Bouw!

 • Preventie van leesproblemen
 • Bij risicoleerlingen van 5 tot 8 jaar
 • Ontwikkeld door de universiteit van Amsterdam
 • Bewezen effectief in 2 wetenschappelijke studies
 • Tutor-systeem ontlast de leerkracht
 • Het kind leest, de tutor stuurt, de computer wijst de weg

 

Vanaf: 66,80 / jaar incl. BTW

Clear

Maak nu kennis met Bouw!

Vind hier de eerstvolgende data voor een korte online kennismaking met Bouw!

Preventie van leesproblemen

Bouw! is een computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen voorkomen worden bij risicoleerlingen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar. Bouw! wordt dus hoofdzakelijk preventief ingezet. Al in de 3de kleuterklas kunnen risicosignalen erop wijzen dat een leerling een vergrote kans op leesproblemen heeft (bijv. laag fonemisch bewustzijn, moeite met rijmen en het benoemen van de dagen van de week of kleuren, dyslexie in de familie, Nederlands is niet de moedertaal, enz.). Dit is meteen ook het ideale startmoment voor Bouw! Door Bouw! vroegtijdig in te zetten, voorkom je in veel gevallen de ontwikkeling van leesproblemen en starten kinderen met meer vertrouwen in het 1ste leerjaar. Wil je even proeven hoe Bouw! werkt? Vraag dan hier de gratis demo aan die je toegang geeft tot leeslesjes uit module 1 en 2, echter niet tot het leerkrachten gedeelte.

 

Bouw is bewezen effectief

 • Ontwikkeld door de universiteit van Amsterdam
 • Sinds 2014 in gebruik in meer dan 5000 Nederlandse scholen en bij meer dan 70.000 leerlingen
 • Bewezen effectief: de effectiviteit werd getoetst en bewezen in 2 wetenschappelijke studies
 • Resultaten: daling van leesproblemen met ruim 60% (halvering van de groep zeer zwakke lezers, verdubbeling van de groep bovengemiddelde tot zeer goede lezers)

Hoe werkt het?

Web-based | Eenvoudig & gebruiksvriendelijk

Leerlinggebonden toetsen en rapportage

Lexipoort.nl is het gebruiksvriendelijke klantportaal van waaruit je Bouw! opstart. Als Bouw! begeleider heb je toegang tot de resultaten van de leerlingen die aan je zijn toegewezen. Via het handige leerlingenoverzicht krijg je snel zicht op waar de leerling zich momenteel in het programma situeert (hoogst afgeronde les, oefentijd thuis & op school). Je kunt ook “afdalen” in de specifieke leerlingresultaten tot je in detail zicht krijgt op gemaakte fouten. De info wordt gebundeld onder de knoppen voortgang, oefentijd per week en lessenoverzicht.

Attractief | Gevarieerd & uitgebreid

De interactieve omgeving werkt motiverend

Een instaptoets bepaalt waar de leerling start. Zo kan Bouw! ook nog in de loop van het 1ste leerjaar of zelfs later opgestart worden. Is een hoofdstuk
of Bouw!-onderdeel af, dan is de Bouw!-toren ook visueel afgewerkt en “uit de stellingen”. Het aftellen tot een toets helpt de leerling de focus te behouden. Enkel de toetsingsmomenten zijn voorbehouden voor een (zorg-)leerkracht of professional.

Duidelijke tutorinstructie

één-op-één gerichte begeleiding werkt

De gele balk toont de tutorinstructie.

De rol van tutor kan creatief ingevuld worden: (groot)ouder, vrijwilliger, maar ook een medeleerling. In Nederland gaan leerlingen uit het 4de tot 6de leerjaar met plezier aan de slag om hun jongere medeleerlingen te begeleiden. Geen betere manier om aan een positief zelfbeeld te bouwen, toch! Door de goed uitgewerkte instructies kan de tutorrol ook door verschillende personen ingevuld worden.

Bewezen effectief | methode onafhankelijk

Aanleren, oefenen, herhalen en toepassen van de leerstof

Vaak lezen is het allerbelangrijkst. Er bestaat geen quick fix. Tijdig starten en volhouden is de boodschap. Wekelijks 3 a 4 keer ongeveer 15 minuten oefenen. Zo spendeert de leerling in totaal slechts 40 tot 60 minuten aan Bouw! per week. Dergelijke inzet wordt beloond met veelbelovende resultaten. Na het doorlopen van het Bouw! traject is er een daling van de leesproblemen met ruim 60%. Bovendien blijven deze positieve resultaten goed verankerd. Zo presteren deze leerlingen eens ze in het 4de, 5de of 6de leerjaar komen nog steeds beduidend beter.

In een notendop

 • Web-based: Je hebt alleen internet nodig en een voldoende groot oefenscherm (laptop, pc, tablet). Zo kan men zowel op school als thuis oefenen.
 • Tutorsysteem ontlast de leerkracht: De één-op-één tutorbegeleiding kan ingevuld worden door een (groot)ouder, vrijwilliger, oudere medeleerling. Alleen de toetsen worden afgenomen door de leerkracht.
 • Eenvoudig & gebruiksvriendelijk: Duidelijke instructies voor de tutor. De software is adaptief en onthoudt de progressie van de leerling. Leerlinggebonden toetsen en rapportage tonen de vooruitgang.
 • Uitgebreid: 13 hoofdstukken (bouwdelen) en meer dan 500 online computerlessen.
 • Gevarieerd: 6 verschillende lestypen, waarvan 3 gericht zijn op “verwerven” en 3 op spelenderwijs inoefenen.
 • Doorlooptijd varieert tussen anderhalf en 2 jaar, waarbij men mikt op 40 tot 60 oefenminuten per week.

Heb jij ook de ambitie om achterstanden te voorkomen in plaats van ze weg te werken? Koop dan nu jouw abonnement voor Bouw! aan

Nog twijfels? Bekijk dan hier de gratis kennismakingssessie

Inhoud

Het programma Bouw! bestaat uit 13 hoofdstukken of bouwdelen en meer dan 500 online lessen, een instaptoets,
deeltoetsen en eindtoets, 6 verschillende lestypen waarvan 3 gericht op verwerven en 3 op spelenderwijs inoefenen.

Bouw! Start

 • hoofdstuk 1 t.e.m.7 met telkens deeltoets Letters, deeltoets Woorden en Eindtoets
 • voorbereidend en beginnend technisch lezen
 • aanleren van 46 teken-klankkoppelingen (p, o, eu, ieuw, …)
 • samenvoegen van klanken tot een woord (MKM-woorden)

Bouw! Verder

 • hoofdstuk 8 t.e.m. 13 met deel- en eindtoetsen Clusters, Samengestelde woorden en Lettergrepen
 • beginnend en voortgezet technisch lezen
 • complexere woordstructuren bijv. begin- en eindclusters (kn, str, lm, rf, …), samengestelde woorden, woorden met open of gesloten lettergreep

Lestypen

 • Lestype 1- Letters: 46 letters en lettercombi’s, gekoppeld aan een woord en afbeelding, visueel én auditief
 • Lestype 2- Fono: analyse en synthese, geoefend in kleine, eenlettergrepige woorden
 • Lestype 3- Bouwen: minimal pairing (tak > tas > tap…), vloeiendheid, snelheid
 • Lestype 4- Domino: op speelse wijze oefenen met het type woord uit lestype Bouwen in de vorm van een woordrij
 • Lestype 5- Memory: op speelse wijze oefenen met het type woord uit lestype Bouwen in de vorm van memo-spel
 • Lestype 6- Zelf: zelfstandig aan de slag met letters of woorddelen in een lettervlak

Tutorsysteem

De leerling werkt altijd onder begeleiding van een tutor, één-op-één

 • tutorrol kan ingevuld worden door (groot)ouder, vrijwilliger, oudere leerling
 • tutorsysteem werkt ontlastend voor de leerkracht
 • enkel de toetsingsmomenten worden begeleid door een (zorg-)leerkacht

Studies

Bouw! is bewezen effectief. Dat is geen loze belofte. De effectiviteit van Bouw! is onderzocht in 2 langdurige studies in Nederland bij kinderen met met risico op leesproblemen. Dat zijn kinderen die in groep 2 (in Vlaanderen komt dit overeen met het 3de kleuter)  de letters niet goed oppikken en ook zwak zijn in bewustzijn voor de bijbehorende klanken. 

Vervolgens werd onderscheid gemaakt tussen leerlingen met een enkelvoudig risico (zonder indicaties van dyslexie in de familie) en een dubbel risico (met familiair risico). De helft van de kinderen werd bij toeval toebedeeld aan het programma Bouw!, de andere helft was de controlegroep.

Een jaar na afloop van de afgeronde interventie van twee jaar met Bouw! kwam zwak lezen in de groep met een enkelvoudig risico veel minder voor dan in de controlegroep. In de nog kwetsbaarder groep met dubbel risico op dyslexie werd het percentage zeer zwakke lezers gehalveerd.

We kunnen dus concluderen dat vroeg beginnen en langdurig ondersteunen met Bouw! leesproblemen helpt voorkomen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 (in Vlaanderen komt dit overeen met 3de kleuter t.e.m. 2de leerjaar). Ook is aangetoond dat de combinatie van gestructureerde computeroefeningen met gerichte ondersteuning van de tutor (begeleider), praktisch goed uitvoerbaar is, zowel thuis als op school.

Hier vind je de linken naar heel wat interessante lectuur:

Pilootscholen(groepen)

Je kunt je niet langer aanmelden voor een Bouw! pilootproject schooljaar ’21-’22.  Nu de intekenperiode afgesloten is, nemen onze consulenten contact op met de scholen die zich opgegeven hebben.

Voor Bouw! zochten wij  5 pilootscholen(groepen) die tijdens een testperiode Bouw! doorgedreven willen uitproberen met de uitgebreide omkadering van onze consulenten educatie en zonder enige verbintenis tot aanschaf van de software na het afronden van het pilootproject.

Waarom deelnemen aan een pilootproject Bouw!?

Het wonder van leren lezen is soms een echte opgave:

 • leren lezen is voor minstens 25% van de kinderen een dagelijkse strijd
 • eenzelfde aantal behaalt geen gemiddeld leesniveau eind 6de leerjaar
 • zonder adequate opvolging en aangepaste leesoefeningen riskeren deze leerlingen een niet in te halen achterstand
 • dit veronderstelt veel extra inspanningen van begeleidende leerkrachten, ouders en logopedisten

Bouw! biedt effectieve ondersteuning bij beginnende geletterdheid:

 • Beter voorkomen dan genezen is geen loos spreekwoord.
 • Investeren in preventie vanaf de 3de kleuterklas loont voor het kind en de leerkrachten in de jaren nadien.
 • Frustratie en achterstand worden effectief voorkomen.
 • Leerlingen winnen aan inzicht in alfabetische principes als tekenklankkoppeling en fonemisch bewustzijn.
 • Individueel aangepast leesonderwijs via meer dan 500 lessen.
 • Bewezen effectief in 4 onafhankelijke studies.

Deelnemen aan een pilootproject om Bouw! tijdens een testperiode doorgedreven te gaan uitproberen biedt:

 • De mogelijkheid om snel en goed een start te nemen met preventief leesonderwijs.
 • De kans om Bouw! binnen de school of scholengroep uit te testen en dit zonder aankoopverplichting achteraf.
 • De mogelijkheid om meteen met de nodige extra ondersteuning aan een erg voordelige prijs in effectieve leesondersteuning te voorzien voor je leerlingen.

Wil jij:

 • onnodige leesproblemen en frustraties bij je leerlingen voorkomen?
 • 1-op-1 leesbegeleiding kunnen bieden zonder de nood aan professionele tutoren?
 • het aantal leerlingen met leesproblemen halveren?

Je hebt volmondig ja geantwoord op de vragen hierboven, maar je twijfelt of je dit op je eentje voor elkaar krijgt in jouw school of scholengroep? Dan is deelname aan een pilootproject de ideale oplossing.

Systeemvereisten

Voor de computer, tablet en iPad geldt dat een goede internetverbinding een vereiste is om optimaal te kunnen werken met Bouw!.

Hiernaast gelden per toestel verschillende systeemeisen.

Windowscomputer

 • Besturingssysteem vanaf Windows 8.1
 • De  computer moet gebruik kunnen maken van een actuele versie van volgende browsers: Google Chrome of Safari

  Mac

 • Besturingssysteem vanaf MacOS 10.13
 • De  computer moet gebruik kunnen maken van een actuele versie van Safari

  

Tablet en iPad

 • Minimaal iOS12.1 (iPad)
 • Minimaal Android 7 (tablet)

Oudere besturingssystemen (iOS en Android) zouden kunnen werken maar worden niet ondersteund.

 •  Bij de Android tablet is het van belang dat de Chrome Browser gebruikt wordt
 • Bij de iOS tablet is het van belang dat de Safari of Chrome Browser gebruikt wordt

Geen systeemeisen maar tips voor optimaal gebruik:

 • Gebruik de laatste versie van het besturingssysteem
 • Let ook op de schermgrootte: 9,7 inch of groter is aan te raden

Startinfo

Bekijk hier een interessant tutorialfilmpje voor ouders.

Tip ouders: Zit je kind al in het 1ste leerjaar? Start dan met de instaptoets die het leesniveau van je kind zal bepalen. Bouw! toetsen worden bij voorkeur door een onderwijsprofessional (leerkracht / logopedist) afgenomen, maar dat ligt nu even wat moeilijker. Als ouder kan je daarom ook de toetsen afnemen. Je doet dit best op een rustig moment waarbij je 15-20 minuutjes de tijd kan nemen om de testen zo correct mogelijk te begeleiden. Een kind dat goed mee is met het lezen in het eerste leerjaar behaalt vlot een vrij hoge score op de instaptoets en mag meteen door naar het juiste niveau.

Ga je thuis aan de slag met Bouw! Lees dan best ook nog het “Thuis aan de slag document”.

Toetsen van op afstand afnemen? Dat kan. Volg de stappen uit “Handleiding Bouw! toetsen op afstand”.