is om de leesmotivatie bij alle basisschoolleerlingen te verbeteren door:

  • hen een uitdagend en uitgebreid leesaanbod te bieden
  • aan te sluiten bij hun leeftijd, leesniveau, persoonlijke interesses en specifieke onderwijsbehoefte (vb. dyslexie, anderstalig, hoogbegaafd, enz.)

Meer dan zomaar een klasbib

Het platform biedt een ruim aanbod aan digitale boeken waaronder lees-en prentenboeken, informatieve & anderstalige boeken, strips, plusboeken, enz… Doordat het web-based is, zijn de boeken altijd beschikbaar en eenvoudig te vinden, voor alle leerlingen met internettoegang.

Je kan de boeken selecteren op basis van leeftijd en AVI niveau. Bij de informatieve boeken zijn voor- en nabeschouwing beschikbaar. Zo activeer je de voorkennis (vb. door informatieve filmpjes of het stellen van vragen) en kan je verwerkingsopdrachten laten maken (vb. opdrachtjes met meerkeuzevragen).

De boeken bevatten unieke leesondersteuning waaronder verschillende lettertypes, woorduitleg, voorleesfunctie en leesliniaal voor de zwakkere lezers, begripsvragen en verwerkingsopdrachten.

Dit platform is geschikt voor alle leerlingen, maar zeker ook voor leerlingen met een concentratie- of leesprobleem (zoals dyslexie), anderstaligen of kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

Meer leesplezier en beter leesbegrip


Om een boek vlot te kunnen lezen moet 80% van de moeilijke woorden gekend zijn. De informatieve boeken bieden op dat vlak een meerwaarde want moeilijke woorden worden uitgelegd. Een klassikale boekbespreking wordt met Boekies een plezier. De juf of meester kan de voorbeschouwing en / of moeilijke woorden klassikaal aan bod laten komen. Het kind leest op school en thuis het boek, met of zonder de extra leesondersteuning. De nabeschouwing kan dan opnieuw klassikaal ingevuld worden. Deze actieve werkvorm zorgt ervoor dat leerinhouden maximaal verankerd worden.

Binnenkort beschikbaar

We starten met ongeveer 700 boeken waarvan een 500-tal informatief zijn. We voorzien te groeien tot ruim 2.500 boeken die op elk moment snel en eenvoudig op te vragen zijn door de leerlingen. In het dashboard scherm kan de leerling het leesdossier opvragen, kiezen om verder te lezen of een nieuw boek kiezen. De leesplank toont de gekozen boeken.

Heb jij ook de ambitie om leerlingen meer leesplezier te bieden? Vraag dan vandaag nog jouw offerte voor Boekies aan