fbpx

Bij Dyslexie, Dysorthografie, Dyspraxie, Dyscalculie, Dysfasie, AD(H)D, ASS, CVI, NAH …

Lexima biedt verschillende programma’s & producten aan die door de Vlaamse scholen en de overheid erkend worden als redelijke aanpassingen. Deze aanpassingen zijn de sleutel tot een haalbare toepassing van het M-decreet (straks begeleidingsdecreet).

In deze tabel zie je wat voor welke specifieke onderwijsbehoeften ingezet worden. Klik door voor meer uitleg over het programma.

 

 Specifieke onderwijsbehoefte    Product      Doelgroepspecifieke producteigenschap(pen)
    Dyslexie Kurzweil 3000    Geavanceerde scan- en voorleesprogramma
Alinea    Scan- en voorleesprogramma
OneStep Reader    Scan- en voorleesapp iOS & Android
Daisy-spelers

Online Daisy

  Luisterboeken, tijdschriften en kranten als afspeeltoestel of app voor smartphone of tablet
  Dys(ortho)grafie en
Dyspraxie
Kurzweil 3000   Speciale spellingcontrole
Hulp bij homofonen
  Woordvoorspellers
Alinea  Corrigerende woordvoorspeller
  Dyscalculie Kurzweil 3000   4 sprekende rekenmachines
  Dysfasie en anderstaligen Kurzweil 3000   Beeldwoordenboeken.  Vertaalwoordenboeken & beluisteren via voorleesfunctie, voor anderstaligen
Alinea
  Mentale beperking Kurzweil 3000

Alinea

  Alles in 1 programma, functies inzetbaar volgens nood
OneStep Reader   Scannen
  Functioneel lezen
  AD(H)D
(Attention Deficit(Hyperactivity) Disorder)
Kurzweil 3000   Werkbalken beperken
  Tekeningen maskeren
Mindmaps
Aandacht vasthouden door voorleesfunctie met dubbele markering
Alinea
  ASS (of autisme) Kurzweil 3000   Eigen, voorspelbare werkomgeving
  Hoogbegaafdheid Kurzweil 3000   Online encyclopedieën
  13 talen: ondersteuning bij het aanleren van vreemde talen op jongere leeftijd
  Visuele beperking Kurzweil 3000
(bij slechtziendheid)
  Scan- en voorleesprogramma: voorleesfunctie, vergrotingstools, schermlezer, kleur- en contrastaanpassingen
Kurzweil 1000
(bij blindheid)
  Scan- en voorleessoftware. Te verkrijgen via Sensotec.
OneStep Reader  Scan- en voorleesapp
Braille-, spraak- en vergrotende hardware en software  Zie hulpmiddelenaanbod via Sensotec
Daisy-spelers

Online Daisy

  Luisterboeken, tijdschriften en kranten als afspeeltoestel of app voor smartphone of tablet
  CVI
(cerebrale visuele inperking)
Kurzweil 3000   Toont wat gelezen wordt: verhelpt problemen met focus.
Alinea Online   Enkel luisteren (mp3) voorkomt vermoeidheid door kijken.
Alinea app
OneStep Reader
  NAH
(niet aangeboren hersenletsel)
Kurzweil 3000
Alinea
  Spreekt tijdens typen
  Beeldwoordenboeken
  Leest verhalen voor
Alinea   Ook nog: Jokerteken bij woordvindingsproblemen
Daisy-spelers

Online Daisy

  Luisterboeken, tijdschriften en kranten als afspeeltoestel of app voor smartphone of tablet
Auditieve beperking Alinea   Woordenboek VGT (Vlaamse GebarenTaal)

Definities

 • Dyslexie: Bij dyslexie gaat lezen, maar soms ook spellen en schrijven, ondanks grote inspanningen op school en in therapie, veel moeizamer door problemen met de automatisatie van letters. Wordt ook wel woord- of letterblindheid genoemd.
 • Dys(ortho)grafie: Iemand met dysorthografie kampt met hardnekkige spellingsmoeilijkheden, zelfs na remediërende inspanningen. Schrijven zonder fouten lukt niet. Spellingregels worden niet of moeilijk eigen gemaakt.
 • Dyspraxie: De afkorting DCD staat voor Development Coordination Disorder. Dit wordt ook wel dyspraxie of het “clumsy child syndrome”genoemd. DCD houdt in dat planning, coördinatie en uitvoering van verschillende motorische handelingen moeizaam worden geleerd en geautomatiseerd.
 • Dyscalculie: Iemand met dyscalculie kampt met hardnekkige rekenproblemen die niet overgaan door extra instructie of oefening. Vlot en op de juiste manier je aangeleerde reken- en wiskundekennis toepassen blijft erg moeilijk.
 • Dysfasie: Dit is een neurologische stoornis in de spraak- taalontwikkeling waardoor het verwerven van de mondelinge taal moeilijk verloopt. De tekorten komen voor in de verschillende talen die iemand met dysfasie aanleert.
 • Anderstaligheid: Een anderstalige is iemand wiens moedertaal anders is dan de algemeen gesproken taal in zijn of haar woonomgeving.
 • Mentale beperking: Ook wel verstandelijke beperking genoemd. Dit is een ontwikkelingsstoornis waardoor iemand zich minder snel ontwikkelt dan leeftijdsgenoten.
 • AD(H)D: Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder is een aandachtstekortstoornis met of zonder de factor hyperactiviteit/impulsiviteit.
 • ASS (of autisme): ASS staat voor autismespectrumstoornis. Deze neurobiologische ontwikkelingsstoornis zorgt voor een afwijkende verwerking van informatie in de hersenen. ASS is niet bij iedereen hetzelfde en de kenmerken kunnen sterk verschillen van persoon tot persoon, maar de sociale omgang en typische gedragingen zoals een sterke focus op bepaalde interesses komen bij nagenoeg iedereen met ASS voor. Autisme is de verouderde aanduiding voor deze aandoening.
 • Hoogbegaafdheid: Ben je uitzonderlijk intellligent op algemeen gebied en heb je een IQ (intelligentiequotiënt) van boven de 130, dan kun je jezelf tot de +/- 2% hoogbegaafden rekenen.
 • Visuele beperking: Als je zicht (of het zien) in enige mate beperkt is, dan spreekt men van een visuele beperking.
 • Slechtziendheid: Men spreekt van slechtziendheid als je visuele beperking resulteert in een verminderd zicht in één of beide ogen wat niet gecorrigeerd wordt door een bril of lenzen. Als je minder dan 3/10 en je gezichtsveld beperkt zich tot minder dan 20 graden, dan ben je zwaar slechtziend. Natuurlijk kun je ook matig of licht slechtziend zijn.
 • Blindheid: Men spreekt van blindheid als je visuele beperking resulteert in onherstelbaar zichtbverlies in beide ogen. Veel blinde personen kunnen wel nog iets zien. De gezichtsscherpte is kleiner dan of gelijk aan 1/20 zelfs met bril of lenzen.
 • CVI of cerebrale visuele inperking: Bij iemand met CVI is sprake één of meerdere stoornissen in de visuele functies. Die kunnen een gevolg zijn van al dan niet aantoonbare schade of abnormale ontwikkeling van een of meer hersendelen.
 • NAH of niet aangeboren hersenletsel: Dit is de verzamelnaam voor alle hersenletsels die ontstaan zijn ten vroegste 6 maanden na de geboorte. Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan door een verkeersongeluk of beroerte.
 • Auditieve beperking: Bij personen met een auditieve beperking is het gehoor in enige mate beperkt wat kan gaan van slechthorendheid (verminderd gehoor bij één of beide oren) tot doofheid (volledig gehoorverlies bij beide oren).

 

Hulpmiddelen voor mensen met

visuele uitdagingen

Nieuws

Werkplekoplossingen

Een visuele beperking mag geen obstakel zijn: hoe inclusiviteit en visuele hulpmiddelen de...

Opening Zorgboulevard in ZNA Cadix (Antwerpen)

  Sinds enkele weken vind je ons Antwerps democentrum op het gelijkvloers in het nieuwe...

Nu in promo: korting tot 35% 

In onze digitale nieuwsbrieven communiceren we regelmatig over producten die we met een korting...

Het verhaal van Youssri

Youssri Mejdoubi is bijna 32 en volledig blind sinds 2016. Hij is veel bezig met muziek en werkt in...

REVA 2023

Beursevent voor mensen met een beperking. Vraag je gratis toegangskaart hier aan Sensotec...

Naar de Lexima pagina's

Deze pagina is je makkelijke toegang tot alle Lexima België pagina’s op deze website....
Bekijk al het nieuws

Onze toppers

Bekijk alle producten

Informatie en vorming

Bekijk alle infomomenten

Getuigenissen

“Ik ben 10 jaar en heb dyslexie. Ik kan wel lezen, maar dat gaat trager en ik maak foutjes. Ik zit nu in het vijfde leerjaar en de teksten worden al wat langer. Daarom vind ik het handig dat ik de voorleessoftware kan gebruiken."
Eleana, 10 jaar
"Ik wil bij deze u nogmaals hartelijk danken voor alle hulp en steun die u mevr. R gegeven hebt. De kwaliteit van haar leven – hoewel zij praktisch volledig blind werd – is het mooiste geweest wat zij zich kon wensen en u hebt daartoe zeker bijgedragen! Haar ‘grote beest’ - zoals zij haar nieuwe computer met spraaktechnologie noemde - heeft haar tot in haar laatste levensweek veel gegeven waarvoor zij elke dag opnieuw heel dankbaar was! Nogmaals van harte mijn welgemeende dank daarvoor!"
Rosa, zorgverlener
"Zeer goeie firma. Je krijgt direct de info/advies die je nodig hebt." - via Facebook
Gert, persoon met een visuele beperking
All Rights Reserved to Sensotec ® | Webdesign Webit