Opleidingen op aanvraag

Naast een aantal vaste vormingsformules, zoals kennismakingssessies en workshops voor onze compenserende software, bieden wij klanten steeds de mogelijkheid om een specifieke opleiding op maat bij ons aan te vragen.

consulent giving advice

Voor onze visuele hulpmiddelen

Bij de installatie van hardware ontvang je vanzelfsprekend steeds een woordje uitleg. Voor de vaak complexere softwaretoepassingen bieden wij de mogelijkheid tot een opleiding op maat, afgestemd op het gebruik en de situatie.  Contacteer ons vrijblijvend voor meer info over onze aanpak en voorwaarden: 050 40 47 47 of support@sensotec.be.

Voor onze lees-en leerhulpmiddelen

Op aanvraag: De opleiding “implementatie van compenserende software op school”.

Deze opleiding richt zich tot leerkrachten, zorg- en graadcoördinatoren, leerlingbegeleiders en logopedisten. Ze biedt de kans om in groep (school, groepspraktijk) volgende items te bekijken: inzetbaarheid van de software, praktische afspraken rond hardware en software, digitaal lesmateriaal, engagement betrokkenen (vb. school, praktijk, leerlingen, ouders), gebruik en implementatie, financiële aspecten.  Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie: 050 40 47 41 of via dyslexie@sensotec.be.

Opleiding op maat

Afhankelijk van de nood wordt in onderling overleg een opleiding op maat uitgewerkt (vb. voor leerkrachten: de K3000 examentoepassingen). De duur en prijs worden bepaald op basis van de vraag. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie: 050 40 47 41 of via consulenten@sensotec.be.

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit