fbpx

Brussel: Wijzigingen voor jouw tegemoetkomingsaanvraag

Wie in Brussel woont en die afhankelijk zijn van Franstalige diensten, kon in het verleden via het Phare een vergoeding krijgen voor zijn visuele hulpmiddelen. Deze aanvraagprocedure wijzigde vanaf 1/01/2024. 

Een nieuwe aanvraag voor een tegemoetkoming van een visueel hulpmiddel in de privésfeer dien je nu, als inwoner van het Gewest Brussel, in bij je ziekenfonds of bij de HZIV (Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering). Je neemt hiervoor contact op met hun sociale dienst. Zij kunnen je ook begeleiden bij het invullen van je aanvraag. 

Hoe deze volledige procedure in zijn werk gaat en hoe je de sociale diensten kan bereiken lees je hier.

Om een aanvraag in te dienen heb je deze documenten nodig: 

  • Medische verslagen van je behandelende arts(en) 
  • Ten minste één of 2 offertes over het gewenste hulpmiddel 
  • Aangeven of het over een vernieuwing, een herstelling of een nieuwe aankoop gaat. 
  • De erkenning van je handicap 

rapport overhandigenVoor aanvragen voor de werk- of schoolomgeving doe je nog steeds beroep op het Phare. Zij zullen je dossier beoordelen en de eventuele tegemoetkoming toekennen. Lopende dossiers worden ook nog door het Phare opgevolgd. Lees dit artikel bij vragen.

De financiële middelen worden vanaf 1/01/2024 ter beschikking gesteld door Iriscare. Zij fungeren als coördinator, regulator en financierder van de hulpmiddelen aangevraagd na 1/01/2024. Ze zijn daarbij het aanspreekpunt voor burgers en professionelen voor alles wat te maken heeft met de sociale bescherming in het Brussels Gewest. 

De visusexperten van Sensotec begeleiden je aanvraag voor een tegemoetkoming. We zorgen voor een goed onderbouwd dossier zodat je met een gerust hart je aanvraag kan indienen. Neem contact op via sales@sensotec.com voor meer info. 

 

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit