VGC schoolsubsidie voor sterk leesbeleid

De Vlaamse Gemeenschapscommissie voorziet een subsidie voor een stimulerende leesomgeving op school. Is jouw school een Nederlandstalige basis- of secundaire school in Brussel (*) en zet je in op een sterk leesbeleid? Gebruik deze subsidie dan om al jouw leerlingen te laten lezen op het leesbevorderingsplatform Boekies.

Boekies als unieke leesbevorderende digitale tool

boekies in de klasBoekies is speciaal ontwikkeld om structureel aan leesbevordering en leesmotivatie te werken
 • zoveel meer dan zomaar een digitale schoolbib
 • lees klassikaal een boek, ook bij afstandsonderwijs
 • voor alle leerlingen van 4 tot 14 jaar, ook voor leeszwakke leerlingen
 • gevarieerd aanbod lees- en informatieve boeken met meer dan 2500 boeken
 • voor Chromebook, laptop of pc, iPad of tablet
 • gericht op de klas: met leerlingleesdossier, leesprofiel en interesses + lees- en themalijsten
 • unieke leesondersteuning waaronder verschillende lettertypes, woorduitleg, voorleesfunctie (met Vlaamse stem) en leesliniaal voor de zwakkere lezers
knop om naar Boekies te gaan

Specifiek aanbod voor gesubsidieerde scholen

Ontvang 20% korting op jouw 3-jaar Boekies abonnement! Nadat jouw subsidie goedgekeurd is, begeleiden onze consulenten je bij de aankoop en ingebruikname. Zo krijgt elke leerling van jouw school toegang tot Boekies op school en thuis!

Aantal lln. *3-jaar abo
= 20% korting!
1-jaar abo
1-199 lln.€ 1.720,00
(i.p.v. € 2.151)
€ 717,00
200-299 lln.€ 2.296,32
(i.p.v. € 2.870,40)
€ 956,80
300-499 lln.€ 3.477,36
(i.p.v. € 4.309,20)
€ 1.436,40
> 500 lln.op aanvraagop aanvraag

*De abonnementsprijs wordt bepaald door de grootte van de school, uitgedrukt in het totaal aantal ingeschreven leerlingen (cfr. data Onderwijs Vlaanderen)

Opgelet: pas met een goedgekeurde subsidieaanvraag op zak kun je de aanschaf van Boekies tegen de hierboven bovenvermelde tarieven doen! Contacteer onze consulenten voor meer uitleg.

Wil je nog meer info over Boekies?

Bekijk hier dan onze kennismakingssessie. Let wel, deze sessie werd opgenomen in mei 2020. Ondertussen zijn er al enkele updates geweest en werd het klasondersteunend luik verder uitgebouwd met het leesprofiel en de lees- en themalijsten.

(*) De voorwaarden van VGC om in aanmerking te komen voor de subsidie:

Bron: VGC, subsidies en dienstverlening

 • Je doet je aanvraag tussen 01/01/2021 en 31/12/2021
 • Je bent een Nederlandstalige basis- of secundaire school (gewoon of buitengewoon onderwijs) in Brussel
 • Je gebruikt de subsidie voor de aanschaf van lees- en uitrustingsmaterialen
 • Je doet max. 1 aanvraag per vestigingsplaats
 • Het maximum bedrag per vestigingsplaats is vastgelegd op €6000 voor BAO-BUBAO en op €10.000 SO-BUSO.
Het maximum subsidiebedrag wordt berekend op basis van:
 1. een basisbedrag per vestigingsplaats (€500 BAO-BUBAO / €750 SO/BUSO)
 2. een bijkomend bedrag op basis van het aantal leerlingen en hun SES-profiel (€10 / lln BAO-BUBAO, €15 / lln SO-BUSO + 20% verhoging bij SES-indicator opleidingsniveau moeder en/of schooltoelage)
Boekies valt onder “Leesmaterialen voor kinderen en jongeren (en ouders)” die het subsidie-reglement omschrijft als:
 • … en digitale leesboeken
 • software verbonden aan leesboeken die leesbevordering als doel hebben
 • E-readers en bijbehoren (…, software…)

Lees er hier het ganse subsidieregelement op na.

knop om naar subidieaanvraag te gaan

 

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit