fbpx

Welke instanties helpen blinden en slechtzienden?

De Brailleliga ondersteunt en behartigt de belangen van blinde en slechtziende personen. Daarnaast sensibiliseren zij het grote publiek en steunen zij het oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek.

Blindenzorg Licht en Liefde vzw  helpt als veelzijdig expertise netwerk slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. Zij brengen hun dienstverlening tot bij hun publiek via hun lokale Vlaamse Oogpunten.

KMBS of Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden vzw informeert en begeleidt mensen met een visuele beperking om zo tegemoet  te komen aan hun specifieke noden en een maximale integratie van deze mensen in onze maatschappij te helpen verzekeren.

De Vereniging van Blinden en Slechtzienden wil er zijn voor alle mensen die met oogproblemen geconfronteerd worden, mensen van wie het zichtvermogen niet meer corrigeerbaar is. Zij bieden informatie, ontspanning, ledenservice en belangenbehartiging.

Het Centrum Ganspoel  biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en visueel meervoudige beperking.  Zij verzorgen een aanbod aan thuisbegeleiding in Brussel, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.

Luisterpuntbibliotheek is een openbare bibliotheek die zich specifiek richt naar iedereen die geen of moeilijk gewone gedrukte boeken kan lezen. De Luisterpuntbibliotheek bezorgt de lectuur in aangepaste vorm, ofwel Daisy-luisterboeken ofwel brailleboeken.

Vlaams Oogpunt valt onder de werking van Blindenzorg Licht en Liefde en richt zich per regio op een praktisch aanbod voor blinden en slechtzienden met: sociale dienst ergotheraphie, dienst low vision en lichtadvies, thuisbegeleiding, vorming,etc.

De revalidatiecentra voor visuele revalidatie UZ Gent, UZ Antwerpen,  UZ Leuven, De Markgrave te Antwerpen en Horus te Brussel bieden gespecialiseerde hulp aan volwassenen en kinderen met een visueel probleem. Deze hulp varieert van begeleiding (thuis of in het centrum)  bij het uitkiezen van het meest geschikte hulpmiddel tot trainingen om bepaalde vaardigheden aan te leren die hen thuis, op school en op het werk helpen.

Scholen:

Koninklijk Instituut Woluwe biedt buitengewoon onderwijs, lager en middelbaar, aan. Het lager richt zich op andere beperkingen.  Het middelbaar wordt o.a. ingericht voor jongeren met een visuele beperking. Daarnaast voorziet het multifunctioneel centrum, de thuisbegeleidingsdienst en het revalidatiecentrum van dit instituut een advies-en zorgverlenende functie naar hun doelpubliek.

De Kade vzw  / Spermalie. De Kade vzw is het overkoepelend orgaan waaronder een ruim aanbod van buitengewoon onderwijs samengebracht wordt. Ook Spermalie, het in 1836 opgerichte instituut voor onderwijs en opvang van kinderen met een visuele en/of auditieve beperking, zit onder deze koepel.

Sint-Rafaël in Gent is een herscholingscentrum voor volwassen blinde en slechtziende personen.  Zij reiken mensen met een visuele beperking de tools aan om een stuk zelfstandigheid te herwinnen en opnieuw in het beroepsleven ingeschakeld te worden.

MPI Pottelberg  in Kortrijk staat in voor buitengewoon onderwijs school en internaat, opvoeding, verzorging en opvang van onder andere blinde en slechtziende kinderen van 2,5 jaar tot  maximum 15 jaar (type  6).

Kasterlinden in Brussel biedt buitengewoon onderwijs school & internaat kleuter, lager en secundair (tot maximum 21 jaar) aan o.a. voor type 6 blinde en slechtziende kinderen.

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit