fbpx

Compenserende software & het REDICODIS (STICORDI) principe

Op school wordt voor leerlingen met dyslexie het REDICODIS (of vroegere STICORDI)-principe toegepast: REmediëren, DIfferentiëren, COmpenseren en DIspenseren. Dit principe houdt in dat men, afhankelijk van de noden van de leerling, maatregelen neemt in een of meerdere van deze domeinen om zowel het leesprobleem zelf als de neveneffecten aan te pakken. Dergelijke maatregelen zijn binnen het zorgbeleid van een school ingeburgerde begrippen. Ze zorgen ervoor dat ongeacht de  nood of beperking de leerling de lessen beter kan volgen. Het gebruik van compenserende software van Sensotec past volledig binnen deze maatregelen.  Onze software kan natuurlijk ook in andere situaties (thuis of op het werk) ingezet worden.

teacher gives explanation

Aanpak van het leesprobleem zelf:

– Remediëren: de problemen verhelpen door die aspecten van het lezen die de leerling slecht of matig beheerst, verder te ontwikkelen. Bijv. auditieve deelvaardigheden, grafeem-foneemkoppeling trainen, al dan niet computerondersteund.

– Compenseren: uitgaan van de sterke kanten aan de leesvaardigheid van de leerling en door middel van de verdere ontwikkeling de leesvaardigheid van de leerling verbeteren. Bijv. een spellende lezer kan meestal heel goed auditief synthetiseren. Men kan deze vaardigheid benutten en het synthetiseren van grotere woorddelen (klankgroepen) trainen in functie van het stimuleren van de directe woordherkenning.

Neveneffecten van het leesprobleem beperken:

– Stimuleren: bevorderen van de leesmotivatie en vergroten van de motivatie voor het leren door te werken aan het leergedrag en de werk- en studiehouding van de leerling. Bijv. via zelfinstructietraining: ‘leren leren’.

– Dispenseren: maatregelen nemen om activiteiten waarbij lezen een rol speelt, op een andere manier vorm te geven, te vermijden en/of te vergemakkelijken. Bijv. mondeling examen i.p.v. schriftelijk, meer tijd voor examens, aangepaste dictees, geen punten aftrekken voor spellingfouten in andere opdrachten, gebruik van compenserende software toelaten, …

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit