Schoolsucces voor kansarme leerlingen

Zwakke leerlingen krijgen extra aandacht op school, net als hoogbegaafde leerlingen. Maar hoe zit het met leerlingen die zich rustig gedragen en gemotiveerd zijn, maar door taalproblemen de school verlaten onder hun mogelijke niveau? Deze leerlingen hebben een hoge leerpotentie, maar vallen niet op en stromen vaak af naar een lager niveau. De Brede School Academie (BSA) uit Nederland helpt hen en zorgt dat ze een gelijke kans krijgen.

De BSA is een intensief programma voor  nascholing voor leerlingen vanaf groep 6 tot en met de brugklas (9 jaar tot en met 13 jaar). De leerlingen hebben extra ondersteuning nodig bij het leren van de Nederlandse taal. Vrij lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en kennis van de wereld staan centraal.

Kees Broekhof legt aan de hand van een aantal bouwstenen uit wat de BSA tot een van de meeste succesvolle aanpakken in Nederland maakt. Veel van deze bouwstenen zijn ook in het reguliere onderwijs in te passen.

Ambitie
‘In de (achterstands)wijken waar de BSA’s staan is er over het algemeen weinig ambitie. Er is berusting in het gegeven dat de kinderen waarschijnlijk weinig zullen bereiken. Wij willen voor deze kinderen juist het allerbeste. Onze ambitie is dat we hen succesvol willen maken.’

Imago
‘Het imago van de school moet zijn als dat van Ajax; top of the bill. Het moet een school zijn waar iedereen bij wil horen en waarvan het een eer is als je wordt uitgekozen. In onze communicatie naar ouders, kinderen en scholen laten we dit altijd terugkomen.’

Selectie
‘De kinderen met de zwaarste taalachterstanden worden vaak al bediend op school. Zij krijgen veel extra aandacht en hulp. De BSA is er voor de kinderen die daar niet onder vallen en dus vaak vergeten worden in de klas. Wij zoeken kinderen die aanmerkelijk hogere rekenscores dan taalscores hebben. Dit geeft aan dat ze de capaciteiten hebben maar dat de taalbeheersing hun talent onderdrukt.

Daarnaast moeten ze gemotiveerd zijn, dit laten ze zien in een soort sollicitatiegesprek. Ook mogen ze geen andere leerproblemen hebben – voor die kinderen zijn er namelijk andere voorzieningen. De BSA is dus voor kinderen met een taalachterstand die heel graag willen leren.’

Academische cultuur
‘We spreken kinderen aan op hun ambitie, nieuwsgierigheid en zelfstandigheid. Leren is leuk. Het is interessant om te praten over de wereld om je heen, over teksten en over boeken. Dat verstaan wij onder een academische cultuur. De leerkrachten leven die cultuur voor in de klas.’

Hoge verwachtingen
‘We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Leraren maken het zich eigen om te laten zien dat ze het allerbeste verwachten. Ze verwachten geen halve of slecht geformuleerde antwoorden. Als het antwoord niet juist is, gaan ze in gesprek totdat het antwoord wel juist is.’

Net wat meer
‘De overige vijf bouwstenen zijn: excellente docenten, een effectief en inspirerend programma, een bijzondere leeromgeving, monitoring en krachtige projectleiding. Op deze manier bieden wij deze kinderen extra kansen om boven hun eigen verwachtingen uit te stijgen en hun talent te realiseren. De toetsresultaten laten dit ook zien: BSA-leerlingen gaan gemiddeld 1 of 2 niveaus omhoog op de Cito-toets begrijpend lezen.’

Over Kees Broekhof

Kees Broekhof werkt als taalexpert voor Sardes. Hij is conceptontwikkelaar, trainer, spreker en auteur van meer dan 100 onderwijspublicaties. Hij is mede-ontwikkelaar van de bewezen effectieve interventies BSA en van TOP-VVE.

Door Niki de Gans
Fotografie Alex de Vocht

Volg de masterclass Kansengelijkheid 2022 in het onderwijs online mee en maak zelf ook werk van kansengelijkheid. 

knop om je in te schrijven

 

 

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit