Boekies

 • Web-based leesbevorderingsplatform voor de ganse basisschool & 1ste graad middelbaar
 • Dé online schoolbib bij uitstek
 • Volledig corona-proof
 • Nu al meer dan 2500 lees- en informatieve boeken. Het aanbod groeit nog steeds!
 • Met voor-en nabeschouwingsvragen & leeshulp
 • Leesbevorderend: zorgt voor meer leesmotivatie & leesplezier
 • NIEUW december: leeslijsten voor leerlingen en themalijsten
 • Voor Chromebook, laptop of pc, ipad of tablet

Vanaf: 67,99 / jaar incl. BTW

Clear

TIP: Ontdek nu het Boekies zomeraanbod!

Digitaal adaptief leesplatform

Verschillende studies toonden aan dat leesmotivatie een goede voorspeller is van leesgedrag- en prestaties. Het web-based leesplatform Boekies dat in 2020 gelanceerd wordt, is bedoeld om het vrij lezen te stimuleren met als doel het leesplezier te behouden en te verhogen.

Boekies is een digitaal adaptief leesplatform dat specifiek ontwikkeld is om de leesmotivatie bij alle basisschoolleerlingen te verbeteren door:

 • hen een uitdagend en uitgebreid leesaanbod te bieden
 • aan te sluiten bij hun leeftijd, leesniveau, persoonlijke interesses en specifieke onderwijsbehoefte (vb. dyslexie, anderstalig, hoogbegaafd, enz.)

 

Interesse in de wetenschappelijke achtergrond?

Lees meer via het tabblad STUDIES.

Meer dan zomaar een klasbib

Eigenlijk is Boekies een leesbevorderingsplatform. Dit platform biedt een ruim aanbod aan digitale boeken waaronder lees-en prentenboeken, informatieve & anderstalige boeken, strips, plusboeken, enz… Doordat het web-based is, zijn de boeken altijd beschikbaar en eenvoudig te vinden, voor alle leerlingen met internettoegang.

Je kan de boeken selecteren op basis van leeftijd en AVI niveau. Bij de informatieve boeken zijn voor- en nabeschouwing beschikbaar. Zo activeer je de voorkennis (vb. door informatieve filmpjes of het stellen van vragen) en kan je verwerkingsopdrachten laten maken (vb. opdrachtjes met meerkeuzevragen).

De boeken bevatten unieke leesondersteuning waaronder verschillende lettertypes, woorduitleg, voorleesfunctie (met Vlaamse stem) en leesliniaal voor de zwakkere lezers, begripsvragen en verwerkingsopdrachten.

In het leesdossier kan de leerling zien welke boeken hij of zij heeft gelezen. De leerkracht heeft met het leesdossier een compleet overzicht per leerling.

NIEUW, met de oktober update!
Begeleiders (ouders, leerkrachten) kunnen nu ook een leesprofiel voor de leerling / het kind aanmaken:

 • waarbij ze de interesses per kind kunnen aan- of uitzetten
 • waarbij ze de AVI-range kunnen selecteren
 • waarbij ze de leeftijdscategorie kunnen selecteren

Boeken die buiten dit profiel vallen zijn dan niet langer zichtbaar voor de leerling / het kind.

Ook de leerling of het kind kan zelf zijn of haar interesses aanpassen, bij de eerste maal inloggen na de update van 2 oktober of via instellingen.
Bij het klikken op “een boek kiezen” krijgt het lezertje dan 2 opties: “Speciaal voor jou” en “Alle boeken”. Opgelet: Schakelde de leerkracht of ouder bepaalde interesses uit, dan worden die ook niet langer getoond onder “Alle boeken”.

NIEUW, met de december update!
Leerkrachten kunnen nu eigen leeslijsten klaarzetten voor hun leerlingen. Er zijn ook 25 themalijsten beschikbaar (bijv. de middeleeuwen, winter, chocola enz.). Je eigen leeslijsten of aangepaste themalijsten kun je delen binnen je school.

De mogelijkheid om ook de papieren boeken op te nemen in het leesdossier maakt van Boekies het ideale klasplatform waar je alle leesactiviteiten van je leerlingen bundelt.

Dit platform is geschikt voor alle leerlingen, maar zeker ook voor leerlingen met een concentratie- of leesprobleem (zoals dyslexie), anderstaligen of kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

Meer leesplezier en beter leesbegrip


Om een boek vlot te kunnen lezen moet 80% van de moeilijke woorden gekend zijn. De informatieve boeken bieden op dat vlak een meerwaarde want moeilijke woorden worden uitgelegd. Een klassikale boekbespreking wordt met Boekies een plezier. De juf of meester kan de voorbeschouwing en / of moeilijke woorden klassikaal aan bod laten komen. Het kind leest op school en thuis het boek, met of zonder de extra leesondersteuning. De nabeschouwing kan dan opnieuw klassikaal ingevuld worden. Deze actieve werkvorm zorgt ervoor dat leerinhouden maximaal verankerd worden.

Tot 2500 boeken, met Vlaamse stem “Ellen”

Momenteel zijn er ruim 2000 boeken beschikbaar waarvan een 500-tal informatief zijn. We voorzien te groeien tot ruim 2500 boeken die op elk moment snel en eenvoudig op te vragen zijn door de leerlingen. In het dashboard scherm kan de leerling het leesdossier opvragen, kiezen om verder te lezen of een nieuw boek kiezen. De leesplank toont de gekozen boeken.

Nog twijfels? Bekijk dan hier de gratis kennismakingssessie

STUDIES

PISA

PISA (Programme for International Student Assesment) is een driejaarlijkse internationale studie die de leesvaardigheid en de wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid test van 15-jarigen in geïndustrialiseerde landen. In 2018 namen ongeveer 600.000 leerlingen deel uit 79 landen/regio’s. In Vlaanderen werden 4.822 leerlingen uit 172 scholen bevraagd. In 2018 was leesvaardigheid het hoofddomein van de test, net als in 2009.

Leesvaardigheid wordt omschreven als “het begrijpen, gebruiken en evalueren van teksten, het reflecteren over teksten en het zich ermee inlaten om een doel te bereiken, om kennis en mogelijkheden te ontwikkelen en om deel te nemen aan de maatschappij.”

De belangrijkste conclusies van het PISA2018 rapport – bron: UGent, het volledige rapport lees je hier:

 • Vlaanderen bekleedt tussen de 11de en 22ste plaats in de rangschikking volgens gemiddelde prestatie voor leesvaardigheid. Binnen de EU bekleedt Vlaanderen tussen de 5de en 10de plaats.
 • Het percentage Vlaamse leerlingen dat voor lezen het referentieniveau (niveau 2) niet haalt, is in 2018 significant hoger dan wanneer lezen voor de laatste keer als hoofddomein getest werd (2009).
 • Vlaanderen behoort tot de groep landen met een hoge gemiddelde leesprestatie, maar met een groter dan gemiddeld verschil tussen de sterkste en zwakste leerlingen.
 • De gemiddelde leesprestatie en de gemiddelde Vlaamse leesscore van Vlaamse 15-jarigen daalt significant t.o.v. 2009.
 • Terwijl de 10% sterkst presterende Vlaamse leerlingen voor leesvaardigheid op hetzelfde niveau blijven presteren als 2000, daalt de gemiddelde score van de zwakst presterende Vlaamse 15-jarigen (percentiel 10) significant.
 • Van zodra leerlingen thuis een andere taal spreken dan Nederlands heeft dit een invloed op hun gemiddelde score voor leesvaardigheid.
 • Vlaamse 15-jarigen laten zich heel negatief uit over leesplezier: 60% zegt enkel te lezen om informatie te krijgen en als het moet, 50% vindt lezen tijdverlies en slechts 17% geeft aan dat lezen één van hun favoriete hobby’s is. Jongens laten zich nog negatiever uit dan meisjes. De Vlaamse score op de PISA-index voor plezier in lezen is het laagst van alle deelnemende landen.

PIRLS

PIRLS is een 5-jaarlijkse studie die de leerlingprestaties voor begrijpend lezen internationaal in kaart brengt. Leerlingen worden na vier jaar formele scholing getoetst, dus in het 4de leerjaar lager onderwijs.

Een aantal opvallende punten uit het PIRLS onderzoek 2016, bron KUL – het volledige rapport lees je hier:

 • Vlaanderen telt, samen met Wallonië (en Frankrijk) in vergelijking met andere West-Europese landen het kleinste percentage ouders met een heel positieve houding tegenover lezen. Bovendien heeft Vlaanderen het grootste percentage ouders in West-Europa met een eerder negatieve houding tegenover lezen.
 • Vlaamse leerlingen van ouders met een heel positieve houding scoren significant hoger dan het algemeen Vlaams gemiddelde.
 • Vlaamse leerlingen met ouders met een eerder negatieve houding scoren significant lager dan het algemeen Vlaams gemiddelde.
 • Zelfs de groep significant beter scorende Vlaamse leerlingen met ouders met een heel positieve houding tegenover lezen doen ze het in vergelijking met de andere West-Europese landen nog steeds slecht.
 • Minstens 70% van de leerlingen zit in een school waar het onderwijs minstens in enige mate gehinderd wordt door een tekort aan middelen en materialen (waaronder software, applicaties voor leesonderwijs en computers).
 • Een tekort aan hulpmiddelen hangt samen met de prestaties voor begrijpend lezen: zo scoren Vlaamse leerlingen in scholen met weinig hinder door tekort aan middelen en materialen, significant hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

Leesmotivatie voorspelt leesgedrag en leerprestaties

Nederlandse studie “Effecten van leesmotivatie-interventies”, door de Erasmus universiteit Rotterdam (Prof. Dr. R. van Steensel, L. van der Sande, W. Bramer & Prof. Dr. Lidia Arends, 2015). Het afgeleid artikel “Aandacht voor leesmotivatie loont” in Didactief maart 2017 lees je hier. De volledige studie lees je hier.

Een aantal conclusies:

 • de leesmotivatie van leerlingen kan effectief wel gestimuleerd worden met behulp van (onderwijs)interventies
 • leesmotivatieinterventies sorteren positieve effecten op de leesmotivatie en leesvaardigheid van leerlingen
 • leesmotivatie draagt bij aan de leesontwikkeling van leerlingen
 • interesse, autonomie, sociale motivatie, bevordering van (ervaren) competentie en het stellen van doelen leiden gemiddeld tot grotere effecten
 • voor de setting van begrijpend lezen is er een duidelijk moderatoreffect (met name de begeleiding door leraren)
 • de effecten op leesmotivatie waren significant groter voor zwakke dan voor gemiddelde lezers
 •  leesproblemen zijn van invloed op het schoolsucces

Andere studies

TIPS

Hoe selecteer ik vlot het juiste boek?

Voor kinderen: “Hoe selecteer ik vlot het juiste boek?”

Hoe maak je een Boekies account aan?

Voor ouders / leerkrachten / therapeuten: “Hoe functioneert Lexipoort? Hoe maak ik een “leerling/kind” account aan?”

 

FAQ

Hieronder vind je veelgestelde vragen over:

De abonnementsvormen & de mogelijkheden:

 • Kan het programma ook ingezet worden in de logopedische praktijk? Wanneer je als therapeut een abonnement neemt, moet de leerling dan ook nog zelf een abonnement nemen? Als therapeut of logopedische praktijk kan je een therapeutenlicentie aanschaffen. Met dit abonnement kan je tot 99 accounts aanmaken voor de kinderen die je begeleidt. De leerling moet in dat geval niet zelf nog een abonnement nemen.
 • Welke abonnementsvormen zijn er mogelijk? Boekies is beschikbaar als jaarabonnement voor scholen, voor particulieren en voor logopedische praktijken. De prijzen vind je op onze de hoofdpagina.
 • Kan ik 1 individuele account gebruiken voor meerdere kinderen van hetzelfde gezin? Het is aan te raden om voor elk kind een afzonderlijke account te voorzien, zo hebben ze elk hun eigen boekenplankje en kan je voor elk kind afzonderlijk de leesstatistieken bijhouden. Particulieren hebben daarom de keuze uit een familielicentie met 1 (85 €) of 2 accounts (170 €).
 • Kunnen kinderen via een schoolabonnement ook thuis lezen ? Dat kan inderdaad. Wanneer de school een abonnement heeft, kan het kind met z’n schoollogin ook thuis lezen. Je hoeft als ouder dus niet zelf ook nog een abonnement te nemen.
 • Hoeveel kinderen/leerlingen kunnen met 1 abonnement toegang krijgen tot Boekies? Dit is volledig afhankelijk van het soort abonnement. Particulieren hebben de keuze uit een familieabonnement met 1 of met 2 accounts. Voor scholen zijn er schoolbrede abonnementen, volgens de grootte van de school: voor scholen tot 200, tot 300, tot 500 of +500 leerlingen. Met het therapeutenabonnement kan je tot 99 accounts maken.
 • Hoe ga ik te werk als ondersteuner? Kan ik zelf een abonnement nemen of moet de school dit doen? Het is aan te raden dat de school een abonnement neemt. In afspraak met de school kan je dan als ondersteuner een begeleidersaccount uit het schoolabonnement gebruiken, zodat je de leerling(en) ook kunt opvolgen.

De functionaliteiten:

 • Kan Boekies gebruikt worden op een tablet of een Chromebook? Ja, Boekies is een webapplicatie die op elk toestel met internetverbinding gebruikt kan worden: Windows PC, MAC, tablet, Chromebook…
 • Is het mogelijk boeken te kiezen volgens interesse én AVI niveau? Momenteel is dat niet mogelijk. Je kiest ofwel volgens thema (interesse), ofwel volgens AVI niveau. Daarna kan je verder filteren per leeftijd.
 • Zijn er ook (beeld)woordenboeken voorzien in Boekies? Er zijn geen (beeld)woordenboeken beschikbaar in Boekies. Sommige boeken bevatten wel een lijst met moeilijke woorden en bijhorende uitleg.
 • Kan je een bladwijzer plaatsen in een boek? Je kan zelf geen bladwijzer plaatsen, maar het programma onthoudt waar je gebleven was. Wanneer je Boekies opstart en kiest voor ‘verder lezen’, opent je boek automatisch op de pagina waar je gebleven was.
 • Kan de visuele toegankelijkheid worden aangepast? Momenteel zijn er enkel aanpassingen i.f.v. kleurenblindheid voorzien. Andere aanpassingen zijn (nog) niet mogelijk.
 • Worden de leesinstellingen bewaard? Ja. De instellingen worden bewaard. Zo moet je ze niet bij elke sessie opnieuw aanpassen en kan je ook vanop een ander toestel met jouw instellingen verder lezen.
 • Kan je een andere stem of taal kiezen? Momenteel kan je enkel in het Nederlands lezen en is er enkel een vrouwenstem beschikbaar. Zowel talen als stemmen worden in de toekomst uitgebreid.
 • Welke gegevens vindt het kind in het leesdossier? In het leesdossier worden volgende gegevens bijgehouden: aantal gelezen minuten / overzicht gekozen thema’s / overzicht gekozen boeksoorten / overzicht gelezen boeken.
 • Kan je Web2speech gebruiken om de boeken te laten voorlezen? Neen. Het bestandsformaat (soort e-Pub) laat dit niet toe; de tekst in de boeken is niet toegankelijk. Het voorlezen is toegevoegd aan elke bladzijde in de vorm van een MP3.
 • Bij het aanpassen van de voorleessnelheid (trager of sneller) klinkt de stem vervormd. Dit probleem is ondertussen opgelost. Blijf je problemen ondervinden, maak dan de cache leeg van je Google browser (CTRL+F5).
 • Zijn de voorkennisvragen en verwerkingsopdrachten beschikbaar voor alle boeken (i.f.v. begrijpend lezen)? Neen, de voorkennisvragen en verwerkingsopdrachten zijn enkel voorzien voor de categorie informatieve boeken.

Voor wie het bedoeld is:

 • Worden er ook boeken aangeboden voor oudere kinderen met een leesachterstand? Boekies is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar. Er is een ruim aanbod aan boeken voor alle leeftijden en leesniveaus (AVI Start tot AVI Plus). Voor- en nabeschouwingen bij de boeken prikkelen de leesinteresse, de leesondersteuningsfuncties zorgen dat ook zwakkere lezers met plezier kunnen lezen.
 • Bevat Boekies ook leesreeksen voor leeszwakke kinderen?  In Boekies zijn een aantal leesreeksen opgenomen die ook voor leeszwakke kinderen geschikt zijn. De boeken van Leesbalans bijvoorbeeld zijn geschikt voor leerlingen met dyslexie of met een kleine woordenschat. De Skoop reeks bevat informatieve boeken, maar zonder moeilijke woorden.
 • Kan Boekies ook gebruikt worden door kinderen die vlot lezen? Boekies is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar, met of zonder leesproblemen. Er is een ruim aanbod aan boeken voor alle leeftijden, leesniveaus en interessegebieden. Voor- en nabeschouwingen bij de boeken prikkelen de leesinteresse, de leesondersteuningsfuncties zorgen dat ook zwakkere lezers met plezier kunnen lezen.
 • Kan Boekies ook gebruikt worden in (de 1e graad van) het secundair onderwijs? Het aanbod van Boekies is gericht op het basisonderwijs en de 1e graad van het secundair onderwijs. Het leeftijdsniveau gaat van 4 tot 14 jaar. Het is wel de bedoeling het aanbod op termijn uit te breiden, zeker met meer meertalige/anderstalige boeken.

Het boekenaanbod:

 • Zijn er ook boekjes in andere talen? Het boekenaanbod is voornamelijk Nederlandstalig, maar er zijn ook meertalige boeken beschikbaar. Dit aanbod wordt continu uitgebreid.
 • Bestaat er een overzicht van alle boeken die in Boekies beschikbaar zijn? Neen, een totaaloverzicht is niet beschikbaar. De overzichten zijn altijd gefilterd: per thema, per AVI niveau, per leeftijd…
 • Hoe wordt het boekenaanbod in Boekies bepaald? Voor Boekies wordt momenteel voornamelijk samengewerkt met Nederlandse uitgeverijen. Het is de bedoeling het huidige aanbod in de toekomst nog uit te breiden en ook boeken van Vlaamse uitgeverijen in het aanbod op te nemen.

Varia:

 • Is er een verschil tussen de begeleidersomgeving in een particulier abonnement en deze in een schoolabonnement?  Neen, wanneer je inlogt als begeleider heb je zowel als ouder als als leerkracht dezelfde functionaliteiten: de boekenkast samenstellen en de leesinzichten van de leerlingen bekijken.