Gratis Voorleessoftware

 • Gratis voorleessoftware, een initiatief van de Vlaamse overheid
 • Sensotec voorleessoftware is meer dan voorlezen alleen!
 • Voor alle leerlingen van lager en secundair onderwijs met attest
 • Voor alle leerlingen van het buitengewoon onderwijs
 • Registreer je op leesvoor.vlaanderen

Waarom voorleessoftware?

De Vlaamse Overheid spreekt van voorleessoftware, dit is een onderdeel van compenserende software. Compenserende software helpt je niet alleen het leesplezier terug te vinden maar ook je leerprestatie te verbeteren en je zelfstandigheid te verhogen. Het is dus een schrijf-, lees- en leerondersteuning in één programma. Als leerling krijg je tijdens dit schooljaar de kans om gratis de mogelijkheden van alle Sensotec-dyslexieproducten te ontdekken. Zo kan je de juiste software gebruiken, aangepast aan jouw noden.

meisje aan computer

Lees vlotter

Onze compenserende software Kurzweil 3000 en Alinea leest op je pc, tablet en smartphone alle teksten klaar en duidelijk voor terwijl de voorgelezen tekst met een tweekleurige markering oplicht.  Er is ondersteuning in verschillende talen, met automatische taalherkenning en bijpassende stemmen.

Schrijf correcter

De woordvoorspeller helpt je beter schrijven. Jij typt het begin van een woord en het programma voorspelt wat je bedoelt. De software onthoudt niet alleen welke woorden je vaak samen gebruikt, maar leert ook welke fouten jij maakt, corrigeert snel en geeft uitleg over de correctie. Een eerder geschreven tekst corrigeren? Dat kan. Ook na het schrijven van je tekst kun je de spelling en werkwoorden laten nakijken op fouten.

girl working at computer

girl working at computer

Begrijp beter

Ken je een woord niet? Met een muisklik kun je de woordenboekuitleg lezen of beluisteren. Bij de meeste woorden krijg je nog een extra illustratie en een voorbeeldzin die het gebruik van het woord duidelijk maakt.

Ons totaalaanbod

Bij registratie op leesvoor.vlaanderen maak je een keuze tussen Alinea of Kurzweil 3000. Wij bieden jou echter de kans om ook de andere dyslexie-producten uit te proberen. Probeer en combineer volgens jouw noden. Zo kan je op elk moment wisselen tussen onze producten. Kies dus voor Alinea of Kurzweil 3000 en vul je pakket gratis aan met de apps (Alinea, KNFB Reader en k3000 Mobile) en Lezergame.

image products

 

Leerlingen / Ouders

Heb jij recht op gratis voorleessoftware?

Je hebt hier recht op als leerling in het lager of secundair onderwijs en als leerling uit opleidingstrajecten Secundair na Secundair (Se-n-Se) of HBO5 Verpleegkunde mits je een geldig attest kan voorleggen. Als leerling in het buitengewoon onderwijs heb je steeds recht op gratis voorleessoftware want je beschikt over een inschrijvingsverslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Leerlingen in thuisonderwijs, studenten hoger onderwijs en cursisten volwassenenonderwijs komen niet in aanmerking.

Geldige attesten zijn:

 • ADIBib-attest 
 • Dyslexie
 • Dyspraxie
 • Leerlingen gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag

Welke stappen moet je doorlopen?

Registratie kan door de ouders, maar ook door de school of therapeut (mits toestemming van de ouders/voogd) of door de 16+ leerling zelf.  Registratie gebeurt op leesvoor.vlaanderen:

 • De accounthouder (ouders, school, enz.) maakt een account aan en bevestigt deze.
 • Je registreert je zoon of dochter met voornaam, familienaam, type – datum en uitschrijver attest (arts, therapeut, CLB), rijksregisternummer (tip: dat staat achteraan op de ID-kaart en begint met het geboortejaar vb. JJ.MM.DD-XXX-XX), naam en instellingsnummer school en kiest voor Alinea of Kurzweil 3000. Van Sensotec ontvang je sowieso een totaalpakket.
 • De accounthouder ontvangt de logingegevens en de downloadinformatie voor de gekozen en optionele Sensotec-software.
 • Voer de downloads uit en je kan aan de slag.

Wij helpen je op weg: ons vormingsaanbod

Kom kennismaken met onze softwarepakketten tijdens één van onze gratis sessies of volg een hands-on workshop.

 • Gratis infosessies: 2x per jaar en per provincie organiseren we infosessies waar in anderhalf uur de mogelijkheden van de verschillende programma’s wordt toegelicht. Ideaal voor wie nog twijfelt welk programma het meest geschikt is.
 • Gratis kennismakingssessies: maandelijks organiseren we kennismakingssessies waar in ongeveer 1 uur de mogelijkheden van 1 specifiek programma aan bod komen. Ideaal voor wie reeds een keuze maakte.
 • Hands-on workshops: op regelmatige basis organiseren we workshops Alinea of Kurzweil 3000 waar je met het programma van jouw keuze leert werken. Workshops zijn betalend en worden opgesplitst naar niveau (beginner / gevorderd) en doelgroep (leerling, leerkracht, therapeut).  Indien je je zoon/dochter inschrijft, dan kan je als begeleider gratis mee volgen.

Downloads, systeemvereisten, handleidingen voor alle dyslexiesoftware

Naast de software van jouw keuze (Alinea of Kurzweil 3000) kan je tijdens dit schooljaar ook gratis onze andere dyslexieproducten uitproberen, met dezelfde account (gebruikersnaam en wachtwoord). Verifieer eerst of je PC / laptop voldoet aan de minimale systeemvereisten. De downloads van de software zullen wat tijd in beslag nemen.

Bij technische problemen kan je steeds terecht bij onze supportafdeling: 050/40 47 47 of dyslexiesupport@sensotec.be.
Met inhoudelijke vragen kan je bij onze consulenten terecht: 050/40 47 41 of dyslexie@sensotec.be.

Klik hieronder op de software van jouw keuze voor de downloadinstructies:

School: zorgleerkracht/ICT

Recht op gratis voorleessoftware?

De Vlaamse overheid voorziet de gratis software uitsluitend voor geattesteerde en geregistreerde leerlingen,  verder meer daarover.  Leerkrachten hebben de software ook nodig bijv. om eigen materiaal klaar te zetten, toetsen voor te bereiden, huiswerk digitaal te corrigeren. Daar zorgt Sensotec voor. Informeer naar je gratis schoollicentie: dyslexie@sensotec.be of 050 40 47 41.

Jouw school is reeds Alinea, Kurzweil 3000 of WoDy klant?  Wij voorzien in het kader van de gratis voorleessoftware een tegemoetkoming, want er blijft nood om naast de gratis software voor de leerlingen als school ook een abonnement aan te houden om leerlingen zonder attest maar ook leerkrachten en zorgbegeleiders de nodige ondersteuning te bieden.

Wat biedt Sensotec aan de leerling?

De keuze van de leerling of school voor een Sensotec-product betekent maximale flexibiliteit. Na geldige registratie (keuze voor Alinea of Kurzweil 3000) ontvangt de accounthouder van ons een mail met alle gegevens en kan de leerling van start met zijn of haar account. De leerling krijgt de kans tijdens tijdens het schooljaar gratis de mogelijkheden van alle Sensotec-dyslexieproducten te ontdekken. Leerlingen kunnen hun account zowel thuis als op school gebruiken.

Wanneer starten met voorleessoftware?

Naast een zorgtraject op school en logopedische ondersteuning wordt voorleessoftware voor leerlingen met lees-en schrijfproblemen meestal ingezet vanaf het 3de of 4de leerjaar. Afhankelijk van de noden van de leerling kan dit ook vroeger, zo voorkom je toenemende leerachterstand en het verlies van leesmotivatie en -interesse. Ook anderstaligen ondervinden van bij de start de voordelen van voorleessoftware. Zo kunnen ze veel beter aan de slag met taal en vermijd of compenseer je taalachterstand. Voor anderstaligen vraag je een Adibib-attest aan bij het CLB.

Welke leerlingen komen in aanmerking?

 • Leerlingen in het gewone onderwijs: Een dyslexie- of dyspraxie-attest, een gemotiveerd verslag, een (inschrijvings) verslag type 1 t.e.m. 9 of basisaanbod buitengewoon onderwijs, een CLB-ADIBib-attest. Leerlingen uit opleidingstrajecten Secundair na Secundair (Se-n-Se) of HBO5 Verpleegkunde.
 • Leerlingen in het buitengewoon onderwijs: Alle leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben recht op de gratis voorleessoftware.
 • Komen niet in aanmerking: cursisten in het volwassenenonderwijs, studenten uit het hoger onderwijs, kinderen en jongeren die thuisonderwijs volgen.

 

Wie kan de leerling(en) registreren?

Naast de ouders kan ook jij als leerkracht, zorg- en ICT coördinator, begeleider optreden als accounthouder of vertegenwoordiger namens de leerling. Als school heb je natuurlijk wel de expliciete toestemming van de ouders nodig om dit te doen. De aanvraag gebeurt op basis van individuele leerlingkenmerken: voornaam, familienaam, type – datum en uitschrijver attest (arts, therapeut, CLB), rijksregisternummer (JJ.MM.DD-XXX-XX) en softwarekeuze. Je kan het hele schooljaar door een aanvraag indienen.

Wat biedt Sensotec aan jou?

Bij het inschrijven van leerlingen voor een Sensotec-product  voorzien wij een gratis schoollicentie. Wil je meerdere leerkrachten toegang geven tot onze software? In dat geval voorzien wij  een zeer interessante korting bij het afsluiten van een schoolbrede weblicentie. Deze geeft alle leerlingen (ook zonder attest), leerkrachten en begeleiders van de school het gebruiksrecht op onze software en apps.  Onze consulenten bespreken dit graag samen met jou.

Heeft het zin leerlingen te registreren als je als school reeds Sensotec voorleessoftware hebt?

Bij een keuze voor Sensotec-software zeker en vast. Niet alleen heeft de leerling bij ons de ruimste keuze, maar in overeenstemming met het aantal leerlingen die via jouw school op Sensotec-producten inschrijven voorzien we een zeer interessante korting op het lopend schoolabonnement. Onze consulenten bespreken dit graag samen met jou.

Jouw school heeft geen abonnement maar kocht in het verleden een Sensotec-product? Dan kunnen wij jouw aankoop upgraden tegen een bijzonder voordelig tarief.

Efficiënt meerdere leerlingen registreren?

Het is vrij veel werk om de leerlingen één per één te registreren op leesvoor.vlaanderen. Eén of twee, dat gaat nog, maar van zodra dat aantal oploopt kunnen wij jouw workload helpen verlichten. Wil je weten hoe? Contacteer ons dan voor meer informatie op dyslexie@sensotec.be of 050 40 47 41.

Wij helpen je op weg: ons vormingsaanbod

Kom kennismaken met onze softwarepakketten tijdens één van onze gratis sessies of volg een hands-on workshop.

 • Gratis infosessies: 2x per jaar en per provincie organiseren we infosessies waar in anderhalf uur de mogelijkheden van de verschillende programma’s wordt toegelicht. Ideaal voor wie nog twijfelt welk programma het meest geschikt is.
 • Gratis kennismakingssessies: maandelijks organiseren we kennismakingssessies waar in ongeveer 1 uur de mogelijkheden van 1 specifiek programma aan bod komen. Ideaal voor wie reeds een keuze maakte.
 • Hands-on workshops: op regelmatige basis organiseren we workshops Alinea of Kurzweil 3000 waar je met het programma van jouw keuze leert werken. Workshops zijn betalend en worden opgesplitst naar niveau (beginner / gevorderd) en doelgroep (leerling, leerkracht, therapeut).  Indien je je zoon/dochter inschrijft, dan kan je als begeleider gratis mee volgen.

Hoe ouders informeren?

Informeer de ouders van de betrokken leerling(en) dat jouw school dit initiatief neemt. Zo hoeven de ouders zelf geen actie te ondernemen. Hier vind je een informatieve brief aan de ouders die je vrijblijvend kan gebruiken en verspreiden.

Affiche en flyer

We willen jou alle tools in handen geven om ouders en leerlingen goed te informeren. Hebt je affiches of flyers nodig? Vraag ze hier aan.

ADIBib attest

Wel een nood, maar geen attest? Je hebt leerlingen waarvan jij meent dat ze wel baat hebben bij voorleessoftware, maar ze beschikken (nog) niet over een geldig attest? Vraag na bij het CLB of deze leerling in aanmerking kan komen voor een ADIBib attest.

Lees de brochure van de Vlaamse Overheid

Aan de slag met voorleessoftware op school – een gids met 8 vragen en antwoorden

Bij de brochure horen een aantal bijlagen met concrete stappenplannen en checklisten om de stap naar de implementatie van voorleessoftware in de klas te vergemakkelijken:

Bijlage 1: Overzicht van verschillende rollen en fasen

Bijlage 2: Randvoorwaarden en aandachtspunten voor gebruik van een ICT-hulpmiddel thuis en op school

Bijlage 3: Actieplan implementatie ICT-hulpmiddelen

Bijlage 4: Analysemodel van behoeften bij bijzondere noden voor lezen en/of schrijven

Therapeut

Recht op gratis voorleessoftware?

De Vlaamse overheid voorziet de gratis software uitsluitend voor geattesteerde en geregistreerde leerlingen,  verder meer daarover.  Terwijl leerkrachten de software ook nodig hebben om bijv. huiswerk digitaal te corrigeren, is het ook voor therapeuten interessant om compenserende softwareoplossingen te kennen.  Zelf met de software leren werken betekent een nog betere ondersteuning van je patiënten. Daarom hebben we ook voor jou een mooi aanbod: 1 jaar gratis kennismaken met Alinea en Kurzweil 3000. Registreren doe je gratis op www.sensotec.be/therapie.

Wat biedt Sensotec aan de leerling?

De keuze van de leerling of school voor een Sensotec-product betekent maximale flexibiliteit. Na geldige registratie (keuze voor Alinea of Kurzweil 3000) ontvangt de accounthouder van ons een mail met alle gegevens en kan de leerling van start met zijn of haar account. De leerling krijgt de kans tijdens tijdens het schooljaar gratis de mogelijkheden van alle Sensotec-dyslexieproducten te ontdekken. Leerlingen kunnen hun account zowel thuis als op school gebruiken.

Welke leerlingen komen in aanmerking?

 • Leerlingen in het gewone onderwijs: Een dyslexie- of dyspraxie-attest, een gemotiveerd verslag, een (inschrijvings) verslag type 1 t.e.m. 9 of basisaanbod buitengewoon onderwijs, een CLB-ADIBib-attest. Leerlingen uit opleidingstrajecten Secundair na Secundair (Se-n-Se) of HBO5 Verpleegkunde.
 • Leerlingen in het buitengewoon onderwijs: Alle leerlingen van het buitengewoon onderwijs hebben recht op de gratis voorleessoftware.
 • Komen niet in aanmerking: cursisten in het volwassenenonderwijs, studenten uit het hoger onderwijs, kinderen en jongeren die thuisonderwijs volgen.

Wie kan de leerling(en) registreren?

Naast de ouders en de school kan ook jij als therapeut optreden als accounthouder of vertegenwoordiger namens je patiënt. Als therapeut heb je natuurlijk wel de expliciete toestemming van de ouders nodig om dit te doen. De aanvraag gebeurt op basis van individuele leerlingkenmerken: voornaam, familienaam, type – datum en uitschrijver attest (arts, therapeut, CLB), rijksregisternummer (JJ.MM.DD-XXX-XX), instellingsnummer school en softwarekeuze. Je kan het hele schooljaar door een aanvraag indienen.

Wij helpen je op weg: ons vormingsaanbod

Pik een opleiding mee en leer hoe je onze software remediërend kan inschakelen en hoe jouw patiënten er thuis en op school compenserend mee aan de slag kunnen. Info en data vind je terug op www.sensotec.be/agenda.

 • Gratis infosessies: 2x per jaar en per provincie organiseren we infosessies waar in anderhalf uur de mogelijkheden van de verschillende programma’s wordt toegelicht. Ideaal voor wie nog twijfelt welk programma het meest geschikt is.
 • Gratis kennismakingssessies: maandelijks organiseren we kennismakingssessies waar in ongeveer 1 uur de mogelijkheden van 1 specifiek programma aan bod komen. Ideaal voor wie reeds een keuze maakte.
 • Hands-on workshops: op regelmatige basis organiseren we workshops Alinea of Kurzweil 3000 waar je met het programma van jouw keuze leert werken. Workshops zijn betalend en worden opgesplitst naar niveau (beginner / gevorderd) en doelgroep (leerling, leerkracht, therapeut).  Indien je je zoon/dochter inschrijft, dan kan je als begeleider gratis mee volgen.

Hoe ouders informeren?

Informeer ouders van je patiënten omtrent voorleessoftware.  Eventueel overleg je met de school en bespreek je wie de registratie kan doen. Hier vind je een informatieve brief aan de ouders die je vrijblijvend kan gebruiken en verspreiden.

Affiche en flyer

We willen jou alle tools in handen geven om ouders en patiënten goed te informeren. Hebt je affiches of flyers nodig? Vraag ze hier aan.

ADIBib attest

Wel een nood, maar geen attest? Je hebt patiënten waarvan jij meent dat ze wel baat hebben bij voorleessoftware, maar ze beschikken (nog) niet over een geldig attest? Vraag na bij het CLB of jouw patiënt in aanmerking kan komen voor een ADIBib attest.

Video

Leerkracht aan het woord over het gebruik van voorleessoftware

Pim gebruikt voorleessoftware in het middelbaar

Gebruik van voorleessoftware in een gezin met lagere schoolkinderen

Alinea – lees, schrijf, begrijp en leer alles wat je wil!

Laat ons iets weten!

Let us know what you think...

Wat anderen zeggen

Er zijn momenteel nog geen reacties

×

Inloggen

Registreren

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

test

Continue as a Guest

Don't have an account? Sign Up

Instructies voor downloadsSchrijf gratis inLeer er mee werken

Gerelateerde producten