fbpx

Maatwerkbedrijven: onze expertise ten dienste van jouw onderneming

Jouw onderneming biedt mensen de kans om in een gunstige omgeving te werken en hun vaardigheden te benutten. Onder deze werknemers met uiteenlopende profielen bevinden zich misschien ook mensen met visuele problemen of die extra visuele ondersteuning goed kunnen gebruiken. Om hen alle ontplooingskansen te bieden binnen hun job is deze ondersteuning best op maat.

Het Sensotec-aanbod omvat een breed scala aan visuele hulpmiddelen die ondersteunen in het dagelijks leven en helpen bij het uitvoeren van beroepstaken.

Het is belangrijk de situatie van elke werknemer afzonderlijk te bekijken. Er is namelijk erg veel verschil tussen de types en gradatie van oogaandoeningen en de mate waarin dit het werk hindert. Waar sommige mensen vergrotingssystemen nodig hebben, zullen anderen meer baat hebben bij een zintuiglijke toegang tot informatie.

Bij Sensotec werken we met categorieën van hulpmiddelen die afgestemd zijn op de verschillende niveaus van visuele problemen, van slechtziendheid tot blindheid.

Vergrotingssystemen: draagbare of vaste beeldschermloepen, optische loepen, vergrotingssoftware. Sommige van deze hulpmiddelen kunnen ook een combinatie van vergroting en spraakweergave bieden.

Je hebt geen slechtziende medewerkers, maar de taken die jouw werknemers uitvoeren vergen veel visuele aandacht? Ook dan bieden wij ondersteunende oplossingen zoals professionele lampen en loepen. Deze zorgen voor een optimale weergave van vormen en kleuren én voorkomen vermoeide ogen.

Demonstraties & opleidingen

De selectie hulpmiddelen die wij aanbieden van gerenomeerde leveranciers of eigen ontwikkelingen combineren efficiëntie, innovatie, intuïtief gebruik en duurzaamheid. Onze hulpmiddelen ondersteunen duizenden gebruikers in hun dagelijks leven. Nieuwe hulpmiddelen in gebruik nemen kan wel wat wennen vergen en in sommige gevallen is het aangewezen een opleiding te volgen. Daarom bieden wij zowel online (via webinar) als live vorming aan waarbij je kennis maakt met je hulpmiddel en de kans krijgt vragen te stellen aan onze consulenten. Een eerste kennismaking met de hulpmiddelen gebeurt steevast via een online of live demonstratie.

 

Het juiste advies ter plaatse d.m.v. een werkplekonderzoek

Je bent van mening dat je werknemer(s) extra visuele ondersteuning goed kunnen gebruiken, maar hebt nog vraagtekens bij de best passende oplossing? Eén van de Sensotec consulenten kan je daar in bijstaan door middel van een werkplekonderzoek. Dankzij de uitgebreide ervaring kan de consulent gericht advies geven over de mogelijke oplossingen in functie van de werknemer, de uit te voeren taken en de inrichting van de werkplek.

Als je zo’n werkplekonderzoek aanvraagt, ontvang je voorafgaand een kostenraming van van het onderzoek. Mogelijks kun je hiervoor ook op een tussenkomst van de VDAB rekenen. Na het doorsturen van de kostenraming zullen ze je van hun goedkeuring in kennis stellen. Vervolgens kun je de datum van het werkplekonderzoek afspreken met de Sensotec-consulent.

Overheidssteun

De aanschaf van één of meerdere van deze hulpmiddelen veronderstelt natuurlijk een investering, maar dat hoeft geen belemmering te vormen. Normaal gezien kun je beroep doen, als werkgever en / of als werknemer, op een goed uitgewerkt systeem van overheidssteun.
In de thuissfeer kunnen werknemers beroep doen op een tussenkomst van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Een opsomming van die hulpmiddelen en het bedrag van tussenkomst (refertebedrag) vind je in de refertelijst, een lijst met alle hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor tegemoetkoming wordt gegeven.
Op de werkvloer wordt de tussenkomst via de VDAB geregeld en kan de aanvraag vanuit de werknemer of werkgever gebeuren. Ofwel vraagt de werkgever een financiële tussenkomst aan om de werkplek van een persoon met een beperking in te richten. In dat geval blijft het materiaal bij de werkgever, zelfs als de werknemer het bedrijf verlaat. Ofwel vraagt de werknemer op eigen naam het materiaal aan bij de VDAB. Deze hulpmiddelen blijven bij de werknemer, zelfs als hij of zij van werkgever verandert.

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit