Sensotec technische partner in het LEAPS-project

27/11/2018

Zowel in het onderwijs als in de bedrijfscontext zijn gepersonaliseerde leertrajecten belangrijk. Het LEAPS-project is een onderzoek dat nadacht over nieuwe algoritmes om de leerbaan makkelijker en specifieker te maken voor elke leerling. Dit door gebruik van adaptief leren, een systeem dat de vaardigheid herhaaldelijk evalueert voor elke leerling individueel en niet enkel op basis van de resultaten van alle leerlingen werkt. Hoe langer men de applicatie gebruikt, hoe beter het systeem de leerling leert kennen en hoe beter de oefeningen en ondersteuning aangepast zijn aan het niveau van de leerling. Dit ondersteuningssysteem kan geïntegreerd worden in educatieve games en in ondersteunende software voor moeilijke lezers en voor professionele communicatie.

Er zijn twee grote voordelen aan het project verbonden: ten eerste zijn er geen experts meer nodig om handmatig de moeilijkheidsgraad van het leermateriaal te bepalen. Ten tweede leert het systeem de leerling steeds beter kennen waardoor de impact verder zal toenemen naarmate de student het langer gebruikt. Het systeem zal ook merken wanneer er vooruitgang geboekt wordt. De leeromgeving wordt autonoom en permanent aangepast aan de behoeften van de leerling.

Resultaten

De studies tonen aan dat kinderen evenveel leren bij gebruik van tablets als via de traditionele methode. Met adaptief leren echter krijgt de leerling het systeem sneller onder de knie. Enkele proof-of-concept zijn educatieve games, waaronder een spel dat getalbegrip traint en een ander dat de eerste leesvaardigheden oefent. Het kan ook gebruikt worden bij lezen in de moedertaal, rekenvaardigheden of trainen van vaardigheden van een vreemde taal.

Een ander voorbeeld is de assistent voor digitaal schrijven. Hetzelfde principe is van toepassing op de schrijfassistent voor het leren van talen. Nederlandstalige mensen die Frans leren, maken andere fouten dan Engelse studenten. Omdat de tool de gebruiker leert kennen, biedt deze meer gerichte ondersteuning.

De toekomst

Sensotec werkte als technische partner mee in de project. Het research project bracht heel wat interessante inzichten. De implementatie van deze inzichten zal in de toekomst na een doorontwikkeling in onze producten zichtbaar worden.

Frederik Cornillie (ITEC, een imec-onderzoeksgroep aan de KU Leuven):
“Het LEAPS-project past perfect binnen de missie van imec’s Smart Education-programma. Dit programma is bedoeld om op feiten gebaseerde technologie├źn te ontwikkelen die menselijke ontwikkeling in verschillende facetten mogelijk maakt. LEAPS laat zien hoe het imec.ICON-instrument een drievoudige helix-samenwerking realiseert tussen de belangrijkste spelers in de EdTech industrie, onderzoeksinstellingen en scholen. Zulke samenwerkingen zijn essentieel om de digitale revolutie in het onderwijs te stimuleren.

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit