fbpx

Terugbetaling door de overheid

Voor leerlingen basis- en secundair onderwijs met lees-en leerproblemen (Vlaanderen):

Sinds eind 2017 ondersteunt de Vlaamse overheid leerlingen uit het basis- en secundair (buiten)gewoon onderwijs met gratis voorleessoftware.  Ouders, leerkrachten (zorg of ICT), therapeuten en leerlingen vanaf 16 jaar kunnen op leesvoor.vlaanderen de aanvraag voor gratis voorleessoftware registreren. Voorwaarde is dat je een attest dyslexie of dyspraxie, een gemotiveerd verslag, een (inschrijvings)verslag type 1 t.e.m. 9 of basisaanbod buitengewoon onderwijs of een CLB ADIBib-attest (uitgeschreven door het CLB, www.adibib.be) kan voorleggen.

 

Voor mensen met visuele problemen:

De overheid voorziet in een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van hulpmiddelen. Afhankelijk van het doel waarvoor je de aankoop doet, is een andere dienst bevoegd. Wil je weten of jij in aanmerking komt?

 

1. België Nederlandstalig:

 

VAPH – Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het VAPH voorziet in tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie voor Vlamingen en Nederlandstalige Brusselaars.

 

Hulpmiddelen op (hoge)school

Hulpmiddelen voor school of hogeschool zijn aan te vragen door de schooldirectie bij de cel Speciale Onderwijsleermiddelen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Dit geldt voor lager, secundair, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en basiseducatie.

 

VDAB – Op het werk

De VDAB voorziet in terugbetaling van hulpmiddelen, zowel voor de private als publieke sector. De werkgever kan een aanvraag tot aanpassing van de werkplek of arbeidspostaanpassing doen. Deze aanpassingen zijn werkplek- en niet persoonsgebonden. De werknemer kan een aanvraag tot tegemoetkoming in arbeidsgereedschap doen. Dit betreft zaken waarin je werkgever niet voorziet en waarvan je als werknemer eigenaar wordt. In beide gevallen moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn, te consulteren op de VDAB site. Je kan de aanvraag online doen of bellen naar 0800 30 700 voor meer informatie.

 

NIOOO – Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

Sinds 1 mei 2017, zijn de sociale en medische opdrachten van het Nationaal Instituut van de Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO – externe link) geïntegreerd in de opdrachten van de HZIV. Je vindt een opsomming van wat in aanmerking komt voor terugbetaling op de site.

 

Vlaamse Overheid

Ook de Vlaamse overheid voorziet in tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Voor de NMBS (Belgische Spoorwegen) is er daarnaast ook nog een Gewestelijke Kas der Geneeskundige Verzorging.

 

2. België Franstalig:

Wallonië

Neem contact op met  AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité). Deze publieke instelling verzorgt o.a. de verstrekking van informatie, hulp en assistentie ter bevordering van de integratie van mensen met een handicap. Zo komen ze concreet tussen in hulpmiddelen die de zelfstandigheid bevorderen, zowel voor de thuissituatie als op het werk. (contact : 0800 16 061, numerogratuit@aviq.be)

 

Brussel

Vanaf 1 januari 2024 moet je om de terugbetaling te krijgen niet langer een aanvraag indienen bij Phare (Personnes Handicapées Autonomie Recherches), maar rechtstreeks bij je ziekenfonds. Kortom, de procedure blijft dezelfde: je hebt een medische diagnose nodig en gaat vervolgens naar de sociale dienst van je ziekenfonds, waar je een document krijgt om in te vullen. Na beoordeling van je dossier laat het ziekenfonds je weten of het al dan niet akkoord gaat.

Voor schoolmateriaal zorgt Phare steeds. (contact : 02 800 82 03, info.phare@spfb.brussels)

 

Oorlogsslachtoffers

Sinds 1 mei 2017, zijn de sociale en medische opdrachten van het Nationaal Instituut van de Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO) geïntegreerd in de opdrachten van de CAAMI. Je vindt een opsomming van wat in aanmerking komt voor terugbetaling op de site.

 

3. Derdebetalersregeling

Derdebetalersregeling geldt als je aanvraag voor een hulpmiddel goedgekeurd wordt. Hierbij geef je toestemming aan de overheid om in jouw plaats het factuur rechtstreeks aan de leverancier te betalen.

 

 

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit