fbpx

Compenserende software ondersteunt UDL

De term UDL (Universal Design for Learning) of ‘universeel ontwerp’ vindt meer en meer ingang in ons onderwijssysteem. Dit begrip ontstond in de architectuur. Het betekent dat gebouwen zo ontworpen moeten worden dat een zo divers mogelijke groep hier tegelijk gebruik van kan maken. Dit wil zeggen het toegankelijk maken van gebouwen in de breedst mogelijke zin.

Het begrip Universal Design werd vertaald naar de onderwijscontext. De essentie van UDL, Universal Design for Learning, is flexibiliteit en alternatieven voorzien om tegemoet te komen aan de verschillende noden, leerstijlen en voorkeuren van iedere leerling. Meer informatie is o.a. terug te vinden op de website van het departement Onderwijs.

Onze hulpmiddelen ondersteunen de principes van UDL door gedrukt en digitaal materiaal beschikbaar te maken voor iedereen, ook voor mensen met een leerstoornis. Onze compenserende software ondersteunt een multisensoriële benadering.

afbeelding brein

De leerstof wordt via verschillende zintuigen aangeboden, zowel visueel als auditief. Taal en symbolen worden verduidelijkt via verklarende woordenboeken, afbeeldingen en synoniemen. Begrip van de leerstof wordt op verschillende manieren gestimuleerd Bijv. via markeren, het gebruik van encyclopedieën, enz.

 

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit