fbpx

Veelgestelde vragen

Wat is routegeleiding?

Blinde en slechtziende mensen gebruiken hun tastzin en gehoor om hun weg te zoeken. Zij maken gebruik van omgevingselementen die ze kunnen detecteren en volgen. De taststok helpt hindernissen in de omgeving te signaleren.

drawing sensesGids- en geleidelijnen zorgen voor extra oriëntatie bij hun verplaatsingen.  Dergelijke omgevingsaanpassingen zullen trouwens niet alleen mensen met een visuele beperking helpen. Onbewust oriënteren we ons allemaal hierop. In het beste geval is de natuurlijke vormgeving rond een gebouw zo uitgewerkt dat de primaire functies eenvoudig te bereiken zijn. Doen er zich toch onduidelijke of complexe situaties voor, dan zijn aanvullende elementen, natuurlijk of kunstmatig, nodig. Hoe meer een ruimte tot het publieke domein behoort (straten, pleinen, enz.) hoe vaker men met kunstmatige geleidingselementen werkt zoals geleidelijnen en noppentegels.

Wat is het belang van een goede (loop)route?

Voor blinden en slechtzienden is een goede uitwerking van een (loop)route, de weg die af te leggen is van punt A naar punt B, ontzettend belangrijk. Een minimum aan obstakels, een correcte vormgeving en een goede geleiding zijn cruciaal.

drawing going from point A to B

Terwijl iemand zich van punt A naar B verplaatst doorkruist die persoon een opeenvolging van plaatsen om zijn of haar doel te bereiken. Bijv. van de bushalte, via het voetpad naar de inkomhal van het bedrijf, enz. Veel elementen kunnen een drempel vormen op deze route. Drempels die er niet alleen voor zorgen dat we vertraagd zijn in ons handelen maar die soms ook gevaarlijke situaties veroorzaken.  Het is belangrijk om vanaf de conceptfase van een bouwproject of omgevingsaanpassing ervoor te zorgen dat obstakels meegenomen worden in het geheel zodat ze niet langer hinderlijk zijn.

 

Goede verplaatsingen, looproutes veronderstellen voldoende vrije ruimte in breedte en hoogte. De minimale afmetingen m.b.t. toegankelijkheid verzekeren die ruimtelijke marge zodat het gebruik door verschillende personen in verschillende situaties veilig wordt gesteld.

All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit