Pilotschool voor Bouw!

 • preventief werken rond leren lezen structureel integreren
 • bewezen effectief programma zelf doorgedreven uittesten
 • afgebakende periode, duidelijk engagement, uniek prijsvoordeel
 • zonder verbintenis voor gebruik na het pilootproject

Wij zoeken pilotscholen(groepen) die met Bouw! aan de slag willen.

De Vlaamse versie van Bouw! is al een poosje beschikbaar, maar nog relatief onbekend. Terwijl in Nederland (sinds 2014) duizenden scholen leesproblemen effectief voorkomen met Bouw!, rekenen we in Vlaanderen op innovatieve scholen die er via een pilootproject mee aan de slag gaan zodat we de bekendheid en het goed gebruik van het programma kunnen stimuleren.

Wil jij:

 • onnodige leesproblemen en frustraties bij je leerlingen voorkomen?
 • 1-op-1 leesbegeleiding zonder de nood aan professionele tutoren?
 • het aantal leerlingen met leesproblemen halveren?

Bouw! is het adaptieve leesinterventieprogramma voor beginnende lezers dat leespreventie helpt waar maken op jouw school. Bewezen effectief in 4 onafhankelijke studies.

Je hebt volmondig ja geantwoord op de vragen hierboven, maar je twijfelt of je dit op je eentje voor elkaar krijgt? Lees dan snel verder. 


Wat is Bouw!

Bouw! is een computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen voorkomen worden bij risicoleerlingen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar. Bouw! wordt dus hoofdzakelijk preventief ingezet. Meer detailinfo vind je op de Bouw! productpagina.
In 20 minuten kennis maken met Bouw!? Dat kan! Vind hier de eerstvolgende data voor een online kennismaking met Bouw!.

Bouw! is bewezen effectief en methodeonafhankelijk

De effectiviteit van Bouw! werd getoetst en bewezen in 2 Nederlandse en 2 Vlaamse wetenschappelijke studies. De resultaten toonden een daling van leesproblemen met ruim 60% waarbij de groep zeer zwakke lezers gehalveerd werd en de groep bovengemiddelde tot zeer goede lezers verdubbeld werd. In Nederland gingen ruim 5000 scholen en 70.000 leerlingen succesvol met Bouw! aan de slag.

Bouw! sluit aan op de Vlaamse digisprong

De digitalisering in het Vlaamse onderwijs komt met de digisprong in een stroomversnelling. De keuze voor een makkelijk inzetbaar programma zoals Bouw! waarmee leerlingen actief en gestructureerd, op eigen niveau en in hun eigen tempo kunnen werken sluit hier mooi bij aan. Bouw! kan ook buiten de reguliere lestijd en thuis worden gebruikt. De inzet van Bouw! vormt geen extra belasting van de leerkracht.

Wat is het voordeel voor de school?

 • De mogelijkheid om snel en goed een start te nemen met preventief leesonderwijs.
 • De kans om Bouw! binnen de school of scholengroep uit te testen en dit zonder aankoopverplichting achteraf.
 • De kans om meteen met de nodige extra ondersteuning in effectieve leesondersteuning te voorzien voor je leerlingen.

Wat houdt een pilootproject in?

Een pilootproject is een doorgedreven testperiode tijdens dewelke je als deelnemende school:

 • gedurende een afgesproken periode (een half of volledig schooljaar)
 • na een intakegesprek (waarbij de wederzijdse verwachtingen in kaart worden gebracht)
 • Bouw! gratis en actief inzet (op een manier die redelijkerwijs kan verwacht worden)
 • om het gebruik en de ervaring van leerlingen te evalueren
 • met een programma evaluatie (bij aanvang en afronding d.m.v. Quickscan-enquêtes)
 • en met de nodige ondersteuning ter implementatie (door het gezamenlijk opstellen van een organisatieplan, het organiseren van evaluatiemomenten d.m.v. Quickscan-enquêtes en een vaardigheidstraining)

Deelname aan een pilootproject:

 • houdt geen enkele verbintenis in voor een verder gebruik van de software die ter beschikking wordt gesteld tijdens het pilootproject
 • veronderstelt wel het engagement om achteraf een korte review te schrijven over je ervaring met de software en de samenwerking.
  • Indien gewenst kan een interview door ons marketingdepartement gekozen worden als alternatief voor deze review.
 • veronderstelt ook de bereidheid om een ambassadeursrol op zich te nemen
  • Door de evaluatie van het project te delen, in eerste instantie met scholen uit de eigen scholengemeenschap en eventueel met scholen daarbuiten.

Hoe neem ik deel?

Heel eenvoudig. Je stuurt een mailtje naar consulenten@sensotec.be met de melding dat je jouw school of scholengroep graag opgeeft voor een Bouw!-pilootproject. Heb je vragen die je liever telefonisch toegelicht krijgt, dan kun je onze onderwijsconsulenten bereiken op +32 50 40 47 41