fbpx

Cookiebeleid

Ingangsdatum: Dit Cookiebeleid werd bijgewerkt op 01/03/2024 en treedt in werking op deze datum.

Inhoud

1. Algemeen
2. Wat zijn cookies?
3. Hoe gebruiken we cookies?
4. Voor welke doeleinden gebruiken we cookies?
5. Welke types cookies wordt gebruikt?
6. Hoe kan u cookies uitschakelen?
7. Hoe kunnen we ons Cookiebeleid wijzigen?
8. Wat zijn uw rechten?

1. Algemeen

Het cookiebeleid van toepassing op www.sensotec.be kunt u hier raadplegen.

Dit Cookiebeleid is van toepassing op www.online-daisy.com, www.dyslexie.be, www.leesplezier.be, www.knfbreader.com , webshop.sensotec.be (de “Website”) en de Sensotec Licentieservers / Data Management Systeem (lic.sensotec.be en onestepreaderlic.sensotec.be of (“Licentieserver”), beheerd door Sensotec NV, met maatschappelijke zetel te Vlamingveld 8, 8490 Jabbeke, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0429.286.663 (RPR Brugge) (“Sensotec”, “wij” of “ons”), die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. Klik hier voor ons algemeen privacy reglement: www.sensotec.be/privacy

Houd er rekening mee dat andere websites, die aan de Website of de Licentieserver gelinkt kunnen zijn, niet onder dit Cookiebeleid vallen.

Door op de knop “OK” op de Sensotec-cookiebanner te klikken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in lijn met uw huidige cookie-instellingen en met dit Cookiebeleid.

Als u niet akkoord gaat met het door ons gehanteerde gebruik van cookies, moet u uw browserinstellingen dienovereenkomstig instellen. U kan uw toestemming altijd intrekken en uw keuze wijzigen door uw browserinstellingen te wijzigen. Als u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit invloed hebben op uw gebruikerservaring op deze Website en/of de Licentieserver.

2. Wat zijn cookies?

Zoals gebruikelijk is bij bijna alle professionele websites, maakt de Website/Licentieserver gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw computer (of andere apparaten met internetconnectie, zoals een smartphone of tablet) worden gedownload om uw ervaring te verbeteren. Cookies kunnen door webservers worden gebruikt om gebruikers te identificeren en te tracken terwijl ze door verschillende pagina’s op een website navigeren en om gebruikers te identificeren die terugkeren naar een website. Er kunnen twee soorten cookies worden gebruikt: “sessiecookies” en “permanente cookies”. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsesessie. Permanente cookies blijven langer op uw apparaat staan, gedurende de duur van elke specifieke cookie, en blijven geldig tot de ingestelde vervaldatum (tenzij ze door de gebruiker zijn verwijderd vóór de vervaldatum).

Op deze pagina wordt beschreven welke informatie de cookies verzamelen, hoe we deze gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. We zullen u ook laten weten hoe u kan voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan bepaalde elementen van de functionaliteit van de Website/Licentieserver “downgraden” of uitschakelen.

Voor meer algemene informatie over cookies verwijzen we naar het Wikipedia-artikel over HTTP-cookies.

3. Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies om verschillende redenen, die hieronder worden beschreven. Helaas is het meestal onmogelijk om cookies uit te schakelen zonder de functionaliteit en kenmerken die zij aan de Website/Licentieserver toevoegen, aan te tasten. Het is raadzaam om alle cookies te behouden als u niet zeker weet of u ze nodig heeft, aangezien ze nuttig kunnen zijn voor een door u gebruikte dienst.

4. Voor welke doeleinden gebruiken we cookies?

Veel cookies op de Website/Licentieserver voeren essentiële functies of diensten uit die u heeft aangevraagd of die worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, zoals beschreven in onderstaande tabel.

We gebruiken cookies om de Website/Licentieserver gebruiksvriendelijker te maken en om de Website/Licentieserver en Sensotec producten en diensten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten en ervaringen op de Website/Licentieserver te versnellen en te verbeteren (bv. wanneer u gegevens indient via een formulier kunnen cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens op te slagen voor toekomstige correspondentie). We gebruiken ook cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen die ons in staat stellen om te begrijpen hoe gebruikers de Website/Licentieserver gebruiken en die ons helpen om de structuur en inhoud van de Website/Licentieserver te verbeteren (bv. door te controleren welke functies worden gebruikt, welke pagina’s zijn bezocht, hoe vaak, en welke informatie wordt gedownload).

5. Welke types cookies wordt gebruikt?

Tijdelijke sessiecookies zoals taalkeuze, authenticatie, winkelmandje, worden enkel gedurende de loop van uw bezoek bijgehouden en door de browser bij het afsluiten van de pagina verwijderd.

Functionele cookies zoals uw voorkeuren, de voorgaande taalkeuze, uw land/locatie, uw accountgegevens worden tijdelijke of permanent bijgehouden om de gebruikservaring op de website te optimaliseren.

Daarnaast gebruiken we ook permanente Analytische cookies om anonieme gegevens te analyseren en statistieken op te stellen. Zoals
Google Analytics en Adobe SiteCatalyst

In sommige bijzondere gevallen gebruiken we ook cookies die worden aangeboden door vertrouwde derde partijen. Zo kunnen we doeltreffende marketingcampagnes opstellen. Deze cookies blijven actief voor een periode van maximaal 2 jaar. Partijen waarvoor we hierop beroep doen zijn: Facebook, Google, TradeTracker, GetSiteControl, MailChimp, WordPress, ZOHO

Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en brengen we subtiele wijzigingen aan in de manier waarop de Website/Licentieserver aan u wordt meegedeeld. Wanneer we nieuwe functies testen kunnen deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een consistente ervaring krijgt terwijl u op de Website/Licentieserver bent, terwijl ze ervoor zorgen dat wij begrijpen welke optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen.

6. Hoe kan u cookies uitschakelen?

Als u uw toestemming voor ons gebruik van cookies op de Website/Licentieserver wil intrekken, of als u het plaatsen van cookies op uw computer wil verwijderen of beheren, kan u uw browserinstellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen wanneer cookies naar uw apparaat worden verzonden. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies invloed heeft op de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt. Het uitschakelen van cookies resulteert meestal ook in het uitschakelen van bepaalde functionaliteiten en kenmerken van de Website/Licentieserver. Daarom wordt aanbevolen dat u de cookies niet uitschakelt.

7. Hoe kunnen we ons Cookiebeleid wijzigen?

Behoudens voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, behoudt Sensotec zich het recht voor om dit Cookiebeleid naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Sensotec zal elke wijziging aan dit Cookiebeleid melden door middel van het posten van een mededeling op de Website en in de Licentieserver en zal bovenaan het Cookiebeleid de datum aangeven wanneer deze voor het laatst werd gewijzigd.

8. Wat zijn uw rechten?

Onder de toepasselijke privacywetgeving, en onder de daarin uiteengezette voorwaarden, heeft u de volgende rechten:

  • het recht om toegang te verkrijgen tot en inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die Sensotec over u bewaart;
  • het recht om uw persoonsgegevens te laten rechtzetten;
  • het recht op uitwissing van uw persoonsgegevens;
  • het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken;
  • het recht om, in bepaalde omstandigheden en omwille van gerechtvaardigde redenen, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (inclusief het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe marketing);
  • het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  • het recht om uw toestemming in te trekken;
  • het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Cookiebeleid, of indien u uw rechten onder de toepasselijke wetgeving wenst uit te oefenen, kan u de Sensotec-helpdesk contacteren:

Sensotec NV Helpdesk
Vlamingveld 8
8490 Jabbeke, België
E-mail: support@sensotec.be
Website: www.sensotec.be

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit