fbpx

Update Kurzweil Cloud – versie 1.7.0 – 23/12/23

Wat is er nieuw

 • Je kan nu per document de leessnelheid aanpassen, net zoals dat kan voor de voorleestaal. Die knop vind je onderaan links.
 • Je kan nu ook Google Drive gebruiken om je examens op te slaan, naast OneDrive. Opgelet, na het opstellen van je examen kan je die locatie niet meer veranderen, ook niet bij edit modus.

Verbeteringen & Fixes

 • Om de nieuwste wijzigingen en updates te krijgen hoef je niet langer de cache te clearen. Je hoeft dus zelf niets meer te ondernemen om de meest recente versie van het programma te kunnen gebruiken.
 • Bij de functie samenvatten, kan je er nu voor kiezen om je samenvatting ook op kleur te sorteren.
 • Bij de functie woordenboek, is het nu gemakkelijker geworden om de uitleg te kopiëren aan de hand van dubbelklikken. Daarna kan je deze gemakkelijk plakken in een apart document of in een tab van Kurzweil Cloud.
 • De functie “verberg notities” werd nu gelijkgetrokken over alle tabbladen heen. Dat betekent dat wanneer je op tabblad 1 de tekstnotities verbergt, dat zo zal zijn voor alle tabbladen met het correcte icoon erbij.
 • Binnen eXamode werd de optie om kladbladen toe te voegen en om die op te slaan standaard aangevinkt.
 • Binnen eXamode werd het logboek aanzienlijk uitgebreid. Je kan nu informatie vinden over
  • Onderbrekingen: timing en actie
  • Versienummer
  • Hotkeys: timing en combinaties van speciale toetsen (vb: ctrl+c)
  • Tekstnotities: timing, locatie, inhoud en actie
  • Functies: timing en specifieke functie
 • Bij aanklikken van de knop “instellingen importeren” bij de algemene instellingen kon je voorheen niet anders dan oké klikken. Nu kan je ook annuleren.


Update Sensotec webapp – versie 1.4.2 – 03/03/23

Wat is er nieuw

 • De gebruiker kan menu items laten voorlezen.

Verbeteringen & Fixes

 • Notities, welke de gebruiker nog aan het bewerken is, worden opgeslagen wanneer de gebruiker begint te scrollen.
 • Notities en tekstdocumenten gebruiken nu hetzelfde standaardlettertype.
 • Het talen menu blijft langer zichtbaar wanneer de muiscursor het menu verlaat.
 • Angular update naar v15.
 • De herstel knop werkt weer en dit verandert de status van ‘Tooltips voorlezen’ knop niet meer.
 • Controle van het paginabereik is nu opgelost voor OCR op bestand.
 • Audiotooltips overlappen elkaar niet langer.
 • In de ‘Lees de geselecteerde tekst’ modus stopt het met markeren aan het einde van een regel niet meer.
 • Spellingcontrole en woordvoorspelling kunnen nu weer worden uitgeschakeld in instellingen.
 • Gewiste markeringen worden niet langer gedupliceerd in de samenvatting.
 • Gewiste markeringen worden niet meer opgenomen in de Samenvatting.
 • ChromeOS en Mac-gebruikers kunnen nu afbeeldingen plakken.
 • Scrollen in de twee documentvensters werkt nu op Mac.

Update Sensotec webapp – versie 1.4 – 01/12/22

Wat is er nieuw

 • Spraakinstellingen kunnen nu worden beluisterd voordat ze worden toegepast en opgeslagen.
 • Tooltips kunnen nu worden voorgelezen door met de muis eroverheen te gaan.
 • Instellingen kunnen nu worden geëxporteerd/geïmporteerd.
 • Tekstdocumenten kunnen nu worden gemarkeerd met verschillende kleuren.
 • Word-documenten kunnen nu worden geopend op Chromebooks.

Verbeteringen & Fixes

 • Interne optimalisatie om de prestaties te verbeteren.
 • Stemnamen zijn nu identiek in de stemmenlijst en in de instellingen.
 • Stemmen worden nu weergegeven met hun regio.
 • Engelse stemmen zijn nu gegroepeerd per regio (US, GB en overige).
 • PowerPoint- en Excel-bestanden tonen een icoon in Google Drive.
 • De volgende stemmen zijn hersteld: Stephanie (GB), Ava (US), Noelle (US), Tom (US), Zoe (US).
 • Samenvattingen gebruiken nu alleen de oorspronkelijke tekst en regelafbrekingen.
 • Het automatisch herstellen van bestanden is verbeterd.
 • De zoom knop is nu beschikbaar in beide schermen tijdens het gebruik van het gesplitste scherm.
 • De stemmenlijst blijft binnen de grenzen van het venster.
 • Zinnen die over meerdere regels verdeeld zijn, worden nu als één zin gelezen.
 • Betere detectie van de leesvolgorde.
 • Tekst wordt niet langer overgeslagen tijdens het lezen.
 • Het wisselen van tabbladen tijdens het verbinden met een Cloud Drive toont de Cloud Drive niet langer als verbonden wanneer dit niet het geval is.
 • Zoomknoppen worden niet langer verwijderd op kleinere schermen.
 • Het maken van samenvattingen van grote documenten loopt niet langer vast.
 • Het hernoemen van een bestand uit de Cloud voegt niet langer een extra extensie toe.
 • Bestanden in de Cloud kunnen nu weer naar de hoofdmap worden gekopieerd.
 • Selecteren van meer dan 3000 tekens bij het maken van een audiobestand geeft nu een foutmelding.
 • Snelkoppelingen naar een gedeelde map zijn zichtbaar bij het gebruik van Google Drive.
 • Het toevoegen van een woord aan een woordenlijst geeft niet langer een foutmelding.
 • Het eerste woord krijgt geen hoofdletter meer als het midden in een zin wordt gedicteerd.
 • Het opslaan van een rtf-bestand met een afbeelding gaat goed.
 • De tekstverwerker is verbeterd.

 


Update Sensotec webapp – versie 1.3.7 – 28/03/22

Wat is er nieuw

De volgende stemmen zijn toegevoegd:

 • Engels: Tessa (Zuid-Afrikaans), Sangeeta (Indiaas), Rishi (Indiaas), Moira (Iers), Evan (US)
 • Russisch: Katya, Yuri, Milena
 • Oekraïens: Lesya

De volgende stemmen zijn tijdelijk verwijderd:

 • Stephanie
 • Ava (VS)
 • Noelle (VS)
 • Tom (VS)
 • Zoe (VS)

Update Sensotec webapp – versie 1.3.6 – 15/03/22

Verbeteringen

 • AutoHerstel waarschuwing op iOS suggereert niet langer Chrome te gebruiken bij het gebruik van Chrome.

Fixes

 • Alle documenten geopend met AutoHerstel blijven niet langer hangen op de laad melding.
 • Spraakherkenning werkt nu voor alle soorten PDF.

Update Sensotec webapp – versie 1.3.5 – 24/02/22

Verbeteringen

 • Prestaties op low-end Chromebooks zijn verbeterd:
  • Bestanden openen vanaf Cloud Drives gaat nu veel sneller.
  • Het opslaan van PDF’s zorgt er niet langer voor dat low-end Chromebooks niet meer reageren.
 • De melding Document opslaan verschijnt nu onmiddellijk bij het opslaan van een bestand.
 • Het nieuwe Google Drive-toestemmingsscherm wordt telkens getoond wanneer gebruikers zich aanmelden bij Google Drive totdat aan de vereisten is voldaan.

Fixes

 • Het openen van complexe PDF’s blijft niet langer hangen op de melding “Pagina voorbereiden”.
 • Verschillende fouten bij het opslaan op Google Drive zijn verholpen.
 • Opslaan naar Google Drive brengt niet langer het risico met zich mee dat onlangs toegevoegde notities verloren gaan op Chromebooks.
 • Opslaan naar Google Drive brengt niet langer het risico met zich mee dat een leeg document wordt aangemaakt.
 • Extracties opslaan naar Google Drive loopt niet langer vast op low-end Chromebooks.

Update Sensotec webapp – versie 1.3.4 – 28/05/21

Wat is er verbeterd?

 • De leescursor wordt niet meer ingesteld bij gebruik van de markeerstift of gum.
 • De gumknop is nu onderstreept als hij actief is, net als alle andere knoppen.
 • De tekst waarvan de markeringen zullen worden verwijderd wordt nu gevisualiseerd in lichtgrijs bij het selecteren van deze tekst met het gummetje.
 • Bestanden met extensie .KES kunnen nu geopend worden (cfr. .kes).
 • Bestanden met extensie .SEK kunnen nu geopend worden (cfr. .sek).

Wat is er opgelost?

 • Bestanden met extensie .doc zijn verwijderd uit de lijst met ondersteunde bestanden omdat ze niet worden ondersteund.
 • Bestanden met extensie .odt zijn verwijderd uit de lijst met ondersteunde bestanden omdat ze niet worden ondersteund.
 • RTF bestanden kunnen weer geopend worden.
 • Selectiemodi blijven nu werken na het wisselen van selectiemodi.
 • Gedeelde mappen kunnen weer worden geopend in OneDrive.
 • Docx bestanden kunnen weer geopend worden in Dropbox.
 • Dedicon bestanden kunnen weer geopend worden.
 • Er wordt geen “Gast” tooltip meer getoond als je met de muis over gemarkeerde tekst gaat.
 • Verwijderde gemarkeerde tekst wordt niet meer getoond in Samenvatten.
 • Het is nu weer mogelijk om markeringen te verwijderen.
 • Correcte foutmelding wordt nu getoond bij het proberen te openen van een bestand met 2 extensies.

 

 


Update Sensotec webapp – versie 1.3.3 – 19/04/21

Wat is er nieuw

 • Het aanmaken van notities is herwerkt. Gebruikers kunnen nu kiezen om een enkele notitie of meerdere notities te plaatsen.
 • Gebruikers kunnen nu hun instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

Wat is er verbeterd?

 • Drukken op F3 plaatst de cursor in het zoekdialoogvenster.
 • Drukken op F3 tijdens het bewerken van een notitie toont niet langer het zoekdialoogvenster.
 • Het aantal zoekresultaten wordt nu getoond.
 • Het uiterlijk van het zoekvenster op de iPad Air 2 is gecorrigeerd.
 • Het menu-item Huidig document sluiten is uitgeschakeld wanneer er geen document geopend is.
 • Lettertype, -grootte en -kleur van notities worden onthouden.
 • Het dialoogvenster Instellingen is herwerkt:
  • Alle tabbladen worden nu aangeduid door pictogrammen met hun beschrijving in tooltips.
  • Spraak, Leesbalk en Algemene Instellingen hebben nieuwe iconen gekregen.
  • Algemene en Cloud-instellingen zijn van plaats verwisseld.
  • De instelling voor Autoherstel is verplaatst naar het tabblad Cloud.
  • Voorwaardelijke instellingen worden als onbruikaar getoond in plaats van verborgen.

Wat is er opgelost?

 • Schakelen tussen vensters in de modus met twee vensters blokkeert de gebruiker niet langer in de leesmodus Rechthoek.
 • Je blijft niet meer in de bewerkingsmodus vastzitten als je een notitie bewerkt in het tweede documentvenster.
 • Het toevoegen van een notitie in het tweede documentvenster zorgt er niet langer voor dat het document blijft hangen.
 • Werkbalken verdwijnen niet meer buiten beeld als je de venstergrootte wijzigt.
 • Lezen stopt niet meer onverwacht tijdens continu lezen.
 • Lezen stopt niet langer bij het tegenkomen van ALT-tags.
 • Je kan de spellingcontrole terug gebruiken bij het bewerken van Notities.
 • Een document opent niet langer in het verkeerde documentvenster als er tijdens het laden van het document van documentvenster wordt gewisseld.
 • Tekstnotities veranderen niet meer in Kleefnotities als ze worden bewerkt na het maken van een Kleefnotitie en omgekeerd.

 


Update Sensotec webapp – versie 1.3.2 – 18/03/21

Wat is er nieuw

 • Gebruikers kunnen .xslx bestanden openen als een pdf.
 • Gebruikers kunnen .pptx bestanden openen als een pdf.
 • Gebruikers kunnen nu Pauzeduur instellen om zelf de pauzes tussen de woorden in te stellen.
 • Het is nu mogelijk om bestanden in een Cloud Drive te sorteren (Naam, Grootte, Gewijzigde datum).
 • Cloud Drives geven nu een waarschuwing wanneer de schijf vol is.
 • Gebruikers kunnen nu alle lege Notities in een document met één enkele handeling verwijderen.

Wat is er verbeterd?

 • Uitspraak van woorden met aanhalingstekens/apostrofs is verbeterd.
 • Lege notities zijn breder gemaakt.
 • De lay-out en stijl van het wachtwoorddialoogvenster zijn verbeterd.
 • F3 snelkoppeling toegevoegd om de zoekfunctie te starten.
 • Cursor wordt in het zoekveld geplaatst wanneer de gebruiker op de knop Zoeken klikt.
 • De zichtbaarheid van de zoekbalk in donkere modus is verbeterd.
 • De account die voor een Cloud Drive wordt gebruikt, heeft nu een eigen pictogram.
 • Het gedrag van werkbalkknoppen is vereenvoudigd.
 • Grijze rand rond geopende PDF-documenten is verwijderd.
 • PDF naar KES menu items in Teksteditor zijn uitgeschakeld.

Wat is er opgelost?

 • Het verwijderen van een tekstnotitie verbergt deze niet langer maar verwijdert hem ook volledig.
 • AudioMaker kan nu tekst converteren die over paginagrenzen is verspreid.
 • De knop om te schakelen tussen de enkele en dubbele documentvensters verdwijnt niet langer op sommige schermen.
 • Mappen met een . in de naam lijken niet langer de bestandstype informatie te veranderen.
 • De PDF-extensie valt niet langer weg bij het opslaan van een geconverteerd docx-bestand op een Cloud Drive.
 • Sneltoetsen kunnen gebruikt worden zonder focus op het document.
 • Diverse verbeteringen aan het lezen van de teksteditor.

 


Update Sensotec webapp – versie 1.3.0 – 22/02/21

Wat is er nieuw

 • Gebruikers kunnen .docx bestanden openen.
 • Gebruikers kunnen een PDF doorzoeken op een zoekwoord.
 • Documenten kunnen nu het OpenDyslexic-lettertype gebruiken.
 • Opslaan in de cloud is uitgebreid met ondersteuning voor OneDrive for Business.

Wat is er verbeterd?

 • Gebruikers kunnen lege notities in een PDF maken.
 • Markeringen hebben nu een fellere kleur.
 • Spraakherkenning in notities is eenvoudiger te gebruiken.
 • De volgorde van de cloudopslag-diensten is nu hetzelfde in Instellingen en het dialoogvenster Openen/Opslaan in cloud.
 • De inlogpagina wordt nu getoond in de taal van de browser bij het eerste bezoek van een gebruiker.
 • De taakbalk onderaan wordt nu ook weergegeven als er geen document geopend is.
 • Mobiele apparaten hebben een veel eenvoudiger Taakbalk onderaan.
 • De hoofdtaakbalk is aangepast voor gebruik op mobiele apparaten.
 • Het dialoogvenster Instellingen is aangepast voor gebruik op mobiele apparaten.
 • Het sluiten van het browsertabblad waarschuwt voor niet-opgeslagen wijzigingen, ongeacht de instellingen voor Autoherstel.
 • Het sluiten van de documenttab waarschuwt voor niet-opgeslagen wijzigingen, ongeacht de instellingen voor Autoherstel.
 • Uitloggen waarschuwt voor niet-opgeslagen wijzigingen, ongeacht de instellingen van Autoherstel.
 • Safari-gebruikers krijgen een waarschuwing dat Autoherstel niet kan worden gebruikt met Safari.

Wat is er opgelost?

 • OCR van apparaat werkt voor beide versies.
 • Tikken op het icoon van het Hoofdmenu sluit nu het Hoofdmenu.
 • Autoherstel is niet langer uitgeschakeld wanneer de werkelijk gebruikte opslagruimte precies nul was.
 • De werkbalk Leesmodus wordt nu volledig weergegeven op mobiele apparaten.

 


Update Sensotec webapp – versie 1.2.2 – 9/02/21

Wat is er nieuw

 • De taal op het aanmeldingsscherm wordt onthouden.
 • Vorige pagina & Volgende pagina-toetsen op het toetsenbord kunnen nu worden gebruikt om te scrollen.
 • Gebruikers kunnen nu een bestand selecteren uit een lijst met bestanden die ze het laatst hebben gebruikt.
 • De gebruikersinterface gebruikt nu de taal in het gebruikersprofiel totdat de gebruiker de taal van de gebruikersinterface wijzigt.
 • Spraak tijdens woordvoorspelling kan nu worden beheerd via Instellingen.
 • Spraak tijdens de spellingcontrole kan nu worden beheerd via Instellingen.

Wat is er verbeterd?

 • De gebruikersinterface voor woordvoorspelling is aangepast voor gebruik op mobiele apparaten.
 • Het hoofdmenu wordt nu gesloten nadat je op een menu-item hebt getikt.
 • Zwevende werkbalken kunnen nu worden bediend met een aanraakinterface.
 • Zwevende werkbalken kunnen nu aan de linkerrand van het scherm worden vastgezet.
 • Zwevende werkbalken kunnen nu horizontaal worden weergegeven door te dubbelklikken naast het kruisje.
 • AudioMaker gebruikt nu de huidige leessnelheid.
 • De gebruikersinterface van de werkbalk van de teksteditor is aangepast voor gebruik op mobiele apparaten.

Wat is er opgelost?

 • Audiobestanden kunnen nu worden opgeslagen op Cloud Drives.
 • De vervolgkeuzelijst Cloud Provider toont niet langer losgekoppelde providers.
 • Google Drive toont niet langer een uitvoeringsfout op MacBook en iPad (Safari).
 • Spaties achteraan in een mapnaam veroorzaken niet langer een fout.
 • Bestanden zonder .pdf-extensie krijgen die extensie niet langer wanneer ze worden opgeslagen.
 • Opslaan in Dropbox fungeert niet langer als Opslaan in Dropbox als.

 


Update Sensotec webapp – versie 1.2.1 – 15/12/20

 • Headerproblemen verhinderen niet langer dat Dedicon-bestanden worden geopend

 


Update Sensotec webapp – versie 1.2.0 – 01/12/20

Wat is er nieuw

 • Elke Cloud drive onthoudt de laatst gebruikte map.
 • In de instellingen staat een extra tabblad: Cloud. Daar kan je de standaard clouddienst kiezen en je gekoppelde clouddiensten koppelen of ontkoppelen.
 • Om sneller te navigeren in een document kan je in de instellingen op het tabblad ‘Algemeen’ / ‘Paginanavigatie’, de optie ‘Pagina per pagina’ kiezen.
 • Nog in de instellingen op het tabblad ‘Over’ staat nu standaard een link naar de Release notes waar je alle aanpassingen kan raadplegen.
 • De hoofdtaakbalk past zich automatisch aan voor verschillende schermbreedtes.
 • Het hoofdmenu past zich automatisch aan, aan de hoofdtaakbalk.
 • De gedeelde mappen van GSuite for Education zijn nu zichtbaar.

Wat is er verbeterd?

 • Bladeren door Google Drive is nu veel sneller.
 • Zeer lange bestandsnamen zijn nu volledig zichtbaar, indien nodig met meerdere regels.
 • Zeer lange padnamen worden nu op één regel weergegeven met drie puntjes die de tussenliggende mapnamen aangeven.
 • Pagina-instellingen zoals Zoomfactor worden nu direct na het openen van een document toegepast.
 • Het menu-item ‘Downloaden op toestel’ is nu uitgeschakeld als er geen actief document is.
 • Notities, markeringen en tekengereedschappen zijn uitgeschakeld in de de teksteditor.
 • De paginaweergave is verbeterd, waardoor er minder situaties ontstaan waarin bij het scrollen lege pagina’s worden weergegeven.
 • Diverse aanpassingen en wijzigingen om de prestaties te verbeteren.
 • Inlogfouten verschijnen niet langer buiten het scherm op mobiele apparaten.
 • Bestaande sessiewaarschuwing verschijnt niet langer buiten het scherm op mobiele apparaten.
 • Gebruikers kunnen de AudioMaker-knoppen niet langer hernoemen.

Wat is er opgelost?

 • Doorlopend lezen stopt niet langer bij het lezen van documenten van één pagina.
 • Als de notitie-werkbalk sluit, worden de standaardinstellingen voor de notitie niet langer geforceerd.
 • Autoherstel wacht niet langer totdat het scrollen begint om een pagina weer te geven.
 • Als je een notitie maakt, zorgt dit er niet meer voor dat de cursor van de AudioMaker niet wordt weergegeven.
 • Stemmen zijn nu zichtbaar in de donkere modus.
 • De knop ‘Nieuw tabblad’ is nu zichtbaar in de donkere modus.
 • Inactieve documenttabbladen zijn nu zichtbaar in de donkere modus.
 • Autoherstel opent niet langer een RTF-bestand wanneer er wijzigingen zijn aangebracht in een opgeslagen document.
 • Spraaksnelheidslabels worden nu onmiddellijk vertaald bij het wisselen van taal.
 • De lay-out en teksten van AudioMaker-dialoogvensters zijn verfijnd voor de Franse gebruikersinterface.

Wat is er aangepast?

 • Dropbox heeft nu de productiestatus.
 • OneDrive heeft nu een geverifieerde status.
 • Spellingcontrole en Woordvoorspelling inschakelen / uitschakelen gebruiken nu exact dezelfde bewoording.

Update Sensotec webapp – versie 1.1.4 – 15/10/20

Wat is er nieuw?

 • De autoherstel functie zorgt ervoor dat je documenten niet verloren gaan bij een crash.
 • De laatst gekende leespositie in een PDF- of RTF-document wordt onthouden, zodat het document onmiddellijk op de juiste positie opent.
 • Tekst- en kleefnotities kunnen nu ook in een foto-PDF toegevoegd worden.
 • Foto-PDF

Wat is er verbeterd?

 • Heel wat onregelmatigheden met Google Drive zijn opgelost.
 • Er wordt een animatie weergegeven tijdens het laden van een Cloud-bestand.
 • Tekstnotities, Kleefnotities en Audiomaker kregen een aangepaste muisaanwijzer.
 • Zoomen, het verplaatsen van taakbalken, het actieve paneel, … werden gebruiksvriendelijker gemaakt.
 • Aanpassingen ivm het opslaan van Audiomaker.

Wat is er veranderd?

 • Het afdrukpictogram is verwijderd uit de teksteditor. Je kan nu gewoon via het hoofdmenu afdrukken.
 • Instellingen: het tabblad ‘Lay-out’ in Instellingen is verplaatst naar het tabblad ‘Algemeen’.

Daarnaast hebben we ook heel wat kleine bugs opgelost.


Update Sensotec webapp – versie 1.1.3 – 11/06/20

De cloudservice OneDrive is nu ook beschikbaar in de webapp. Naast de connectie met Dropbox en Google Drive kan je nu dus ook documenten openen en opslaan in jouw OneDrive.

Via de MP3-knop maak je een audiobestand van de geselecteerde tekst met de ingestelde voorleestaal en leessnelheid. Het audiobestand wordt in de map ‘Downloads’ opgeslagen als MP3 en kan maximaal 3000 karakters bevatten. Dat is ongeveer een A4. Heel handig dus om onderweg te luisteren naar jouw teksten of samenvattingen.

Je kon al een notitie via spraak toevoegen of je antwoorden dicteren in de webapp. Aan deze functie werden enkele verbeteringen aangebracht.


Update Sensotec webapp – versie 1.1.2 – 08/04/20

Wat is er nieuw

 • Met de spraakherkenningstool kan de gebruiker tekst in 9 verschillende talen dicteren in de plaats van deze te typen. Deze tool kan worden gebruikt in de teksteditor, in tekst- en kleefnotities en in het zoekveld van het woordenboek.
 • Je kunt nu overschakelen naar “Mijn Drive” en “Gedeeld met mij” bestanden / mappen (Google Drive).
 • Je kunt nu overschakelen naar “Mijn bestanden” en “Gedeelde” bestanden / mappen” (Dropbox).
 • Je kunt bestanden / mappen van Google Drive en Dropbox hernoemen

Verbeteringen

 • De hyperlinks van “de privacy- overeenkomst”, “de gebruiksvoorwaarden” en “Alle rechten voorbehouden” verhuizen uit de onderste werkbalk naar het tabblad “Over” in de Instellingen en het inlogscherm.
 • De “i”-knop wordt verwijderd uit de bovenste werkbalk, maar blijft toegankelijk via het tabblad “Over” in de instellingen,
 • Er is nog slechts één knop voor “tonen / verbergen van notities”. Voor een eenvoudiger gebruik vind je deze knop steeds terug op de werkbalk “Notities”.
 • Je kunt niet langer markeren als de selectiemodus “Selectie lezen” actief is.
 • Het lezen gaat nu nog sneller van start

Opgeloste bugs

 • De positie van de cursor verandert niet langer bij het invoegen van een spatie na een woord bij ingeschakelde spellingcontrole. Ook bij snel typen blijft de cursor nu mooi op positie.
 • Je krijgt niet langer een dubbel inlogverzoek wanneer je inlogt met de Enter-toets in plaats van op de inlogknop te klikken. Zo’n dubbel innlogverzoek zorgde ervoor dat de gebruiker bij het uitloggen toch ingelogd bleef met de tweede sessie.
 • Je kunt nu wel markeren na het maken van aantekeningen.
 • Je kunt nu wel een ​​kopie van een PDF naar het apparaat downloaden.
 • Je ontvangt niet langer een onjuist “bestand reeds geopend” bericht.
 • Je ontvangt nu steeds een melding als de door jouw gekozen naam voor je bestand reeds bestaat in die map. Zo overschrijf je niets per ongeluk.
 • Het selecteren van een bestaande bestandsnaam om deze aan te passen verloopt nu vlot.
 • Er wordt niet langer ongewild een nieuwe map aangemaakt bij het opslaan van Dedicon-bestanden in Dropbox.

Update Sensotec webapp – versie 1.1.0 – 4/Feb/20

What’s new

 • Dropbox support has been added.
 • You can add and delete words to the correction list of the spell checker.
 • The user can switch spell checker and word prediction on or off by default.
 • The user can ignore just one or all words during spell checking.
 • The button in the toolbar changes according to the chosen selection mode so it is clear to the user which selection mode is active.
 • The selection mode is dependent on the document type (pdf or rtf).
 • The selection mode “read the selected text” is now also available in the editor.
 • Text can be read on iPads.
 • Tooltips are shown now when hovering over the buttons.

Improvements

 • The speech is now much faster.
 • The play button changes to a pause button immediately after clicking on it.
 • Punctuation is now observed when reading in text selection and rectangle selection.
 • Selection and Rectangle Reading no longer reads the occasional text fragment twice.
 • Reading while typing is now switched on by default.
 • The user can now choose multiple typing units at once for reading while typing (in settings).
 • The user can delete multiple notes at once by dragging a rectangle around the notes and pressing the trash can.
 • Some other small improvements are made.

Fixes

 • Some small bug fixes are made.
All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit