Gratis voorleessoftware in het bijzonder onderwijs

 • Nuttig voor leerlingen van lager en secundair bijzonder onderwijs
 • Stimuleert het functioneel lezen en biedt specifieke oplossingen
 • Gratis voorleessoftware, een initiatief van de Vlaamse overheid
 • Sensotec voorleessoftware is meer dan voorlezen alleen!
 • Kies voor Alinea of Kurzweil 3000

Inzet van hulpmiddelen is van onschatbare waarde

Naast de deskundige begeleiding van ervaren leerkrachten en therapeuten in het buitengewoon onderwijs, is het inzetten van hulpmiddelen van onschatbare waarde. Compenserende software kan zo’n hulpmiddel zijn dat de leerkrachten gedeeltelijk ontzorgt en de leerlingen zelfstandiger maakt.

Elke leerling in het bijzonder onderwijs worstelt met uitdagingen. Daarbij vormen vlot leren lezen en schrijven vaak de gemene deler. De combinatie van eigen digitaal lesmateriaal, digitale schoolboeken en voorleessoftware is een krachtige tool om deze kwetsbare doelgroep in hun uitdagingen te ondersteunen.

Om van de gratis voorleessoftware gebruik te mogen maken, moet de lagere of middelbare scholier een attest kunnen voorleggen. Het (inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod, waarmee een leerling toegelaten wordt tot het bijzonder onderwijs, is een geldig attest.

 

Lijkt werken met software of laptops in de klas je een hele opgave?

hand met gsm chiroblaadje

Dat kan, maar computers zijn vandaag niet meer weg te denken uit ons leven. Ook kinderen in het bijzonder onderwijs moeten leren omgaan met informatie en technologie en kunnen er bovendien hun voordeel mee doen. Want de compenserende software Alinea en Kurzweil 3000 reikt hen niet alleen heel specifieke oplossingen aan, maar kan ze ook een heel stuk verder helpen in het functioneel lezen. Meer daarover in de tab FUNCTIONEEL LEZEN en SPECIFIEKE OPLOSSINGEN.

Weet je niet goed hoe er aan te beginnen? Laat je inspireren door collega’s die de stap reeds zetten.

 • Om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden hun lezen en schrijven zelfstandiger in te oefenen kocht PSBLO Claevervelt 32 laptops aan die via een uitleensysteem aan het secretariaat elk kind de kans geven om met de software aan de slag te gaan.
 • In Bubao Noordveld Sint-Andries zet logopediste Rita David, samen met haar collega’s, Alinea succesvol in voor zowel de basisaanbod als de type 2 leerlingen.

Van zowel de adiboeken als voorleessoftware is het gebruik persoonlijk. Daarom registreer  je best elke leerling. Zo kunnen ze met een eigen login en paswoord aan de slag kunnen.

 

 

 

Met toestemming van de ouders kun je als school de aanvraag doen op www.adibib.be.

Een keuze voor Alinea of K3000 biedt je meer dan de meest volledige software. Sensotec bundelt meer dan 30 jaar expertise en een excellente service:

 • Onze consulenten helpen je graag met uitleg over hoe de software kan ingezet worden.
 • Maak een persoonlijke afspraak of vraag een gratis infosessie of hands-on workshop bij jullie op school
 • Scholen buitengewoon onderwijs kunnen van Sensotec een gratis schoolbrede weblicentie van Alinea of k3000 krijgen, zodat alle leerkrachten, therapeuten en ondersteuners een eigen account hebben. Contacteer onze consulenten om de voorwaarden te bespreken.

 

Contacteer ons vrijblijvend. We bekijken samen de best passende en meest economische oplossing voor je school.

Functioneel lezen en leesplezier

Functioneel lezen

hand met gsm -busrooster lezenDe mooiste verwezenlijking van het schoolbreed werken met onze compenserende software is het actief bevorderen van het functioneel lezen. De verschillende toepassingen binnen de software laten kinderen toe om meer zelfredzaam te worden in het dagdagelijkse leven!

 

 • Met de handige scan- en leesapp van Alinea neemt het kind een foto van bijv. het infobord in een pret- of dierenpark, het uitlegkaartje bij schilderijen in een museum, het uurrooster in het station, een productverpakking in de winkel, enz. & laat de tekst in een handomdraai luidop voorlezen. Internetverbinding is geen vereiste. Lees hier alles over de Alinea leesapp.

 

 • De scan- en ocr functie in de desktop toepassingen van Alinea en Kurzweil 3000 zorgen ervoor dat elke tekst, ook foto-pdf’s, leesbaar wordt. Zo kunnen ze zelf aan de slag met de uitnodiging of brochure van de jeugdclub.

 

ipad in handen_chirowebsite

 

 

Met Web2Speech lezen de kinderen in hun Chrome browser de webpagina van hun sportclub of wiki-kids pagina’s, enz. of kunnen ze het mailtje van de leerkracht in hun Gmail inbox laten voorlezen. Lees hier alles over Web2Speech.

 

 

 

Lees en bekijk hier de ervaringen van logopediste Rita David, al bijna 20 jaar werkzaam in Bubao Noordveld Sint-Andries (Brugge) en grote fan van Alinea.
Alinea verhoogt de functionele zelfstandigheid van mijn type 2 leerlingen. En al onze basisaanbod leerlingen gaan er mee aan de slag. We beogen maximale zelfstandigheid ter voorbereiding van het middelbaar. Alinea is erg gebruiksvriendelijk en gemakkelijk aan te leren.

 

 

 

 

Specifieke Oplossingen

Specifieke Oplossingen

De verschillende functies reiken specifieke oplossingen aan die tegemoet komen aan de verschillende noden:

 • De voorleesfunctie waarbij de software de tekst luidop voorleest en ondertussen zowel voorgelezen zin als woord in een apart kleur markeert helpt kinderen type basisaanbod (1 & 8), type 2, 6, 7 en 9 met:
  • Actieve leesondersteuning dankzij de combinatie van auditieve en visuele input
  • Functioneel lezen met voorbeeldteksten uit het dagelijks leven (zie hierboven)
 • De voorleesfunctie leest met een correcte uitspraak anderstalige teksten en helpt zo, samen met de online encyclopedieën en vertaalfunctie, de kinderen met type 3 tot en met 9 met:
  • Vlottere informatievergaring- en verwerking
  • Gemakkelijker studeren van vreemde talen
 • De beeldwoordenboeken leggen aan de hand van een illustratie moeilijke woorden / begrippen uit en helpen zo kinderen type basisaanbod (1 & 8), type 2, 6 en 7. Bovendien biedt Alinea Windows voor PC ook toegang tot de Vlaamse gebarentaal, een specifieke toepassing voor kinderen met type 7. Zo helpt de software hen met:
  • Een beter tekstbegrip
 • De schrijfondersteuning in de vorm van een woordvoorspeller, spellingcontrole en dicteerfunctie helpen kinderen met type basisaanbod (1 & 8), type 2, 4, 6 en 7 met:
  • Sneller, juister en zelfstandiger schrijven in hun digitale schoolwerkboeken

De aanpasbaarheid van de gebruikersomgeving, beperkt in Alinea (webapp) en doorgedreven in K3000 (desktop), zorgt voor een werkomgeving op maat van het kind.

 

Een overzicht van de verschillende typen vind je hieronder:

 • Type 1: voor kinderen met een lichte verstandelijke handicap (in afbouw)
 • Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking
 • Type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
 • Type 4: voor kinderen met een motorische beperking
 • Type 5: voor kinderen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting
 • Type 6: voor kinderen met een visuele beperking
 • Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
 • Type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen (in afbouw)
 • Type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (sinds september 2015)