fbpx

Toegankelijkheidsonderzoek van de werkplek

Een toegankelijkheidsonderzoek van een werkplek is in vele gevallen een essentieel onderdeel om een financiële tegemoetkoming van de overheid te bekomen. Dit onderzoek focust op zowel de fysieke werkomgeving als de digitale werkomgeving. Zo weten we uit ervaring dat vergrotings-, OCR- of braillesoftware niet altijd compatibel is met de digitale omgeving van een bedrijf. Onze experts zorgen ervoor dat de software wel integreert en verzorgen de installatie en opleiding zodat de medewerker zijn of haar job in de best mogelijke omstandigheden kan uitvoeren.

Fysieke werkomgeving

De fysieke werkomgeving en noden van de gebruiker zijn bepalend om de juiste hulpmiddelen te adviseren. Daarom maken we eerst een volledige analyse van de omstandigheden. Dit gebeurt bij voorkeur ter plaatse, op de werkplek. Deze topics komen aan bod:

 • Wie is de gebruiker? Wat zijn de voorkeuren, gewoontes, werkmethodes…?
 • Welke takenpakket is er? Wat is de jobinhoud?
 • Welke zijn de meest geschikte hulpmiddelen/aanpassingen?
  • Is er nood aan extra verlichting, zo ja welke, vast of draagbaar,…?
  • Is er nood aan een vergrotingstoestel (beeldschermloep), draagbaar of vast, met spraakweergave of zonder?
  • Welke schermen, monitorarmen, toetsenborden e.a. zijn geschikt?
  • Is er nood aan braille, zo ja welk toestel, welk formaat, welke specificaties?
  • Is er nood aan tekstherkenning met spraakweergave, zo ja welke talen, in welke vorm, draagbaar of vast (scanner met ocr-software, voorleesapparaat, handcamera…)?

Een beeldschermloep gebruiken

Na deze eerste analyse worden vaak de toestellen in een testfase in gebruik genomen. Dit kan gedurende een langere tijd zijn om alle aspecten te ervaren. Pas daarna wordt een selectie gemaakt van de geschikte apparatuur.

 • Meer weten over fysieke hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking op de werkvloer? Klik hier.
 • Meer weten over braille op de werkvloer? Klik hier.

 

Digitale werkomgeving

SuperNova op 2 schermen, waarvan één een vergroting van het andere is.Een onderzoek van de digitale werkomgeving focust op het type software dat ingezet zal worden. Eenmaal de geschikte software is gekozen zal het technische team van Sensotec deze installeren en het nodige doen om de software te integreren in de digitale omgeving van het bedrijf.

De juiste software kiezen en een evaluatie maken van de mogelijkheden om deze te integreren kan alleen als er heel veel vragen worden gesteld. Deze analyse gebeurt dan ook erg grondig en vraagt een doorgedreven kennis van de software en systemen.

 

Hieronder een greep van wat aan bod komt.

 • Is er nood aan software voor vergroting, spraak en/of brailleweergave?
 • Is de werkomgeving toegankelijk en gebruiksvriendelijk via het toetsenbord en/of leesbaar met spraak/braille?
 • Wordt er ook van thuis uit gewerkt?
 • Wordt er met online applicaties gewerkt zoals documenten in de Cloud bewaren, vb Google Docs?
 • Wordt er met bedrijfseigen software gewerkt? Is deze toegankelijk?
 • Indien niet toegankelijk: bestaan er alternatieven en is de werkgever bereid hier in mee te gaan?
 • Is er nood aan opleiding van de gebruiker?

Wil je meer weten over de diverse softwaremogelijkheden op de werkvloer? Klik hier

 

Toegankelijkheidsrapport en offerte

rapport overhandigenOnze technische dienst maakt op basis van deze analyse een toegankelijkheidsrapport op. Deze wordt ingediend bij de VDAB of andere overheidsdienst als onderbouwing van de aanvraag.

 • Het toegankelijkheidsrapport documenteert bovenstaande stappen en dient als basis voor de calculatie. Het toegankelijkheidsrapport wordt ook gebruikt als onderbouwing/argumentatie van de aanvraag bij de overheid.
 • De calculatie van de kostprijs omvat de hulpmiddelen, scripting, workflowaanpassing, opleiding, verplaatsingskosten,…
 • De offerte voor de nodige hulpmiddelen, aanpassingen en opleiding wordt door de aanvrager, veelal met ondersteuning van een begeleidende organisatie ingediend bij overheid.

Lees hier welke organisaties je bijstaan.

 

Na de overheidsbeslissing

Als alles goed loopt, dan komt er een positieve beoordeling van de overheid. Soms wordt er bijkomende informatie gevraagd. Voor Sensotec het startsignaal om de levering te regelen.

 • Sensotec regelt een rechtstreekse betaling door bv. VDAB. De werknemer en werkgever betalen doorgaans niet zelf.
 • Sensotec staat in voor de uitvoering van levering, installatie, opleiding.
 • Sensotec zal bij de installatie ook afspraken / richtlijnen met collega’s op de werkvloer delen, vb. op welke manier wordt informatie best aangereikt aan de blinde gebruiker?
 • Sensotec staat in voor een blijvende ondersteuning en dienst na verkoop.
 • Er wordt voorzien in een regelmatig onderhoud

 

Zoals je leest gebeurt een toegankelijkheidsonderzoek erg grondig, maar zo ben je ook verzekerd dat deze compleet is en de aanvraag vlot kan verlopen.

Heb je voor jezelf nood aan een toegankelijkheidsonderzoek van je werkplek of voor die van een medewerker? Aarzel niet contact op te nemen met onze werkplek experten.

Je kan ons bereiken via sales@sensotec.be of 050 39 49 49.

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit