fbpx

Je kunt als persoon met een visuele beperking bij verschillende instanties terecht om een terugbetaling van de kosten voor de aankoop van jouw hulpmiddelen te bekomen. We splitsen dit op in tussenkomsten voor thuis, school en werk.

vaph logoIn Vlaanderen kan het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) een tegemoetkoming geven voor hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie. Een opsomming van die hulpmiddelen en het bedrag van tussenkomst (refertebedrag) vind je in de refertelijst , een lijst met alle hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor tegemoetkoming wordt gegeven. De refertelijst is verder onderverdeeld. De categorieën van toepassing bij een visuele beperking zijn aanvulling en vervanging zicht.

 

logo minestry of educationLeerlingen die in het gewone onderwijs nood hebben aan een visuele ondersteuning komen via het ondersteuningsteam (OT, vroeger GON) terecht bij het TAS (Test & Advies Schoolsystemen). Het TAS bekijkt samen met de leerling welk hulpmiddel in aanmerking komt en vraagt offertes op bij 1 of meerdere bedrijven. Daarna beslist het Ministerie van onderwijs wat er aangekocht mag worden. Zij regelen de betaling rechtstreeks.

 

logo VDABAls werknemer en werkgever kun je via de VDAB beroep doen op hulpmiddelen in functie van het werk. Als werknemer kun je een aanvraag tot tegemoetkoming in arbeidsgereedschap doen. Dit betreft zaken waarin je werkgever niet voorziet en waarvan je als werknemer eigenaar wordt.  Vanuit de werkgever kan tegemoetkoming in de kosten van een arbeidspostaanpassing aangevraagd worden. Deze aanpassingen zijn werkplek- en niet persoonsgebonden. In beide gevallen moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn, te consulteren op de VDAB site. Je kan de aanvraag online doen, voor werknemer en werkgever, of bellen naar 0800 30 700 voor meer informatie.

De visusspecialisten van Sensotec begeleiden je volledige aanvraag. Neem contact met ons op voor meer informatie. Laat de administratie geen rem vormen om een geschikt hulpmiddelen te gebruiken. Mail: sales@sensotec.be 

 

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit