fbpx

Boeken over dyslexie

Dyslexie als kans – Ontdek de verborgen talenten van het dyslectische brein

Brock L. Eide Fernette F. Eide – Maven Publishing, 2019

Als iemand de diagnose dyslexie krijgt, zien we dat meestal alleen als een probleem. Maar wist je dat veel succesvolle architecten, advocaten, chirurgen en zelfs bekende auteurs dyslectisch zijn? Dat is geen toeval: uit onderzoek blijkt dat dyslexie je op sommige gebieden juist een grote voorsprong oplevert.
Dit baanbrekende boek is geschreven door twee neurowetenschappers die jarenlang onderzoek hebben gedaan naar dyslexie. Ze laten zien hoe de hersenen van dyslectische mensen simpelweg anders zijn gestructureerd, waardoor ze niet alleen het geschreven woord anders waarnemen.

 

Slagen met dyslexie in het hoger onderwijs

Wim Tops Maaike Callens – Owl Press, 2018

Dit boek is de ideale gids voor studenten met dyslexie die de stap naar het hoger onderwijs zetten. Naast algemene informatie over dyslexie biedt dit werk allerlei tips en hulpmiddelen voor dyslectici om hun studies in het hoger onderwijs efficiënt aan te pakken. Ook de ouders, leerkrachten en begeleiders van deze studenten hebben baat bij de inhoud van dit boek.
Deze uitgave is het resultaat van een grondige internationale literatuurstudie in combinatie met de onderzoeksresultaten van de auteurs, er werd aangevuld met talrijke bevindingen uit de praktijk. Studeren met dyslexie is een uitdaging, maar dankzij dit werk kunnen studenten en hun begeleiders gericht aan de slag.

 

Handboek dyslexieonderzoek – wetenschappelijke inzichten in diagnostiek, oorzaken, preventie en behandeling van dyslexie

W. van den Broeck – Uitgeverij Acco, 2016

In Handboek dyslexieonderzoek geven de auteurs, Vlaamse en Nederlandse onderzoekers die allen zelf een vooraanstaande plaats innemen in het internationale onderzoek, het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dyslexie op heel bevattelijke wijze weer.De auteurs gaan in op de diagnose, erfelijkheid, hersenonderzoek, cognitieve oorzaken, preventie en de behandeling van dyslexie. Het boek is daardoor uitstekend geschikt als handboek in zowel bachelor- als masteropleidingen, maar het is ook bijzonder informatief voor al wie professioneel betrokken is bij dyslexie. In bijna alle hoofdstukken wordt de relatie tussen theorie en praktijk ter harte genomen. Het boek vergt geen speciale voorkennis en biedt de nodige verdieping in de materie.

 

Nu weet ik eindelijk wat dyslexie is – een boek om samen te lezen

Chantal Engbers – Spil-Vught Bv, 2016

In haar jarenlange praktijkervaring als orthopedagoog heeft Chantal Engbers een eigen methode ontwikkeld om aan kinderen én volwassenen uit te leggen wat dyslexie nu eigenlijk is. Een methode die voor iedereen te begrijpen is en in gewone-mensentaal is geschreven, ondersteund door duidelijke illustraties. Dit bijzondere boekje is zo opgezet dat ouders of leerkrachten en kind het samen kunnen lezen: ze hebben elk hun eigen tekst en uitleg. Geen wonder dat de titel dan ook luidt: ‘Eindelijk weet ik wat dyslexie is!’

 

Dit is dyslexie – achtergrond en aanpak

van der Leij – Lannoo Campus, 2016

Een compleet, zeer leesbaar handboek over dyslexie
Expert Prof. dr. Aryan van der Leij geeft op beknopte en zeer toegankelijke manier inzicht in deze lastige stoornis. Wat zijn de oorzaken, hoe kun je ze herkennen, wat zijn de diagnostische methoden, wat kun je er aan doen en wat zijn de mogelijkheden om de dyslexie bij het kind te beperken of zelfs te voorkomen. Het boek geeft informatie over vele aspecten rondom dyslexie en gaat in op wat er bekend is uit de wetenschap. De informatie wordt verhelderd met praktijkvoorbeelden. Naast de brede groep van ouders en geïnteresseerden in dyslexie is het boek geschikt voor onderwijzers, leraren, hulpverleners en studenten.

 

Dyslexie voor dummies – De basis van dyslexie begrijpen, symptomen herkennen, omgaan met dyslexie en je kind actief helpen leren lezen.

Tracey Wood, Katrina Cochrane – BBNC Uitgevers, 2013

Dit is de vriendelijke gids voor ouders en verzorgenden van kinderen met dyslexie en natuurlijk voor iedereen die zelf met dyslexie te maken heeft. Het boek laat zien hoe je dyslexie kunt herkennen en vertelt hoe je er van de jonge tot de volwassen leeftijd mee kunt omgaan. Bovendien helpt het je om te beslissen wanneer je kind getest moet worden en biedt het handreikingen voor scholen en lesprogramma’s die speciaal gericht zijn op leerstoornissen.

 

Dyslexie en moderne vreemde talen – gids voor leerkrachten, hulpverleners en ouders

Wim Tops Gitte Boons – Maklu, 2013

Het leren van moderne vreemde talen op de lagere en de middelbare school is voor leerlingen met dyslexie vaak een grote uitdaging. Met dit boek willen de auteurs handvatten aanreiken voor de begeleiding van leerlingen met dyslexie bij de vakken Frans en Engels. De auteurs schetsen een actuele wetenschappelijke stand van zaken over dyslexie en tweedetaalverwerving. Vanuit de praktijk vullen ze dit aan met veel concrete tips en heldere adviezen over de instructie, de remediëring en de evaluatie van lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheden in moderne vreemde talen.

 

Dyslexie en touwtjespringen – praktisch hulpboek voor ouders van kinderen die lezen lastig vinden

Marijke van Vuure Marijke Van Vuure- Uitgeverij Akasha, 2011

Met dit praktische boek kun je als ouder zelf met je kind aan de slag. In het tienstappenplan wordt beschreven wat je van dag tot dag kunt doen zodat het lezen van je kind vooruitgaat. De eerste weken ligt de nadruk op tweehandige oefeningen en luister- en geheugenoefeningen. Daarna gaat je kind de letters maken van klei. De speciale leesbladen maken het stappenplan compleet. Samen met je kind ga je ontdekken dat lezen ook leuk kan zijn. Ook mensen die in het onderwijs werken, zullen veel waardevolle oefeningen vinden in dit boek.

 

Ik ben niet bom! 1 – Ik ben niet bom!

Marion van de Coolwijk – Uitgeverij De Fontein, 2009

Marion van de Coolwijk schreef al meer dan 200 spannende boeken. Speciaal voor kinderen met leesproblemen schrijft ze in de serie Ik ben niet bom! Leesplezier staat bij deze boeken voorop.

Ik ben niet bom! is een bij tijden ontroerend en avontuurlijk boek waarin heel wat kinderen herkenning zullen vinden. In elke klas zit wel een pester of gepest kind. Bovendien is de kans groot dat er in elke klas wel één of meerdere kinderen met dyslexie zitten.

De serie Ik ben niet bom! is ontwikkeld voor dyslectische kinderen. In de tekst is daar uiteraard rekening mee gehouden: korte zinnen en een duidelijk leesbaar lettertype. De schrijfster heeft haar eigen instituut – Kind in Beeld – waar ze kinderen met leesproblemen onderzoekt en begeleidt.

 

De dyslexie survival gids

Annemie De Bondt Nico de Braeckeleer – Abimo, 2009

De Dyslexie Survivalgids legt aan kinderen uit wat dyslexie is en hoe je ermee kunt omgaan. In het boekje vind je: wat dyslexie betekent, welke gevoelens je hierbij kunt hebben, hoe je hulp kunt zoeken; hoe je ook op school het best kunt geholpen worden; welke bekende mensen ook dyslexie hebben; het verhaal van een lotgenootje en een mama; websites waar je informatie kunt vinden en leuke oefeningen kunt maken, quizzen en grappige mopjes … en nog veel meer.

cover book "ik schreif faut"

Ik schreif faut – omgaan met dyslexie. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners.

Martine Ceyssens – Tielt, Lannoo nv, 2001

Een heel interessant boek, direct vanuit de praktijk geschreven, door de auteur, die als logopediste heel veel praktijkervaring heeft opgebouwd in de behandeling van kinderen en adolescenten met dyslexie.

In duidelijk geschreven taal wordt beschreven wat we verstaan onder dyslexie, hoe we dyslexie in verschillende stadia van het onderwijs kunnen herkennen en wat we eraan kunnen doen. Naast een resem aan praktische tips voor op school en thuis staat het boek boordevol concrete spellingtips, zowel voor het Nederlands als voor vreemde talen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit