fbpx

Toegankelijkheid op school

De keuze van een school is voor leerlingen met een beperking niet vanzelfsprekend. Vele scholen zijn niet of beperkt toegankelijk. Leerlingen die dagelijks lange afstanden afleggen of genoodzaakt zijn een school voor buitengewoon onderwijs te kiezen zijn enkele consequenties.

 

Zowel leerlingen met als zonder beperking moeten samen naar school kunnen gaan bouwend aan inclusieve onderwijs, integratiebevorderend werk. Een toegankelijke infrastructuur is essentieel om iedereen dezelfde kansen en keuzemogelijkheden te geven.

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit