fbpx

Inclusieve werkplek dankzij overheidssteun

Een inclusieve werkplek creëren is het streefdoel van zowel grote als kleine ondernemingen. Dat betekent dat een werkplek voor iedere werknemer toegankelijk moet zijn. Dat iedereen dezelfde kansen krijgt. Zowel om een job te vinden, als om die te behouden of promotie te krijgen. Dankzij overheidssteun wordt dit ook mogelijk. Hoe je dit aanpakt en hoe Sensotec je hierin kan begeleiden lees je hieronder.

Hoe creëer je een inclusieve en toegankelijke werkplek?

Hiervoor is het belangrijk stil te staan bij het universele design (universeel ontwerp). In dat geval wordt profactief rekening gehouden met de noden van alle werknemers. Denk aan de toegankelijkheid van een gebouw, van een website,…

Er bestaat ook zoiets als ‘redelijke aanpassingen van de werkplek’. In dat geval worden aanpassingen gemaakt, niet om een bepaalde werknemer een voordeel te geven, maar om de nadelen te compenseren dia aan een bepaalde beperking zijn verbonden.

Deze redelijke aanpassingen van de werkplek gaan over diverse aspecten van de werkomgeving:

 • Materieel: aanpassing van werkomgeving, selectieproeven, gebouw, hulpmiddelen voorzien
 • Immateriaal: aanpassing van arbeidsreglement, begeleiding, coaching, afspraken met collega’s over bv. orde en structuur
 • Organisatorisch: reorganisatie van de taken, aangepast uurrooster, thuiswerk, deeltijdse job,…

 

Subsidies en premies

Hiervoor voorziet de overheid bepaalde subsidies en premies.
De tegemoetkomingen kunnen aangevraagd worden door zowel de werkgever als de werknemer.

In Vlaanderen is de dienst team TOM (Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen) van de VDAB het aanspreekpunt. Je kan er als werknemer en werkgever terecht voor vragen omtrent:

Voor medewerkers van de Vlaamse en Federale Overheid zijn er specifieke diensten:

Daarnaast ondersteunt de overheid ook maatwerkbedrijven.

 

Sensotec is expert op het gebied van arbeidsgereedschap en arbeidspostaanpassing. Wij adviseren omtrent de geschikte hulpmiddelen en aanpassingen.

 

Hoe bekom je overheidssteun om de werkplek toegankelijk te maken?

Overheidssteun is beschikbaar, maar krijg je niet zomaar. Er gaat een proces aan vooraf zodat de middelen op de juiste manier aan de juiste mensen worden toegedeeld. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je hier.

 

Vooronderzoek door overheidsdienst

De betrokken overheidsdienst onderzoekt bij elke aanvraag de noodzaak, de efficiëntie en redelijkheid van de aangevraagde ondersteuning:

 • Wat zijn de noden van de gebruiker op de werkvloer?
 • Welke maatregelen/hulpmiddelen zijn het meest geschikt,
  • Wat zijn de alternatieven?
  • Wie zijn de aanbieders?
  • Komen de maatregelen/hulpmiddelen tegemoet aan individuele behoeften van de werknemer
  • Laten ze toe om zelfstandig en efficiënt een job uit te voeren, op een gelijke manier aan het bedrijfsleven deel te nemen?
 • Worden de maatregelen/hulpmiddelen frequent gebruikt, is er een evenwicht tussen kosten en baten, zijn er alternatieven?

 

Ondersteunende experts

Overheid, werknemers en werkgevers kunnen in dit traject beroep doen op begeleiding en advies van ondersteunende diensten zoals :

 • Verenigingen: Brailleliga, Blindenzorg Licht en Liefde (Anyworx), De Markgrave, Vrienden der Blinden…
 • Jobcoaches: Alternatief, Arbeidskansen, Argos, Compaan, Emino, , Groep Intro, Liv aan het werk, Mentor, Synkroon, Vokans, Web, Werkperspectief/De Groene Kans…

Sensotec werkt intensief samen met deze organisaties om hen steeds up to date te houden van de nieuwste technologie en de juiste hulpmiddelen aan te bieden.

 

Offerte en documentatie

Voor eenvoudige aanvragen waarbij het gewenste hulpmiddel van meet af aan gekend is, kan vaak meteen een offerte gemaakt worden. Even vaak, zo niet vaker, komt er wel wat meer bij kijken…

rapport overhandigenHet eenvoudigste scenario verloopt als volgt:

 1. Informatie en documentatie wordt verzameld door de gebruiker samen met een expert
 2. De gebruiker maakt op zijn/haar werkplek kennis met het hulpmiddel en test grondig
 3. Sensotec maakt offerte op, deze wordt aan de overheidsdienst afgeleverd
 4. De aanvraagprocedure wordt opgestart
 5. De overheidsdienst beslist op de middelen ter beschikking worden gesteld
 6. Het hulpmiddel wordt door Sensotec geleverd en geïnstalleerd. De gebruiker krijgt een grondige opleiding over het gebruik

Meer complexe situaties vereisen een toegankelijkheidsonderzoek van de werkplek.

 

Toegankelijkheidsonderzoek of werkplekonderzoek door Sensotec

Een correct advies kan vaak pas gegeven worden na een voorafgaand toegankelijkheidsonderzoek door onze eigen technische adviseurs.
Ook hiervoor kan/dient een tegemoetkoming van de overheid aangevraagd worden.

 • Lees hier hoe een toegankelijkheidsonderzoek gebeurt en wat de mogelijkheden zijn.
 • Wil je meer weten over oplossingen voor slechtzienden en blinden op de werkvloer? Klik hier.
 • Wil je meer weten over braille op de werkvloer? Klik hier.

 

Wil je weten hoe Sensotec ook jouw bedrijf of werkplek toegankelijk kan maken? Neem met onze werkplekexperten contact op. Ze vertellen je er graag meer over.

 

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit