fbpx

Veelgestelde vragen

Interessante lectuur

Sensotec, TST-Pionier voor mensen met een visuele beperking

Lezen is voor veel mensen niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Gelukkig zijn er heel wat hulpmiddelen die mensen met visuele problemen hierin ondersteunen. De twee producten die we hier uitdiepen gebruiken TST of taal- en spraak – technologie, specifiek ontwikkeld voor blindeen slechtziende gebruikers. De Reporter Smart is een autonoom voorleestoestel voor thuisgebruik. De KNFB Reader is een leesapp voor de smartphone of tablet die overal gebruikt kan worden. Beide producten zijn door Sensotec ontwikkeld.

Om verder te lezen klik hier


 

Wat is een visuele beperking?

Een visuele beperking weerhoudt ons om de dingen rondom ons goed te zien en juist te interpreteren. 

De oorzaken zijn divers: het oog werkt niet goed, het beeld wordt niet goed doorgestuurd naar de hersenen, de verwerking van het beeldsignaal verloopt niet vlot of een combinatie. Mogelijke problemen zijn verminderde gezichtsscherpte, kleiner gezichtsveld, beperkt dieptezicht, kleurenblindheid, slechte oogmotoriek, problemen met de aanpassing aan licht en donker.

Bij ernstige visuele beperkingen spreekt men van slechtziendheid of blindheid. De graad wordt bepaald door gezichtsscherpte (visus) en gezichtsveld, na de beste optische correctie (dus mét bril of lenzen). Ook stoornissen van andere oogfuncties (motoriek, dieptezicht, kleurzin, enz.) spelen een rol. Het is een oogarts die de visuele beperking bepaalt.

Volgens de parameters van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt men van blindheid bij een zicht van minder dan of juist 1/20 met beide ogen of een gezichtsveld kleiner dan of gelijk aan 10 graden. Men spreekt van slechtziendheid als je minder dan of juist 3/10* ziet met beide ogen of een gezichtsveld hebt kleiner dan of gelijk aan 20 graden. Ter vergelijking: bij een goed ziende persoon is dat ongeveer 180 graden. 

Welke oogaandoeningen bestaan er?

De oogaandoeningen die het vaakst voorkomen zijn leeftijdsgebonden maculadegeneratie, glaucoom, cataract en diabetische retinopathie.

Voor heldere uitleg over deze en andere oogaandoeningen (zoals ook netvliesloslating, homonieme hemianopsie, diabetische maculopathie, zware bijziendheid, oogzenuwontsteking en retinitis pigmentosa) verwijzen we graag naar www.braille.be.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de vaakst voorkomende oogaandoeningen.

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie  (LMD): LMD tast de centrale zone van het netvlies aan en zorgt in eerste instantie voor vervormde lijnen en in een later stadium ook voor donkere vlekken in het centrale zicht. Lezen, autorijden, mensen herkennen wordt moeilijk.

Glaucoom: Door een slechte afvoer van het oogvocht is er kans op verhoging van de oogdruk. Dit tast de oogzenuw aan en zorgt in eerste instantie voor verlies van het perifere zicht. In een later stadium breidt het verlies van zicht zich uit naar het centrum.

Cataract: Cataract of staar, het troebel worden van de ooglens, is meestal het gevolg van het normale verouderingsproces en komt typisch bij 60 plus voor. Mensen met cataract hebben een mistig zicht. In de meeste gevallen helpt een chirurgische ingreep waarbij de lens vervangen wordt.

Diabetische retinopathie: Bij mensen met suikerziekte die langdurig niet onder controle is kan het teveel aan suiker het netvlies beschadigen. Bij aanvang vertaalt het verlies van zicht zich in een minder scherp zicht met zwarte puntjes of lichtvlekjes. Zonder behandeling leidt deze ziekte tot volledige blindheid.

Op welke tussenkomsten kun je rekenen?

Je kunt als persoon met een visuele beperking bij verschillende instanties terecht om een tussenkomst in de kosten voor aanschaf van jouw hulpmiddelen te bekomen. We splitsen dit op in tussenkomsten voor thuis, school en werk.

vaph logo

In Vlaanderen kan het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, www.vaph.be) een tegemoetkoming geven voor hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie. Een opsomming van die hulpmiddelen en het bedrag van tussenkomst (refertebedrag) vind je in de refertelijst , een lijst met alle hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor tegemoetkoming wordt gegeven. De refertelijst is verder onderverdeeld. De categorieën van toepassing bij een visuele beperking zijn aanvulling en vervanging zicht.


logo minestry of educationLeerlingen die in het gewone onderwijs nood hebben aan een visuele ondersteuning komen via het ondersteuningsteam (OT, vroeger GON) terecht bij het TAS (Test & Advies Schoolsystemen). Het TAS bekijkt samen met de leerling welk hulpmiddel in aanmerking komt en vraagt offertes op bij 1 of meerdere bedrijven. Daarna kiest het Ministerie van onderwijs wat er aangekocht mag worden. Zij regelen de betaling rechtstreeks.

 

logo VDAB

Als werknemer en werkgever kun je via de VDAB (www.vdab.be/arbeidshandicap) beroep doen op hulpmiddelen in functie van het werk. Als werknemer kun je een aanvraag tot tegemoetkoming in arbeidsgereedschap doen. Dit betreft zaken waarin je werkgever niet voorziet en waarvan je als werknemer eigenaar wordt.  Vanuit de werkgever kan tegemoetkoming in de kosten van een arbeidspostaanpassing aangevraagd worden. Deze aanpassingen zijn werkplek- en niet persoonsgebonden. In beide gevallen moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn, te consulteren op de VDAB site. Je kan de aanvraag online doen (werknemer en werkgever) of bellen naar 0800 30 700 voor meer informatie.

Welke instanties helpen blinden en slechtzienden?

De Brailleliga ondersteunt en behartigt de belangen van blinde en slechtziende personen. Daarnaast sensibiliseren zij het grote publiek en steunen zij het oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek.

Blindenzorg Licht en Liefde vzw  helpt als veelzijdig expertise netwerk slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. Zij brengen hun dienstverlening tot bij hun publiek via hun lokale Vlaamse Oogpunten.

KMBS of Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden vzw informeert en begeleidt mensen met een visuele beperking om zo tegemoet  te komen aan hun specifieke noden en een maximale integratie van deze mensen in onze maatschappij te helpen verzekeren.

De Vereniging van Blinden en Slechtzienden wil er zijn voor alle mensen die met oogproblemen geconfronteerd worden, mensen van wie het zichtvermogen niet meer corrigeerbaar is. Zij bieden informatie, ontspanning, ledenservice en belangenbehartiging.

Het Centrum Ganspoel  biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en visueel meervoudige beperking.  Zij verzorgen een aanbod aan thuisbegeleiding in Brussel, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.

Luisterpuntbibliotheek is een openbare bibliotheek die zich specifiek richt naar iedereen die geen of moeilijk gewone gedrukte boeken kan lezen. De Luisterpuntbibliotheek bezorgt de lectuur in aangepaste vorm, ofwel Daisy-luisterboeken ofwel brailleboeken.

Vlaams Oogpunt valt onder de werking van Blindenzorg Licht en Liefde en richt zich per regio op een praktisch aanbod voor blinden en slechtzienden met: sociale dienst ergotheraphie, dienst low vision en lichtadvies, thuisbegeleiding, vorming,etc.

De revalidatiecentra voor visuele revalidatie UZ Gent, UZ Antwerpen,  UZ Leuven, De Markgrave te Antwerpen en Horus te Brussel bieden gespecialiseerde hulp aan volwassenen en kinderen met een visueel probleem. Deze hulp varieert van begeleiding (thuis of in het centrum)  bij het uitkiezen van het meest geschikte hulpmiddel tot trainingen om bepaalde vaardigheden aan te leren die hen thuis, op school en op het werk helpen.

Scholen:

Koninklijk Instituut Woluwe biedt buitengewoon onderwijs, lager en middelbaar, aan. Het lager richt zich op andere beperkingen.  Het middelbaar wordt o.a. ingericht voor jongeren met een visuele beperking. Daarnaast voorziet het multifunctioneel centrum, de thuisbegeleidingsdienst en het revalidatiecentrum van dit instituut een advies-en zorgverlenende functie naar hun doelpubliek.

De Kade vzw  / Spermalie. De Kade vzw is het overkoepelend orgaan waaronder een ruim aanbod van buitengewoon onderwijs samengebracht wordt. Ook Spermalie, het in 1836 opgerichte instituut voor onderwijs en opvang van kinderen met een visuele en/of auditieve beperking, zit onder deze koepel.

Sint-Rafaël in Gent is een herscholingscentrum voor volwassen blinde en slechtziende personen.  Zij reiken mensen met een visuele beperking de tools aan om een stuk zelfstandigheid te herwinnen en opnieuw in het beroepsleven ingeschakeld te worden.

MPI Pottelberg  in Kortrijk staat in voor buitengewoon onderwijs school en internaat, opvoeding, verzorging en opvang van onder andere blinde en slechtziende kinderen van 2,5 jaar tot  maximum 15 jaar (type  6).

Kasterlinden in Brussel biedt buitengewoon onderwijs school & internaat kleuter, lager en secundair (tot maximum 21 jaar) aan o.a. voor type 6 blinde en slechtziende kinderen.

Hoe belangrijk is goede verlichting?

Ga je ook aan het raam staan wanneer je iets niet goed kan lezen? Bij verminderd zicht is goede verlichting erg belangrijk.

lady knitting

Een goede, witte daglichtverlichting bootst het daglicht na en verhoogt het contrast, waardoor b.v. het grijze papier van een krant veel witter en leesbaarder wordt.

Een leeslamp zorgt voor helder, flikkervrij daglicht. Een loeplamp combineert daarbij ook een loep voor optische vergroting.

Op onze pagina’s lampen en optische vergroting met licht krijg je een overzicht van alle modellen die we aanbieden. Naast een goede verlichting is contrast heel belangrijk. Daar kun je via een paar kleine praktische aanpassingen voor zorgen, vb. een donker i.p.v. licht tafelkleed, bestek met gekleurde handvaten, glazen met een opvallende tekening, reflecties van gladde of glimmende oppervlakten vermijden.

Welk soort hulpmiddelen bestaan er?

Ons advies houdt altijd rekening met jouw huidige situatie, ziekteprognose en wensen (hobby’s, mobiliteit, etc.). Ons gamma aan visuele hulpmiddelen bestaat uit:

  • consulent giving adviceLampen, vergrootglazen, loeplampen en vergrootglazen met licht
  • Vergroting via een draagbare elektronische beeldschermloep
  • Vergroting via een tafelmodel beeldschermloep, met of zonder spraak
  • Spraak: gesproken boeken, kranten of tijdschriften via een app of een voorleestoestel met of zonder scherm
  • Software voor vergroting, met of zonder spraak, op uw computer
  • Hulpmiddelen voor het dagelijks leven:  aangepaste gsm, keukenbenodigdheden met spraak, enz.

Getuigenissen

"Ik was werkelijk heel onder de indruk bij de opendeurdag: de hoog professionele aanpak, de teamspirit, de vriendelijkheid en voornaamheid. De heel klare en eerlijke informatie en uitleg die we mochten ontvangen hebben ons fel beïndrukt. Bovendien dan nog de hartelijkheid met een pannenkoek en een potje koffie. Met veel lof vertel ik dit verder! Flink gewerkt! Doe zo verder!"
zr. Liesbeth Foulon,
“Ik wil jullie bedanken voor het onnoemelijke geduld en de vele uren ondersteuning tijdens de talloze telefoontjes voor cliënten. Ik vond jullie stuk voor stuk zeer vriendelijk en bereidwillig voor hulp en informatie. Veel dank.”
Liesbet, ergotherapeute
“Mijn zieke man is eind mei overleden. Toch wil ik jullie dienst nog eens van harte danken want jullie luisterboeken en apparatuur waren zijn grootste ontspanning. Hij heeft uren, dagen, maanden , zelf jaren geluisterd met zijn Viktor-Reader. Een heel genegen dank.”
Hilde, echtgenote
All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit